PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 31 | 63--71
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na rozwój regionalny w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Factors which Determine the Regional Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę polskich województw oraz dokonano analizy czynników determinujących rozwój poszczególnych regonów. Z danych zaprezentowanych w pracy wynika, że podział na Polskę A i В ma swoje uzasadnienie społeczno- -ekonomiczne. Województwa zlokalizowane na prawym brzegu Wisły charakteryzują się znacznie niższym poziomem PKB na I mieszkańca, wyższą stopą bezrobocia, słabszą infrastrukturą oraz niskim wskaźnikiem aktywności zawodowej. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w niewłaściwej polityce władz centralnych i lokalnych, słabym poziomie wykształcenia, niewielkiej mobilności mieszkańców, niskim poziomie innowacyjności oraz zapóźnieniach infrastrukturalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a short characteristics of Polish Voivodeships. The author also presents an analysis of factors which determine a development of individual regions. Data presented in this article show that the division between Poland A and В has well grounded in social-economic factors. Voivodeships from the right bank of the Vistula river characterize a significantly lower level of DGP per capita, higher unemployment rate, poorer infrastructure and low professional activity indicator. The reasons of such state of affairs can be found in not proper policy of central and local authority, poor educational background and worker's mobility, low level of innovativeness and poor infrastructure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 44.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2004, s. 75.
 • J. Skonieczny, A. Swida, Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2008, nr 1191, s. 606-607.
 • A. Szynka, Innowacyjność i kapitał ludzki jako źródło rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 296.
 • P.Żuber, W kierunku nowego modelu polityki regionalnej. Wyzwania XXI wieku, w: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 16-17.
 • W. Janik, Rola mikroprzedsiębiorstw w rozwoju regionów słabo rozwiniętych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2008, nr 22, s. 70-72.
 • R. Zambrowski, Poziom regionalnych inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2003- 2007, w: Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 319.
 • M. Stróżyński, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004, s. 20.
 • W. Polak, Inwestycje i bariery w rozwoju konkurencyjności sektora MSP w Polsce, w: Finanse publiczne i międzynarodowe, red. B. Bernaś, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"2010, nr 99, s. 288.
 • W. Matwiejczuk, J. Samul, Instrumenty zarządzania rynkiem pracy w regionie, w: Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej, red. W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa 2009, s. 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.