PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 11-12 | 79--103
Tytuł artykułu

Determinanty czasu trwania bezrobocia absolwentów w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Unemployment Duration among Graduates in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza czynników determinujących czas trwania bezrobocia polskich absolwentów. W badaniu wykorzystano dane zebrane w 2007 roku w specjalnym badaniu tej grupy siły roboczej w Polsce. Determinanty czasu poszukiwania pracy określono za pomocą metody analizy czasu trwania poszukiwania pracy (survival analysis). W badaniu kontrolowano liczne cechy indywidualne absolwentów (w tym: cechy socjodemograficzne, cechy opisujące proces kształcenia i zasób kapitału ludzkiego oraz metody poszukiwania pracy i gotowość do zachowań mobilnych) oraz zmienne regionalne (województwo oraz klasę miejsca zamieszkania). Oszacowano model proporcjonalnych hazardów Coxa metodą największej wiarogodności dla całej analizowanej próby oraz dla podprób wyróżnionych ze względu na klasy miejsca zamieszkania. Uzyskane wyniki pozwalają potwierdzić hipotezę o zróżnicowanym wpływie tych samych cech bezrobotnych na czas poszukiwania pracy w różnych przekrojach terytorialnych. Cechy demograficzne (płeć i stan cywilny) oddziałują na czas poszukiwania pracy wyłącznie na wsi. Cechy związane z aktywnością społeczną odgrywają rolę w miastach (silniejszą w większych). W zakresie poziomu wykształcenia, wpływ na krótsze poszukiwanie pracy ujawnia się w przypadku wykształcenia wyższego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes the determinants of unemployment duration among graduates in Poland. The data used in the paper comes from a survey carried out among graduates in 2007. The determinants of unemployment duration were examined using a survival analysis method. A number of personal characteristics of the graduates (including sociodemographic factors, education, human capital, job search methods and international experience) as well as regional variables were taken into account. A Cox proportional hazards model was estimated using the maximum likelihood method for the entire sample and for subsamples broken down by type of location. The results validate the hypothesis that the same characteristics have a different impact on the duration of unemployment among graduates in different regions. Demographic characteristics such as gender and marital status are significant predictors of job search duration in rural areas, while characteristics associated with social activities play a role in urban areas (with a particularly strong impact in large cities). A higher level of education means less time spent looking for a job, the authors say. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
79--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Blanchard O.J., Summers L.H., [1986], Hysteresis And The European Unemployment Problem, "NBER Macroeconomics Annual 1986", Vol. 1, MIT Press.
 • Cleves M., Gutierrez R., Gould W., Marchenko Y., [2008], An Introduction to Survival Analysis Using Stata, Second Edition, Stata Press, College Station, Texas.
 • Cox D.R., Oakes D., [1984], Analysis of Survival Data, Chapman and Hall, London.
 • Grabowska I., Kotowska I.E., [2012], Aktywność edukacyjna dorosłych członków gospodarstw domowych, [w:] I.E. Kotowska (red.), "Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2011", Raport tematyczny, Warszawa.
 • GUS, [2012], Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012 r., GUS, Warszawa.
 • Kabaj M., Koptas G., [1995], Bezrobocie długookresowe. Przyczyny, skutki i środki przeciwdziałania, IPiSS, Warszawa.
 • Kaliny-Prasznic U., [2005], (red.), Leksykon polityki gospodarczej, Wolters Kluwer Polska.
 • Milton F., Laidler D.E., [1975], Unemployment versus inflation?: An evaluation of the Phillips Curve, Institute of Economic Affairs.
 • Mortensen D.T., Pissarides C.A., [1994], Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment, "Review of Economic Studies", 61(3), s. 397-415.
 • Pissarides C.A., [2000], Equilibrium unemployment theory, MIT Press.
 • Therneau T., Grambsch P., [2000], Modelling Survival Data: Extending the Cox Model, New York: Springer.
 • van den Berg G.J., van Ours J. C., [1996], Unemployment Dynamics and Duration Dependence, "Journal of Labor Economics", Vol. 14, No. 1, s. 100-125.
 • Warr P., [2004], Psychologiczne skutki długotrwałego bezrobocia, [w:] T. Chirkowska-Smolak, A. Chudzicka (red.), Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Wojdyło-Preisner M. [2009], Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.