PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 394--404
Tytuł artykułu

Regiony problemowe wobec nowego paradygmatu polityki regionalnej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problem Regions in the Face of a New Paradigm of the Regional Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka regionalna w Polsce odgrywa ogromną rolę. Wynika to m.in. z pozycji tej polityki w Unii Europejskiej. Zmiany następujące w gospodarce światowej i jej kryzys oraz sytuacja gospodarcza poszczególnych krajów UE wymuszają zmianę w zakresie zadań i sposobie rozumienia polityki regionalnej. Polska w długookresowym programowaniu polityki regionalnej stara się zastosować kroki antycypacyjne oraz podejmuje działania przygotowawcze w stosunku do kierunków przekształceń w kolejnym okresie budżetowym UE. Programowanie polityki regionalnej w Polsce w latach 2010-2020 zmienia w dużym stopniu podejście polityki regionalnej do kwestii regionów problemowych. Regiony problemowe zgodnie z nowym paradygmatem polityki regionalnej są wspierane w zróżnicowany sposób, na różnych poziomach, przez różne podmioty oraz w ograniczonym czasie i przestrzeni. (abstrakt oryginalny)
EN
Regional policy plays a crucial role in Poland because of the position of this policy in the European Union. Changes of world economy and its crisis and also the economic situation of separate member countries of the EU force a change in objectives range and the way of understanding regional policy. In long-term programming of regional policy, Poland is trying to anticipate some steps and is going to prepare undertakings in transformation directions in the next budget period of the EU. The programming of regional policy in Poland in years 2010-2020 changes the way of looking at regional policy with respect to problem regions. According to the new paradigm of regional policy, problem regions are supported in a different way, on different levels, by various subjects and in limited time and space. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Commission Staff Working Document. Regions 2020. An Assessment of Future Challenges for eu Regions. Commission of the European Communities. Brussels 2008 SEC(2008).
 • Domański R. [2003], Nowe ujęcie koncepcji endogennego wzrostu regionów szansą dla regionów peryferyjnych, [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, red. A. Bołtromiuk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Green Paper on Territorial Cohesion, Turing territorial diversity into strength. COM (2008) 616, COM (2008) 616 z 6.10.2008.
 • Grosse T.G. [2004], Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.3.2010. KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Koncepcja nowej polityki regionalnej. Tezy i założenia do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego przyjęte 16 grudnia 2008 r. przez Radę Ministrów, Warszawa 2008.
 • Korenik S. [2009], Rozwój regionalny we współczesnych realiach a rekomendacje dla polityki regionalnej, "Biblioteka Regionalisty" nr 9 (2009), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Korenik S. [2010], Kierunki zmian w polskiej polityce regionalnej w świetle założeń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, [w:] Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, Zeszyty Naukowe nr 620, Ekonomiczne problemy usług nr 61. VI Forum Samorządowe - I Międzynarodowe Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13.07.2010.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Załączniki. Warszawa, 13.07.2010.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Synteza, Warszawa, 13.07.2010.
 • Nowa koncepcja polityki regionalnej. Wnioski z prac tematycznych grup roboczych. Warszawa, czerwiec 2008 r. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/5fe0b5fb289a4b23886572ce8915- da71RAPORTZGRUP_18VI2009.pdf.
 • Samecki P. [2009], European Commissioner responsible for Regional Policy - Presentation of the Orientation Paper on the future of Cohesion policy. Second Meeting of the High Level Group Reflecting on the Future of Cohesion policy. Brussels, 3.12.2009. SPEECH/09/571.
 • Reflection paper on future Cohesion Policy, Informal Meeting of Ministers for Regional Policy. Mariánské Lázne - 22-24 April 2009.
 • Rozwój Regionalny w Polsce, Raport 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, maj 2009.
 • Szlachta J., Zaleski J. [a], Cele polityczne, wyzwania i priorytety Unii Europejskiej w perspektywie 2013-2020 jako realizacja w ramach wspólnotowych polityk, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Ekspertyzy/Documents/Szlachta_Zaleski_ Cele_polityczne_wyzwania_i_priorytety.pdf [16.09.2011].
 • Szlachta J., Zaleski J. [b], Model instytucjonalny dla prowadzenia polityki regionalnej z uwzględnieniem zasady partnerstwa,http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Ekspertyzy/Documents/ Szlachta_Zaleski_Model_instytucjonalny_dla_prowadzenia_polityki.pdf [16.09.2011].
 • Tomaszewski K. [2007], Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007, http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:PL:HTML
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222383

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.