PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 247 Finanse publiczne | 191--201
Tytuł artykułu

Budżet zadaniowy jako narzędzie realizacji strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assignment Budgeting as a Tool for Implementing Developmental Strategies of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie budżetu zadaniowego jako narzędzia umożliwiającego współczesnym samorządom terytorialnym odpowiednią alokację zasobów finansowych, uwzględniającą zmieniające się i zróżnicowane potrzeby społeczności lokalnej. Budżet zadaniowy to nowoczesna metoda zarządzania finansami publicznymi, która odpowiednio zastosowana może dostarczyć odpowiedzi na pytania dotyczące zadań zaplanowanych do wykonania, celów, jakim służyć mają te zadania, sposobów ich mierzenia, skutków, jakie winno przynieść osiągnięcie celów, a także wskazania, czy cele te osiągnięto. Formułowanie celów strategicznych jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać fakt, iż współczesne zarządzanie publiczne, oparte na kompleksowych i zorientowanych na przyszłość decyzjach, ukierunkowane jest na osiąganie wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to identify assignment budgeting as a tool for today's local authorities which allows to allocate adequate financial resources and take into account changing and diverse needs of local communities. Assignment budgeting is a modern method of management of public finances, which, properly applied, can provide answers to questions about the tasks scheduled for execution, aims of the tasks, ways of measuring the tasks, effects of the aim fruition and also indicate whether these objectives have been achieved. Formulating the strategic objectives of local government units should take into account the fact that contemporary public management, based on comprehensive and future-oriented decisions, is focused on delivering results.(original abstract)
Rocznik
Strony
191--201
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Adamowicz M., Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, [w:] Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz , Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006.
 • Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, red. T. Lubińska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Fijas J., Piszczek M., Stopnicka I., Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury, Wydawnictwo ARK, Kraków 1999.
 • Filipiak B., Dylewski M., Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 12.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austin A., Przeobrażenia w organizacjach. Narzędzia New Public Management, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, red. A. Potocki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Krupski R., Horyzont planowania strategicznego w badaniach empirycznych, Zeszyty Naukowe WWSZiP nr 15, Wałbrzych 2011.
 • Laskowski P., Budżet zadaniowy jako narzędzie nowego zarządzania publicznego, Zeszyty Naukowe WWSZiP nr 15, Wałbrzych 2011.
 • Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Postuła M., Perczyński P., Budżet zadaniowy - wprowadzenie, znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, [w:] Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Sochacka-Krysiak H., Zarządzanie gospodarką finansową gminy, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Ustawia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 • Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.