PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 24 | 47--56
Tytuł artykułu

Logika społeczna w ekonomii i polityce rozwoju doby kryzysu

Warianty tytułu
Social Logic in Economics and Development Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł wpisuje się w nurt dyskusji na temat roli państwa w gospodarce jako pewnej instytucji społecznej, niwelującej nierówności, a zwłaszcza problematyki osiągania spójności społeczno-ekonomicznej. Nierówności społeczne są przedmiotem zainteresowania polityki ekonomicznej prowadzonej w ramach nowej ekonomii rozwoju zwłaszcza w krajach, które opierają gospodarkę na systemie rynkowym. Stają się zwłaszcza poważnym problemem społeczno-ekonomicznym w dobie kryzysu gospodarczego. Prowadzona przez poszczególne państwa polityka społeczna kształtowana jest z uwagi na istotne problemy, w szczególności: wzrost zróżnicowania dochodów i nierówności majątkowych oraz związane z nimi zjawisko wykluczenia (ekskluzji). W artykule zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy współczesnego podejścia do kwestii społecznej, różniącego się znacznie od dominującego wcześniej konserwatywno-liberalnego punktu widzenia. Wskazano też miejsce problematyki społecznej we współczesnej polityce rozwojowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the role of state in economy considered as some social institution, especially covers problems of achieving socio-economic cohesion. Social inequalities are the subject of interest of economic policy conducted within the new economics of development, especially in countries that base economy on market system. Social policy conducted by the specified countries is shaped by some essential problems, especially: increase in income differentiation and wealth inequalities and the phenomenon of exclusion connected with them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Agenda 21, 2002, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.), 2010, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 • Bochenek K., 2008, Państwo jako dobro wspólne osób w refleksji Jana Pawła II [w:] Polska w nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Furmanek, Fosze, Rzeszów.
 • Ciechański J., 2002, Strategia integracji społecznej Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 • EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu, Komunikat Komisji UE, Bruksela, 3.3.2010.
 • Fic M., 2004, Koncepcje zawodności państwa [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Polityka społeczno-ekonomiczna, red. M.G. Woźniak, z. 4, Mitel, Rzeszów.
 • Golinowska S., 2002, Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 • Hausner J., 2007, Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005, Scholar, Warszawa.
 • Klebaniuk J. (red.), 2007, Fenomen nierówności społecznych, Eneteia, Warszawa.
 • Kołodko G., 2002, Globalizacja - zacofanie - rozwój, "Ekonomista", nr 6.
 • Kołodko G., 2007, Wędrujący świat, PWE, Warszawa.
 • Kołodko G., 2010, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), 2004, Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Kozak Z., 2001, Ekonomia zacofania i rozwoju, Monografie i Opracowania, nr 477, SGH, Warszawa.
 • Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, 2002, RSS-G przy RM, Raport nr 49, Warszawa.
 • Piasecki R., 2003, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 • Piasecki R. (red.), 2007, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Piotrowska M., 2006, Efektywność transferów socjalnych oraz znaczenie alternatywnych sposobów redukcji ubóstwa w krajach Europy [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w UE, red. S. Swadźba, Katowice.
 • Sadowski T., 2005, Ekonomia społeczna w Polsce - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, "Rynek Pracy", nr 3.
 • Sen A., 1999, Development as Freedom, Oxford University Press, New York.
 • Sen A., 2000, Nierówności. Dalsze rozważania, Fundacja im. Batorego, Kraków.
 • Tridico P., 2007, Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy w gospodarkach w okresie transformacji: rola instytucji, "Zarządzanie Publiczne", nr 1.
 • Woźniak M.G., 2005, Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Mitel, Rzeszów.
 • Woźniak M.G., 2006, Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem XXI wieku [w:] Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Woźniak M.G., 2008, Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym. Teoria i praktyka [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Ząbkowicz A., 2005, Logika ekonomiczna a polityka gospodarcza [w:] Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.