PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 (15) | 21--38
Tytuł artykułu

Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych -wybrane przykłady

Warianty tytułu
Europeanization of the Activities of Local and Regional Governments in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł odwołuje się do koncepcji odgórnej europeizacji Börzell i Rissego, w ramach której rozróżnianych jest kilka poziomów przekształceń: absorpcja, akomodacja i transformacja. Przedmiotem rozważań są zmiany w działaniach samorządów lokalnych i regionalnych powodowane przez dostępność do funduszy unijnych. Na podstawie wyników trzech badań empirycznych (odnoszących się do realizacji ZPORR i RPO, lokalnych programów rewitalizacji oraz wykorzystania funduszy POKL do rozwoju opieki przedszkolnej) analizowane jest oddziaływanie na strukturę administracji, cele (priorytety) polityki samorządowej oraz style tworzenia i realizacji polityk samorządowych. Artykuł prowadzi do wniosku, że dominujące znaczenie mają płytkie procesy uczenia (poziom absorpcji), jednak w niektórych przypadkach dochodzi do pogłębionej europeizacji przyjmującej formę transformacji w rozumieniu teorii Börzell i Rissego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper refers to Bórzell and Risse's concept of top-down Europeanization, which allows to distinguish between three levels of impact: absorption, accommodation and transformation. The main focus is on changes in the activities of Polish local and regional governments, resulting from the access to EU funds. The authors analyze the results of three empirical research projects (related to the implementation of regional operating programmes, urban renewal programmes, and absorption of EU funds available for pre-school education) from the point of view of the impact of EU funds on the administrative structures, the priorities of local and regional policies as well as styles of policy preparation and implementation.The main conclusion is that shallow learning is dominant (absorption level), but there are also instances of deep learning which resemble transformation in Bórzell and Risse's theory. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Aładowicz К. (2010). "Rewitalizacja Dworcowej na miarę oczekiwań kupców", Gazeta Bydgoszcz, 6 maja.
 • Arnstein S. (1969). "A ladder of citizen participation",/^ nr 35(4).
 • Bache I. (2008). Europeization and Multilevel Governance. Cohesion Policy in the European Union and Britain. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth UK: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Bielecka D. (2006). "Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy", Samorząd Terytorialny, nr 10.
 • Bórzel T. (2001). "Europeization and territorial institutional change: Toward cooperative regionalism?", w: M. Green Cowles, J. Caporaso, T. Risse (red.), Transforming Europe. Europeization and Domestic Change. Ithaca, London: Cornell University Press.
 • Bórzel Т., Panke D. (2010). "Europeanization", w: M. Cini, N. Perez-Slorzano Borragan (red.), European Union: Politics (wyd. 3). Oxford: Oxford University Press.
 • Bórzel Т., Risse Т. (2003). ..Conceptualizing the domestic impact of Europe", w: K. Featherstone, CM. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.
 • Bukowski A. (2008). "Zaufanie - brakująca funkcja reprodukcji systemowej. Bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna", Zarządzanie Publiczne, nr 2.
 • Bukowski A., Gadowska K., Polak P. (2008). "Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe w (schyłkowym) państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski", Studia Socjologiczne, nr 1(188).
 • Frank S., Holm A., Kreinsen A., Birkholz T. (2006). The European URBAN Experience - Seen from the Academic Perspective. Study project funded by the URBACT programme. Berlin: Humboldt University, Institute of Social Sciences.
 • Geddes M.,Bennington J. (red.) (2001). Local Partnerships and Social Exclusion in the European Union. London: Routledge.
 • Geddes M., Le Gales P. (2001). "Local partnerships, welfare regimes and local governance: A process of regime restructuring?", w: M. Geddes, J. Bennington (red.), Local Partnerships and Social Exclusion in the European Union. London: Routledge.
 • Goldsmith M. (2003). "Variable geometry, multilevel governance: European integration and sub-national government in the new millenium", w: K. Featherstone, С. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.
 • Goldsmith M., Klausen K. (1997). European Integration and Local Government. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Grabbe H. (2003). "Europeanization goes east: Power and uncertainity in the EU accession process", w: K. Featherstone, C. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.
 • Keating M., Hughes J. (red.) (2003). Thе Regional Challenge in Central and Eastern Europe (Series on Regionalism and Federalism), nr 1. Brussels, Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York, Oxford, Wien: Presses Interuniversitaires Europeenes - Peter Lang.
 • Marshall A.J. (2005). "Europeanization at the urban level: Local actors, institutions and the dynamics of multi-level interaction", Journal of European Public Policy, nr 12(4).
 • Muzioł-Węcławowicz A. (red.) (2010). Przykłady rewitalizacji miast (seria "Rewitalizacja miast polskich", t. 12). Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Purzyński M. (2011). Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego w Skierniewicach. Niepublikowana praca magisterska. Warszawa: WGiSR, Uniwersytet Warszawski.
 • Radaelli C.M. (2003). "The Europeanization of public policy", w: K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.
 • Swianiewicz P. (1997). "Zegar tyka też dla gmin", Rzeczpospolita, 28 stycznia.
 • Swianiewicz P. (2011). "Local government strategies for regional and local development: Who needs them and for what purpose", w: M. Kolczyński, P. Zuber (red.), New Paradigm in Action: Recent Developments and Perspectives of Regional Policies. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A. (2008). Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Swianiewicz R, Krukowska J., Lackowska M., Mielczarek A. (2010). Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Swianiewicz P., Krukowska J., Nowicka P. (2011). Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. Warszawa: Elipsa.
 • Swianiewicz P., Łukomska J. (2011). Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł. Raport diagnostyczny w ramach projektu "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na szczeblu lokalnym i regionalnym" finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Tofarides M. (2003). Urban Policy in the European Union: A Multi-Level Gatekeeper System. Aldershot: Ashgate.
 • Tosics I. (2010). "The approach of Budapest to the European Union: The Europeanization of a post-socialist city", w: A. Hamendinger, A. Wolfhardt (red.), The Europeanization of Cities: Policies, Urban Change and Urban Networks. Amsterdam: Techne Press.
 • Wolffhardt A., Bartik H., Meegan M. (2005). The European engagement of cities - Experiences, motivation and effects on local governance in Liverpool, Manchester, Vienna and Graz. Referat prezentowany podczas 3rd ECPR General Conference, Budapest, 8-10 września.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.