PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) | 197--211
Tytuł artykułu

Strategie zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sytuacja na polskim rynku pracy jest silnie uzależniona od czynników mikro- i makroekonomicznych. Czynniki te oprócz uwarunkowań pozytywnych tworzą jednak wiele barier. Do głównych negatywnie oddziałujących na polski rynek pracy, złożonych i wzajemnie na siebie wpływających czynników społeczno-gospodarczych, można zaliczyć m.in. bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy spowodowany w szczególności zbyt wysokimi obciążeniami kosztów pracy przy jednoczesnym preferowaniu podatkowym zatrudnienia w nisko produktywnych dziedzinach gospodarki (rolnictwo), wysoki poziom deficytu budżetowego i r4osnący nadal dług publiczny, duże zróżnicowanie tempa i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, niedostosowania kwalifikacyjno-zawodowe podaży pracy do zapotrzebowania pracodawców, a co za tym idzie długookresowy, strukturalny charakter bezrobocia oraz jego silne zróżnicowanie regionalne. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Bibliografia
 • European Commission, Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward into the 21st Century. White Paper, Brussels, 1994.
 • D.Foden, A.R.Yuste : Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit und Beschäftigungspolitik - Aspekte der europäischen Debatte. W : Beschäftigungskrise in Europa. Erfahrungsaustausch für eine bessere Politik. Red. A.Heise. Marburg 1997, s. 161-162.
 • Z.Wiśniewski : Strategia zatrudnienia w Unii Europejskiej.
 • www.politykaspoleczna.ipiss.com.pl (30.08.2010).
 • Traktat Amsterdamski (oficjalnie : Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty) umowa międzynarodowa parafowana 17 czerwca 1997 r., podpisana 2 pażdziernika 1997 r. w Amsterdamie.
 • Postanowienia traktatowe UE a MSP. www.twoja-firma.pl (09.09.2010).
 • W.Jarmołowicz : Przemiany na współczesnym rynku pracy. Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008, s. 75.
 • K.Głąbicka : Rynek pracy w jednoczącej się Europie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005, s. 126.
 • Narodowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2000-2001. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2000, s. 57.
 • M.Kabaj : Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w UE i w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 74.
 • M.Szylko-Skoczny : Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej. Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 316.
 • Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy poczatek strategii lizbońskiej. Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005) 24, Bruksela 2005.
 • Przygotowanie do wiosennej Rady Europejskiej : prawdziwe partnerstwo z władzami lokalnymi i regionalnymi na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Oświadczenie Komitetów Regionów, Bruksela 2005.
 • Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 stycznia 2005 r. Warszawa 2005.
 • Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów 6 września 2005 r. Dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2010-2010, wstępny projekt. Zielona Góra 2010.
 • Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46/627/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Olsztyn 2006.
 • Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 października 2006 r. Białystok 2006.
 • Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. Poznań 2007.
 • Raport z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. Poznań 2010.
 • Lokalna Strategia Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2008-2015. Ruda Śląska 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.