PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/1 | 271--277
Tytuł artykułu

Prawidłowy dobór kompetencji kadry kierowniczej gwarancją sukcesu organizacji

Warianty tytułu
The Correc Selection of Competence the Frames Managerial the Guarantee of Success of Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonując wyboru pracowników, szczególnie jeśli obsadzamy stanowiska kierownicze, warto pokusić się o dokładne i szczegółowe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych włącznie. Trafniejszy dobór osób zaowocuje wcześniejszymi efektami. Dla zatrudnionych pracowników bezwzględnie należy odpowiednio zdefiniować wymagania. Co stanowić może gwarancję prawidłowych relacji w firmie. Efektem takich działań będzie sprawiedliwe traktowanie oraz poczucie równych szans. Ma to ogromne znaczenie w funkcjonującym systemie motywacyjnym w organizacji. Wszystkie umiejętności, którymi dysponuje zatrudniona kadra kierownicza pod warunkiem ich efektywnego wykorzystywania mogą być kompetencjami. Pamiętać jednocześnie należy, że kompetencje są pojęciem szerszym niż same umiejętności. Jednakże zdarza się często, że nabycie przez menedżera umiejętności nie zawsze idzie w parze z jego kompetencjami. Dla zachowania prawidłowych relacji niezbędne są zarówno kompetencje twarde i miękkie. Można na nie wpływać i je odpowiednio kształtować. Lecz w przypadku kompetencji miękkich z uwagi na częsty wymóg zmiany zachowań przez menedżerów bywa z tym problem. Dlatego też nie każdy menedżer ma szanse zostać liderem, ale za to każdy lider może być menedżerem. (abstrakt oryginalny)
EN
It making workers' choice, particularly if we plant managerial positions, it is proper to attempt about exact and detailed execution enrolling process from utilization inclusive psychometrical tools. Persons' more accurate selection will yield with earlier effects. All skills which administers engaged managerial personnel under condition of their effective using, they can be competences. Competences are wider notion than only skills. Not every manager has chances to become a leader, but for this every leader can be a manager. The change of strategy of organization is taking into account except development of the firm change the development of managerial personnel almost in 100% also gives the guarantee of success. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
271--277
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański, doktorant
Bibliografia
 • Bartkowiak G., (2003), Skuteczny kierownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Constable C.J., Developing the Competent Manager in a UK context, Report for the Manpower Services Commission Sheffield: Manpower Services Commission.
 • Czerska M. (2009), Szkolenia jako narzędzie kształtowania kultury organizacji, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, M. Juchnowicz (red), Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Czubasiewicz H. i Nogalski B. (2005), Ocenianie motywacji pracowników i satysfakcji z pracy. Analiza przypadku, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Czubasiewicz H. (2009), Systemy wynagradzania a cechy kultury organizacyjnej. [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, M. Juchnowicz (red), Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Drążek B., Silikonowi kandydaci, Tygodnik Prawa Administracyjnego - Gazeta Prawna, 08.10.2009 r.
 • Drucker P.F. (2010), Praktyka Zarządzania (tytuł oryginału: The Practice of Management), MT Biznes.
 • Grabek A., Kierunki studiów szyte na miarę wielkiego biznesu, Tygodnik Praca i Kariera - Gazeta Prawna, 13.05.2011 r.
 • Hogan R. i R., Tett R.(2002), Leadership assessment. In R. Fernancez Ballesteros (ed.). Encyclopedia of psychological assessment, London.
 • Kopera A. (2009), Modele kompetencji. Moda czy wymóg biznesowy?, "Business Coaching" nr l, październik.
 • Kożuch B. (2010), Nauka o organizacji. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Listwan T. (2005), Doskonalenie menedżerów organizacji, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red). Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Malinowska D., Wekselberg V. (2010), Powaga profesjonalizmu, czyli jak prawidłowo zbudować model kompetencyjny w organizacji, "Personel i Zarządzanie" nr 11/248.
 • Rakowska A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Sajkiewicz A. (2008), Kompetencje do pracy z ludźmi, [w:] Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, A. Sajkiewicz (red), Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Sajkiewicz A. (2008), Kompetencje menedżerskie w organizacji uczącej się, Wydawnictwo Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, póz. 141, tekst jednolity), art. 17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.