PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 11 | 287--297
Tytuł artykułu

Zmiany w poziomie wykształcenia gospodarstw domowych związanych z rolnictwem

Warianty tytułu
Change in the Level of Education of Households Connected with Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wykorzystano wyniki budżetów domowych, wieloaspektowych badań warunków życia ludności oraz spisów powszechnych prowadzonych przez GUS. W grupie gospodarstw związanych z rolnictwem wyróżniono: rolnicze i pracowniczo-rolnicze. Rozważania artykułu podporządkowano pytaniom o tendencje i zróżnicowanie ich poziomu wykształcenia. Okazuje się, że wprawdzie w okresie 1993-2004 odsetek rolników z wykształceniem wyższym wzrósł 3-krotnie, to jednak nadal stanowią oni tylko 1,5% tej populacji. Spadł natomiast odsetek osób z wykształceniem podstawowym ukończonym i bez wykształcenia, co przy wzroście odsetka osób z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym świadczy o rosnącej roli uzupełniającego dokształcania. Z kolei gospodarstwa pracowniczo-rolnicze zajmują lepszą pozycję niż rolnicy pod tym względem (na co wskazują zarówno wyższe odsetki ludności z wykształceniem wyższym (wzrost ponad 3-krotny), jak i średnim (1,7 razy). Zbliżoną sytuację w stosunku do gospodarstw domowych rolników zanotowano tylko w zakresie wykształcenia zasadniczego zawodowego. Poziom wykształcenia tych grup społeczno-zawodowych nadal odbiega jednak znacząco od sytuacji przeciętnego gospodarstwa domowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Education is, in an effective market economy, the factor that the most strongly influences material and social status, and simultaneously indirectly shapes other factors essential for this status, that are the choice of living place and family model. Creating conditions that make possible education and raising qualifications is therefore the most effective way of stimulating promotion and preventing relative material degradation. Winder access to education requires most of all increasing number of sites in schools and at universities, that is objected aid to system of education (in everyday language this strategy is called "giving the fishing-rod instead of fish" and should be considered as the most reasonable model of welfare to households connected with agriculture). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
287--297
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, PSR 2002, GUS, Warszawa 2003.
 • Baran A., Zmiany w wykształceniu ludności miast i wsi, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 2.
 • Budżety gospodarstw domowych, kolejne lata, GUS, Warszawa 1993-2005.
 • Domański H., Merytokracja i hierarchia dochodów w Polsce, "Polityka Społeczna" 1999, nr 5-6.
 • Domański, R. S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWE, Warszawa 1993.
 • Frenkel I., Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000, "Wieś i Rolnictwo" 2002, nr 3.
 • Klepacki B., Gołębiewska B., Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych, [w:] Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych, Woźniak M. G. (red.), Wyd. Mittel, Rzeszów 2004.
 • Kobyłecki J., Kapitał ludzki wsi w perspektywie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, "Wieś i Rolnictwo" 2003, nr 3.
 • Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Kożuch A. J., Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój obszarów wiejskich, IRWiR, PAN, Warszawa 2003.
 • Kwasek M., Poziom życia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku, IERiGŻ, Warszawa 2002.
 • Liberda B., Tokarski T., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 • Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem, PSR 2002, GUS, Warszawa 2003.
 • Maciejewski K., Wykształcenie ludności związanej z rolnictwem w Polsce, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Adamowicz M. (red.), Prace Naukowe nr 35, SGGW, Warszawa 2005.
 • Majcherek J. A., Czynniki społecznego statusu i rozwarstwienia a polityka społeczna, "Polityka Społeczna" 1999, nr 7.
 • Makarski S., Przedsiębiorczość w agrobiznesie, PAN IRWiR, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Warszawa 2000.
 • Radło M. J., Wyzwania konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej UE, ISP, Warszawa 2003.
 • Radziukiewicz M., Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo w latach 1990-1992, GUS, PAN, Warszawa 1994.
 • Raport z wyników PSR 2002, GUS, Warszawa 2003.
 • Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 10.01.2003, Warszawa 2003. Stawicka E., Uwarunkowania rozwoju wiedzy i kapitału ludzkiego w środowisku wiejskim, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Adamowicz M. (red.), Prace Naukowe nr 35, SGGW, Warszawa 2005.
 • Warunki życia w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
 • Wawrzyniak B., Luka edukacyjna barierą procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską, "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 3.
 • Witosław K., Stan i kierunki kształcenia rolniczego oraz doskonalenia zawodowego w Polsce po reformie systemu edukacji, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Adamowicz M. (red.), Prace Naukowe nr 35, SGGW, Warszawa 2005.
 • Woźniak M. G., Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M. G. (red.), Mittel, Rzeszów 2005.
 • Zegar J. S., Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną), Studia i Monografie, nr 101, IERiGŻ, Warszawa.
 • Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 roku, GUS, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.