PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. nr 8 | 593--608
Tytuł artykułu

Nowa polityka spójności a problem nierówności społeczno-gospodarczych w Europie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Cohesion Policy and the Problem of Socio-Economic Inequalities in Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przystąpienie do Unii Europejskiej 10 nowych państw członkowskich uwidoczniło proces pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych w Europie. Przed rozszerzeniem UE około 73 mln ludności, tj. 19% populacji UE15, zamieszkiwało regiony, w których PKB per capita nie przekraczał poziomu 75% średniej unijnej. W wyniku przyjęcia do struktur europejskich nowych państw członkowskich w dniu 1 maja 2004 r. liczba osób zamieszkujących regiony zapóźnione w rozwoju zwiększyła się dwukrotnie i wynosi obecnie około 140 mln. W przypadku regionów problemowych występujących w nowych krajach członkowskich, głównym wyzwaniem stojącym przed polityką regionalną jest pomoc w zakresie unowocześniania infrastruktury, modernizacji ich systemów edukacji i szkoleń, a także stworzenie otoczenia biznesu sprzyjającego inwestycjom . W kolejnych rozdziałach przedstawione zostaną cele oraz instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej ukierunkowane na poprawę konkurencyjności regionów problemowych i tym samym niwelowanie nierówności społeczno-gospodarczych w Europie. (fragment tekstu)
EN
The regional policy of the European Union results from the deepening differences in the level of development among the member states regions. The principal aim of the regional policy is a social and economic cohesion. This aim can be achieved by sending to the regions, lagging behind, the financial instruments such as: structural funds, Cohesion Fund, Community Initiatives and resources from the European Investment Bank. At present the European Union is creating a new form of the cohesion policy, which will comply both with the priorities of the new member states and the old ones, in order to limit the lack of social equalities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
593--608
Opis fizyczny
Twórcy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
 • Jasiński P., Europa jako szansa: polityka regionalna Unii Europejskiej i jej instrumenty a władze lokalne i regionalne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
 • III Raport Komisji Europejskiej na temat spójności społeczno-gospodarczej, http://www.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm, luty 2004 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej nowelizujące i uchylające niektóre Rozporządzenia.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającego Fundusz Spójności.
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 166, poz. 1743).
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 166, poz. 1745).
 • Program Operacyjny Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 189, poz. 1948).
 • Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013. Komunikat Komisji, Bruksela, 5 lipca 2005 r. [w:] Monitor Europejski nr 15, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, www.npr.gov.pl z dnia 1 listopada 2005 r.
 • Program Operacyjny Zatrudnienie i Integracja Społeczna - projekt Ministerstwa Gospodarki i Pracy, wrzesień 2005 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.