PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 345--368
Tytuł artykułu

Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i Rosji - próba porównania

Warianty tytułu
Relations Between Agriculture and Macroeconomic Environment in Poland and Russia: an Attempt of Comparison
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomimo występujących różnic zarówno w strukturze własnościowej rolnictwa, jak i okresu rozpoczęcia implementacji mechanizmu rynkowego do gospodarki, a także przyjętej ścieżki przemian oraz tak istotnej z punktu widzenia rolnictwa w Polsce integracji z Unią Europejską stawiamy pytanie, czy było coś wspólnego (uniwersalnego) w przemianach w rolnictwie obu krajów. Stąd w artykule wzięto pod uwagę efekty transformacji ustrojowej, a także odmienną sytuację makroekonomiczną w Polsce i Rosji oraz przekształcenia zachodzące w polityce gospodarczej obejmującej politykę monetarną i fiskalną, a także relacje cenowe i dochodowe w rolnictwie oraz dodatkowo mechanizmy jego finansowego wsparcia. (fragment tekstu)
EN
The article presents the relationships among the selected macroeconomic factors and the economic situation of the agriculture in Poland and Russia. The analysis takes into account: GDP growth rate, standardized budgetary deficit, the interest rate, the real effective exchange rate, terms of trade, and the inflation rate. Attention is paid to the different economic situation of examined economies and the different situation of agriculture itself. The model of the pendulum of interest rate and budgetary deficit is applied to evaluate the economic policy and macroeconomic determinants of agricultural policy. The influence of the solutions applied in the financial support of the agriculture and the impact of the macroeconomic environment on agriculture is evaluated on the basis of price scissors in the agriculture and the parity of earnings of farms. Using the methodology of World Bank the authors show the differentiation in the flow of retransfers to the agriculture indicating the depreciation of the agriculture in the market system, however to the different extent in the two examined countries. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
345--368
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Anderson K., Valenzuela E., Estimates of Distortions to Agricultural Incentives, World Bank, Washington 2008.
 • Andrews M.S., Rausser G.C., Some Political Economy Aspects of Macroeconomic Linkages with Agriculture, "American Journal of Agricultural Economises" 1986, nr 2.
 • Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.
 • Bennedsen M., Feldmann S.E., Informational Lobbying and Political Influence, "Journal of Public Economics" 2006, nr 90.
 • Bhagwati 5.N., Directly Unproductive, Profit-seeking (DUP) Activities, "Journal of Political Economics" 1982, nr 90.
 • Borys T., Fiedor B., Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji, w: Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Pilch, GUS, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
 • Buchanan J.M., Tullock G., The Calculus of Consent, "University of Michigan Press, Ann Arbor" 1962.
 • Chambers R.G., Just R.E.,A Critique of Exchange Rate Treatment in Agriculture Trade Models, "American Journal of Agricultural Economics" 1977 nr 59.
 • Czyżewski A., Kulyk P., Wzrost gospodarczy jako czynnik przekształceń w gospodarce żywnościowej w Polsce okresu transformacji, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", Puławy 2004.
 • Czyżewski A., Kułyk P, Relacje miedzy otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, "Ekonomista" 2010, nr 2.
 • Czyżewski A., Kułyk P, Public Goods in Multifunctional Agricultural Development. The Attempt on Problem Conceptualisaton, w: Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Czyżewski A., Kułyk R, Dostosowania cen i dochodów w rolnictwie w Polsce i Rosji. Próba porównania, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2012, t. 99, z. 2.
 • Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł., Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 • Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 • Czyżewski B., Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych, "Ekonomista" 2010, nr 2.
 • Czyżewski B., Mrówczyńska-Kamińska A., Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w latach 1995-2005, "Ekonomista" 2011, nr 2.
 • Dawe D., How Far Down the Path to Free Trade? The Importance of Rice Price Stabilization in Developing Asia, "Food Policy" 2001, nr 26.
 • Fulginiti L.E., Shogren J.F., Agricultural Protection in Developing Countries, "American Journal of Agricultural Economics" 1992, nr 74.
 • Gardner B.L., Causes of Rural Economic Development, w: Reshaping Agriculture's Contribution to Society, red. D. Colman, N. Vink, Proceedings of the 25th International Conference of Agricultural Economists, "Blackwell Publishing", Oxford 2005.
 • Hardaker J.B., Huirne R.M.B., Anderson J.R., Coping with Risk in Agriculture, CAB International, 1997.
 • Johnson S.R., Doable General Equilibrium Models: Discussion, "American Journal of Agricultural Economics" 1986, nr 68.
 • Josling T.E., Valdes A., Agricultural Policy Indicators, Agricultural and Development Economics Division, ESA Working Paper No. 04-04, 2004.
 • Krueger A.O., Political Economy of Agricultural Policy, "Public Choice" 1996, nr 1/2.
 • Krueger A.O., The Political Economy of the Rent-seeking Society, "American Economics Review" 1974 nr 64.
 • Lai Ch., Hu S., Fan Ch., The Overshooting Hypothesis of Agricultural Prices: The Role of Asset Substitutability, "Journal of Agricultural and Resource Economics" 2005, nr 1.
 • Lewis W. A., Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, The Manchester School, 1954, nr 22.
 • Mazza I., van Winden F., An Endogenous Policy Model of Hierarchical Government, "European Economic Review" 2008, nr 52.
 • Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, "Harvard University Press", Cambridge 1965.
 • Penson J.B., Gardner B.L., Implications of the Macroeconomic Outlook for Agriculture, "American Journal of Agricultural Economics" 1988, nr 5.
 • Rausser G.C., Chafland J.A., Love H.A., Stamoulis K.G., Macroeconomic Linkages, Taxes, and Subsidies in the U.S. Agricultural Sector, "American Journal of Agricultural Economics" 1986, nr 68.
 • Ruttan V.W., Hayami Y., Agricultural Development: An International Perspective, "The Johns Hopkins Press", Baltimore 1971.
 • Saitone T.L., Sexton R.J., Alpaca Lies? Speculative Bubbles in Agriculture: Why They Happen and How to Recognize Them, "Review of Agricultural Economics" 2007, nr 2.
 • Schiff M., Valdes A., Agriculture and the Macroeconomy, "Policy Research Working Paper, The World Bank", Washington 1998.
 • Shane M.D., Liefert W.M., The International Financial Crisis: Macroeconomic Linkages to Agriculture, "American Journal of Agricultural Economics" 2000, nr 82.
 • Stannoulis K.G., Chalfant J.A., Rausser G.C., Monetary Policies and the Overshooting of Flexible Prices: Implicators for Agricultural Policy, Paper presented at the annual meeting of the American Agricultural Economics Association, Ames 1985.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Swinnen J.F.M., A Positive Theory of Agricultural Protection, "American Journal of Agricultural Economics" 1994, nr 76.
 • Timmer CP., Agriculture and Economic Growth, w: Handbook of Agricultural Economics, red. B. Gardner, G. Rausser, vol. II, North-Holland, Amsterdam 2001.
 • Tomczak K, Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa 2004.
 • Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, red. J. Wilkin, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 • Zegar S.J., Współczesne wyzwania rolnictwa. Paradygmaty - Globalizacja - Polityka, WN PWN, Warszawa 2012.
 • http://laborista.ilo.org.
 • http://www.ers.usda.gov/data/exchangerates.
 • http://www.stats.oecd.org/wbes/.
 • http://www.web.worldbank.org/wbsite/external/datastatistics.
 • http://www.worldbank.database.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.