PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 47--63
Tytuł artykułu

Teoria i praktyka zarządzania talentami w organizacji

Autorzy
Warianty tytułu
The Theory and Practice of Managing an Organisation's Talent
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba wskazania desygnatu pojęcia "pracownik utalentowany" oraz określenia specyfiki procesów pozyskiwania i retencji talentów. Rozważania oparte są na studiach literaturowych, z wykorzystaniem wyników badań przeprowadzonych w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W badaniach objęto analizą siedem obszarów problemowych z zakresu teorii i praktyki organizacyjnej zarządzania talentami, takich jak: przyczyny rosnącego znaczenia problematyki talentów w organizacjach, istota talentów i zarządzania talentami, strategia zarządzania pracownikami utalentowanymi, pozyskiwanie, ich retencja i rozwój oraz struktura istniejących programów zarządzania talentami. (fragment tekstu)
EN
There can be observed in theory and ever more often in practice a difference between workers with great potential and those with talent. Managing talented individuals is a particular alignment of the functions and tasks realised in final-result-oriented organisations. This form of management can be seen as a causative function that applies to the identification and use of the individual talents, passion, and motivations that will be available to an organisation wishing to effectively use them to achieve its goals. The article aims to test the theory of talent management in the face of actual practice in Polish organisations. It also has cognitive and applicable perspectives. To this end, I have first organised the state of theory to this point, then opened up the existing practices in this area to offer support for existing solutions. The considerations have reference to more than the existing literature on the subject -1 have also incorporated the results of research conducted in 2007 in the department of human capital management at the Cracow University of Economics which sought to analyse the state of practice in talent management in enterprises.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Achter J. A., Lubinski D. [2005], Blending Promise with Passion: Best Practices for Counselling Intellectually Talentem Youth [in:] Career development and Counselling. Putting Theory and Research to Work, eds. S.D. Brown, R.W. Lent, Wiley, Hoboken, NJ.
 • Amabile T. [1983], The Social Psychology of Creativity, Springer-Verlag, New Jork.
 • Berger L., Berger D. [2004], The Talent Management Handbook, McGraw-Hill, Nowy York.
 • Borkowska S. [2007], O jakości zarządzania talentami [w:] W kierunku jakości kapitału ludzkiego, red. A. Pocztowski, IPiSS, Warszawa.
 • Boudreau J.W. [2005], Talent ship and the New Paradigm for Human Resource management: From Professional Practices to Strategic Talent Decision Science, "Human Resource Planning", Vol. 28.
 • Brown S.D., Lent R.W. [2005], Career Development and Counselling. Putting Theory and Research to Work, Wiley, Hoboken NJ.
 • Chełpa S. [2005], Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia intrapersonalne [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Dawid J.W. [1996], Inteligencja, wola i zdolność do pracy, Ossolineum, Wrocław.
 • Goffe R., Jones G. [2007], Leading Clever People, "Harvard Business Review", marzec.
 • Gutteridge T., Leibowitz Z., Shore J. [1993], Organizational Career Development, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Hollyford S., Whidett S. [2003], Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Huselid M.A., Beatty R.W., Becker B.E. [2005], Players or Positions? The Strategic Logic of Workforce Management, "Harvard Business Review", December.
 • Juchnowicz M. [2005], Motywowanie do rozwoju [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Kaye B., Jordan-Evans S. [2002], Retention in Tought Times: Here's What 25 Global Talent Leaders Say about Keeping Good People - Especially Now, "Training & Development", Vol. 56, January.
 • Kopaliński W. [1989], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kowalska-Marrodan M. [2005], Zarządzanie talentem na najwyższych szczeblach organizacji [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Kozioł M. [2006], Talent Relationship Management jako nowa koncepcja rekrutacyjna przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 719.
 • Kwiecień K. [2005], Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Listwan T. [2005], Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Maliszewska E. [2005], Zarządzanie talentami - rozważania praktyka [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • McCall M.W., Lombardo M.M., Morrison A.M. [1988], Lessons of Experience: How Succesful Executives Develop on the Job, Simon&Schuster/The Free Press, New York.
 • Miś A. [2009], Retencja i rozwój pracowników o wysokim potencjale [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Miś A. [2000], Ocenianie dla rozwoju, "Humanizacja pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 4.
 • Mroczek M. [2007], Firma dla najlepszych, najlepsi dla firmy. Pozyskiwanie i rozwój talentu - studium przypadku British American Tobacco Polska, "Personel", nr 2.
 • Nęcka E. [2004], Twórczość [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk.
 • Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu [2005], red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Peter A. [2003], Talent Relation Ship Management, Emst&Young.
 • Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań [2004], red. A.E. Sękowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sienkiewicz Ł. [2007], Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami. "Edukacja ekonomistów i menedżerów", nr 1(5).
 • Stegenka A. [2005), Jak utrzymać talenty, jak budować ich zaangażowanie i lojalność [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Thorne K., Pellant A. [2007], The Essential Guide to Managing Talent. How Top Companies Recruit, Train & Retain the Best Employees, Kogan Page, Londyn-Filadelfia.
 • Woińska M., Szmidt C. [2005], Metody i techniki wyłaniania kadry o wysokim potencjale (wnioski z praktyki) [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Zarządzanie talentami w organizacji [2008], red. A. Pocztowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Zarządzanie talentami [2005], red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.