PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu | 91--107
Tytuł artykułu

Województwo pomorskie - kluczowe wyzwania rozwojowe w perspektywie roku 2020

Warianty tytułu
Pomorskie Region - Key Development Challenges in the 2020 Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie dotyczy wyzwań rozwojowych województwa pomorskiego do roku 2020 oraz regionalnej polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa, który posiada ustawowe kompetencje w zakresie rozwoju regionalnego oraz konkretne narzędzia realizacyjne, tzn. strategię rozwoju oraz regionalny program operacyjny. Polityka regionalna samorządu województwa nie jest prowadzona w próżni - warunkują ją zarówno czynniki zewnętrzne (np. kryzys gospodarczy, przystąpienie Polski do UE, otoczenie bałtyckie), jak i wewnętrzne (np. nowe otoczenie prawne rozwoju regionalnego). Natomiast rolą polityki rozwoju jest reagowanie na szereg wyzwań, którym będzie musiało sprostać województwo pomorskie w perspektywie 2020 r. Samorząd Województwa realizuje politykę regionalną w oparciu o przyjętą w 2005 H Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP). W latach 2005-2010, w ramach wdrożenia SRWP, na terenie województwa pomorskiego podjęto blisko 17,5 tyś. przedsięwzięć o łącznej wartości blisko 35 mld zł. Środki te przynoszą wymierne korzyści w sferze gospodarczej (m.in. przyspieszenie procesu konwergencji, skumulowany wzrost PKB, wzrost nakładów inwestycyjnych, wzrost wskaźnika zatrudniania). W procesie realizacji SRWP w latach 2005-2010 zidentyfikowano szereg przesłanek do jej aktualizacji. W związku z tym, Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął w marcu 2011 r. uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii. Założono, że aktualizacja SRWP będzie wiązać się z istotną redefinicją jej optyki (strategia "wyborów i zobowiązań"). Daje to nadzieję na wzmocnienie funkcji koordynujących samorządu województwa w odniesieniu do prowadzonych w regionie przedsięwzięć rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns crucial development challenges for Pomorskie Region in the 2020 perspective as well as the role of regional self-government in the implementation of development policy. Regional self-governments in Poland have statutory empowerments in this area and specific instruments, such as regional development strategies and regional operational programmes. The regional development policy needs to take into consideration international (e.g. global economic crisis) and domestic (e.g. changes in the legal environment) context. The context has direct impact on implementation of the regional development strategy. Adopted in 2005, the Pomorskie Regional Development Strategy initiated - directly or indirectly -- the realisation of nearly 17,5 thousand undertakings, resulting in 35 bln PLN spent (ca. 8,75 bln euro) in the scope of 6 years of the implementation. The funding had a direct, positive impact on the regional socio-economic situation (e.g. cumulated GDP growth or employment rate rise). Several fundamental conclusions had been drawn from the so far implementation process, including the defining of the key challenges. As a result, the Strategy will be revised in 2012. The general function of the Strategy will be redefined (strategy of "choices and commitments"), what will strengthen the coordinative role of the regional self-government. (original abstract)
Twórcy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Bibliografia
 • Koncepcja procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, (2011), http://strategia2020.pomorskie.eu/res/strategia2020/zrodla/koncepcja_aktualizacji_srwp.pdf
 • Migracja szansą województwa pomorskiego - wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy (2009), PBS DGA, Gdańsk.
 • Prognozy i scenariusze do roku 2020, Raport podsumowujący II etap badania pt.: Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim, (2010), IBnGR, Gdańsk.
 • Raport o przedsięwzięciach rozwojowych w województwie pomorskim w latach 2005-2010, (2011), http://strategia2020.pomorskie.eu/res/strategia2020/raporty/raport_o_przedsiewzieciach_rozwojowych_2005_2010_tekst.pdf
 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w latach 2005-2009 (2011), Pomorskie Studia Regionalne, Gdańsk.
 • Regulski J. (2007), Reformowanie państwa. Moje doświadczenia, WSAP, Szczecin.
 • Socio-economic Analysis of the Baltic Sea Region (2010), Komisja Europejska, Bruksela.
 • State of the Region Report 2010. The Top of Europe Recovering: Regional Lessons from a Global Crisis (2010), Baltic Development Forum, Kopenhaga.
 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (2005), Pomorskie Studia Regionalne, Gdańsk.
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie pomorskim w latach 2005-2009, (2010), http://strategia2020.pomorskie.eu/res/strategia2020/raporty/diagnoza_realizacja_srwp.pdf
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1999 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
 • Wpływ działań i środków publicznych wydatkowanych w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w okresie 2005-2009 na gospodarkę województwa pomorskiego przy użyciu zaktualizowanego regionalnego modelu HERMIN (2010),WARR, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.