PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) | 101--116
Tytuł artykułu

Praca w cyklu życia a system emerytalny

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Demograficzne starzenie się ludności powoduje istotne przemiany na rynku pracy. Obserwowany w Polsce wzrost liczby i udziału osób starszych wiąże się ze zmianąproporcji osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Obserwuje się również starzenie się zasobów pracy, rozumiane jako wzrost udziału osób starszych w populacji pracowników. Wzrost ten dotyczy osób w wieku produkcyjnym, niemobilnym, czyli powyżej 45 roku życia w ogólnym potencjale zasobów pracy. Aktywność zawodowa jest niska w młodszym wieku produkcyjnym, w związku z wydłużeniem okresu kształcenia, oraz w starszych grupach wiekowych, co wiąże się ze skłonnością do korzystania z możliwości wczesniejszego przejścia na emeryturę lub rentę. Celem opracowania jest analiza przyczyn, uwarunkowań i skutków wczesnej dezaktywacji zawodowej w kontekście istniejącego systemu emerytalnego. Warto na wstępie zauważyć, że wśród osób w wieku 55-64 lata pracuje w Polsce jedynie co trzecia osoba, podczas gdy w krajach tzw. starej Unii co druga osoba pozostaje nadal czynna zawodowo. Procesy demograficzne i ekonomiczne wywierają wpływ na funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych, zważywszy że odpowiednia proporcja płatników składek i świadczeniobiorców jest istotna dla równowagi i stabilności systemu emerytalnego. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Labour market (labour). http://epp.eurostat.ec. europa.eu/portal/page/statistics/search_database, Eurostat 2009 (15.05.2009).
 • Pracownicy po 45 roku życia wobec barier rynku pracy. Red. B.Urbaniak. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007.
 • B.Rysz-Kowalczyk, B.Szatur-Jaworska: Starsi pracownicy i bezrobotni. Prawda o pokoleniu 50+. W : Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej. Red. J.T.Kowaleski, P.Szukalski. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 44-66.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035. GUS, 2009.
 • E.Kryńska : Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy. "Polityka Społeczna" 2006, nr 9, s. 3.
 • H.Worach-Kardas, S.Kostrzewski : Stres bezrobocia i jego wpływ na sytuację zdrowotną oraz jakośc życia bezrobotnych mieszkańców Łodzi. W : Biologiczne, kulturowe i społeczne przejawy stresu środowiskowego i jego wpływ na zdrowie współczesnych łodzian. Red. E.Żądzińska, H.Worach-Kardas, I.Maniecka-Bryła. Uniwersytet Medyczny, Łódź 2010.
 • Resolution Concerning Statistics of the Economically Active Population. ILO, Geneve 1982.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U., nr 99, poz. 1001 ; 6815.
 • B.Wciórka : Bezrobocie i bezrobotni w badaniach opinii społecznej. CBOS, Warszawa 2009, s. 5.
 • Biologiczne, kulturowe i społeczne przejawy stresu środowiskowego i jego wpływ na zdrowie współczesnych łodzian. Grant Prezydenta M. Łodzi na projekty naukowo-badawcze na lata 2009-2010.
 • Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia. Red. M.Bukowski. Warszawa 2010, s. 17.
 • World Population Ageing 2009. United Nations, Economic and Social Affairs, New York 2010.
 • Encyklopedia seniora. Warszawa 1986, s. 785.
 • Słownik języka polskiego. T.III. PWN, Warszawa 1978.
 • http://www.ikepzu.pl/ike_systemyemeryt.html (26.06.2010).
 • Live Longer, Work Longer. OECD, Paris 2006.
 • M.Halicka, J.Halicki : Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu człowieka starego. W : Polska starość. Red. B.Synaka, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, s. 173.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.