PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 851 | 35--52
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujące jakość i bezpieczeństwo zdrowotne pieczywa

Warianty tytułu
Factors Determining the Quality and Safety of Bakery Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest prezentacja zagadnień dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na przykładzie produkcji pieczywa. Omówiono podstawowe regulacje prawne w tym zakresie, czynniki warunkujące jakość pieczywa, a także rodzaje i potencjalne źródła zagrożeń w produkcji pieczywa. Warto podkreślić, że ich identyfikacja jest jednym z niezbędnych elementów zarządzania i minimalizacji ryzyka występującego w procesie produkcji każdego rodzaju żywności.
EN
For a contemporary consumer, the most important properties of food products are their quality and particularly their safety. The quality of a product is the outcome of the quality of raw materials and technological processes used, as well as the manners in which the product is stored and distributed. In order to produce food characterized by definite quality, desirable to a consumer, on each stage of production it is necessary to make appropriate, pro-quality efforts because every such stage exerts influence on the quality and, in consequence, on the safety of food. In the work the essence of food safety and basic legal regulations in this respect are presented. The bakery products having been taken as an example, the main factors determining the quality and safety of a food product are discussed. The basic sorts and possible sources of risks on individual stages of the bakery product manufacturing process are identified, which is one of the indispensable elements of management and minimization of the risk occurring in the process of producing any sort of food. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ambroziak Z., Staszewska A., Janik M., Zasady systemu HACCP i analiza zagrożeń produkcji piekarskiej i ciastkarskiej, "Przemysł Piekarski i Cukierniczy" 2002, nr 3.
 • Bartnik M., Jakubczyk T., Surowce w piekarstwie, WSiP, Warszawa 1995.
 • Bieganowski A., Owczarek L., Systemy jakości a bezpieczeństwo produktów żywnościowych, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 2.
 • Bruhn C.M., Explaining the Concept of Health Risk versus Hazards to Consumers, "Food Control" 2005, vol. 16.
 • Diowksz A., Zakwas piekarski w nowoczesnym ujęciu, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2004, nr 1.
 • Dziugan P., Jakość i warunki produkcji pieczywa w Polsce, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2006, nr 12.
 • Godlewska K., Higiena personelu a bezpieczeństwo zdrowotne żywności, "Przemysł Spożywczy" 2007, nr 6.
 • Górniak W., Czynniki decydujące o jakości produkcji w przemyśle piekarskim i zbożowo-młynarskim, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2004, nr 4.
 • Grochowska M., Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 • Jankiewicz M., Jakość mąki - wyzwanie dla współczesnego młynarstwa i piekarstwa, "Przegląd Zbożowo-Młynarski" 2007, nr 11.
 • Jankiewicz M., Problemy surowcowe branż zbożowo-młynarskiej oraz piekarskiej i cukierniczej w Polsce, "Przegląd Zbożowo-Młynarski" 2007, nr 7.
 • Jankowska M., Flizikowski J., Woda jako komponent chleba, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2003, nr l.
 • Jarosz K., Drożdże w piekarstwie ... i nie tylko, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 1998, nr 4.
 • Kijowski J., Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Jakość żywności i czynniki ją kształtujące [w:] Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja informatyzacja systemów, red. J. Kijowski, T. Sikora, WNT, Warszawa 2003.
 • Kownacki J., Od wypieku do punktu sprzedaży, czyli wpływ zabiegów powypiekowych na jakość pieczywa, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2007, nr 7.
 • Lubczyńska H., Lipieńska H., Poradnik dla pracowników piekarń i cukierni do podnoszenia kwalifikacji w zakresie stosowania w zakładach Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zasad systemu HACCP, Wydawnictwo Handlowo-Usługowej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Warszawa 2004.
 • Luning P.A., Develieghre F., Verhé R., Safety in the Agri-Food Chain, Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2006.
 • Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F., Zarządzanie jakością żywności - ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT, Warszawa 2005.
 • Matecka M., Bezpieczeństwo żywności w regulacjach prawnych [w:] Żywność bezpieczna dla konsumenta, red. M. Matecka, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2006, nr 73.
 • Ozimek I., Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 • Piesiewicz H., Bartnikowska E., Sól spożywcza we współczesnych technologiach piekarskich oraz aspekty żywieniowe, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2004, nr 3.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Rothkaehl J., Wpływ jakości mąk wypiekowych na jakość pieczywa - spojrzenie od strony młynarskiej, "Przegląd Zbożowo-Młynarski" 2007, nr 11.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. nr 61 poz.417.
 • Sitkowska E., Kontrola jakości zboża i mąki zakładach Polskich Młynów S.A. w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2007, nr 7.
 • Stobińska H., Higiena personelu produkcyjnego jako element zasad GHP, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2001, nr 2.
 • Szczucki C., Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli jakości produktów mięsnych, "Gospodarka Mięsna" 1970, nr l.
 • Turlejska H., Odpowiedzialność przedsiębiorcy za bezpieczeństwo wyrobów, "Przegląd Zbożowo-Młynarski" 2007, nr 10.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2002 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz.U. nr 63 poz. 634.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. nr 171 poz. 1225.
 • Wiśniewska M., Od gospodarstwa do stołu. Organizacja i zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem produktu żywnościowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Wyniki badań opinii publicznej w Unii Europejskiej, Eurobarometr 65/wiosna 2006, http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, red. J. Kijowski, T. Sikora, WNT, Warszawa 2003.
 • Zerbe J., Jakość wody przeznaczonej do spożycia w dyrektywie UE i prawie komunalnym, "Przegląd Komunalny" 2003, vol. 137, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.