PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 9 | nr 215 | 9--21
Tytuł artykułu

Zasady podziału środków publicznych między państwo i samorząd terytorialny

Warianty tytułu
Rules of Public Incomes Division Between Local and State Government Sectors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podział dochodów publicznych między sektor rządowy i sektor samorządowy jest jednym z głównych elementów kształtowania zdecentralizowanego systemu finansów publicznych. Podział dochodów między dwie sfery finansów publicznych oraz dobór źródeł i form prawnych dochodów określony jest ustawowo. Natomiast zagadnienia podziału środków publicznych nie zostały dotychczas sformułowane w żadnej ustawie. Podział ten powinien być dokonywany według zasad (kryteriów), z których część zawarta jest bezpośrednio w konkretnych przepisach prawnych, a inne wyrażone są jako intencja ustawodawcy lub są jedynie postulatami nauki, niezrealizowanymi w prawie. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important elements of public finance system is public income division between state and local government sectors. Income division as well as income origin and legal forms of those incomes are regulated in legal acts. However, division rules have not been stated in any legal act so far. Those rules should be settled in concrete legal regulations as well as in legislators intentions or scientific assumptions that are not legalized. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
9--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Augustyniak-Górna T., Rezerwy ogólne i celowe, Informacja BSiA nr 826 (IP-96G).
 • Babczuk A., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Pożądane kierunki zmian w świetle badań ankietowych, [w:] Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse Publiczne II, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 547, Szczecin 2009.
 • Bird R.M., E Vaillancourt, 1998.
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Bury A., Dochody powiatów i województw w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 3.
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Gałuszka K., Zasada adekwatności jako podstawa decentralizacji finansów państwa, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Guziejewska B., Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria i praktyka, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
 • Gilowska Z., Finansowanie samorządu terytorialnego. Przesłanki i bariery, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 1-2.
 • Gilowska Z., Mierzwa A., Misiąg W., Organizacja i funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce, „Transformacja Gospodarki” nr 76, Warszawa 1996.
 • Gilowska Z., Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J., Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 1-2.
 • Gilowska Z., Kieres L., Sowiński R., Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie, Warszawa 1993.
 • Lipowicz I., Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 12-12.
 • Jastrzębska M., Podstawy polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 7-8.
 • Kornberger-Sokołowska E., Zasady systemu finansów samorządu terytorialnego, [w:] System finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB, Poznań-Wrocław 2003.
 • Kańduła S., Nowe zasady finansowania działalności gmin a ich samodzielność, [w:] I Forum Samorządowe, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Jastrzębska M., Podstawy polityki finansowej jednostek samo-rządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 7-8.
 • Misiąg W., Przywracanie równowagi finansowej sektora publicznego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, „Transformacja Gospodarki” nr 61, Warszawa 1995.
 • Patrzałek L., Elementy poziomej redystrybucji środków w systemie finansów samorządu terytorialnego, [w:] Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne II, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 547, Szczecin 2009.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sochacka-Krysiak H., Źródła finansowania lokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektora publicznego, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Sochacka-Krysiak H. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, SGH, Warszawa 2008.
 • Surówka K., Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bieżących po roku 2003, [w:] Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, AE, Poznań 2008.
 • Tiebout Ch.M., A pure theory of local expenditures, „Journal of Political Economy” 1956, nr 5, vol. 64, September
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.