PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | numer specjalny 2 | 248--260
Tytuł artykułu

Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poverty Analysis in Districts of Wielkopolska with Small Area Estimation Methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubóstwo jest zjawiskiem bardzo złożonym. Ograniczanie tego niekorzystnego zjawiska jest obecnie najważniejszym celem Banku Światowego. Jednak, aby tę misję realizować potrzebne są metody identyfikacji ubogich. Wskaźniki opisujące ubóstwo są jednak dostarczane na bardzo ogólnym poziomie. Otrzymanie bardziej szczegółowych informacji jest możliwe dzięki zastosowaniu statystyki małych obszarów (SMO). Jest to zbiór metod pozwalających na estymację parametrów przy małej liczebności próby z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł informacji. Głównym celem artykułu jest próba oszacowania wskaźnika zagrożenia ubóstwem na poziomie powiatów w województwie wielkopolskim przy użyciu wybranych metod SMO. Obliczenie tej miary odbędzie się na podstawie danych udostępnianych przez GUS charakteryzujących poziom życia gospodarstw domowych. Taka estymacja pozwoli uzyskanie kompleksowej informacji na poziomie lokalnym dotyczącej sfery ubóstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Poverty is very complex phenomenon. Limitation of this disadvantageous phenomenon is main goal of World Bank now. Nevertheless, to realize this mission methods of identification the poor are necessary. Indicates describing poverty are provide at very general level. Getting more detailed information is possible thanks to applied small area estimation (SAE). It is the set of methods which allow estimation of parameters at small sample size with usage of all available information sources. The main goal of this article is attempt to estimate at-risk-of-poverty rate at districts in Great Poland using chosen methods of SAE. These measure will calculation based on statistics data describing life level of households in Poland provided by Central Statistical Office. That estimation give comprehensive information at local level about poverty. (original abstract)
Rocznik
Strony
248--260
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] D'Aló M., Di Consiglio L., Falorsi S., Solari F., (2012), Small Area Estimation, Course on Small Area Estimation, ESSnet Project on SAE.
 • [2] Dehnel G., (2003), Statystyka Małych Obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • [3] Drewnowski J., (1977), Poverty: Its Meaning and Measurement, Development and Change, no. 8, s. 183-208.
 • [4] GUS, (2010), Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia - EU-SILC 2008, Warszawa.
 • [5] GUS, (2011), Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., Warszawa.
 • [6] GUS, (2011), Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), Warszawa.
 • [7] Hungry Notes, (2012), 2012 World Hunger and Poverty Facts and Statistics, http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm [dostęp: 9.04.2012].
 • [8] Kaplan, M., Makoka, D., (2005), Poverty and Vulnerability, Uniwersytet w Bonn, http://www.zef.de/fileadmin/downloads/forum/docprog/Termpapers/2005_2b_Kaplan_Makoka.pdf [dostęp: 22.06.2012].
 • [9] MPiPS, (2006), Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe, Warszawa.
 • [10] Panek T., Szulc A. (red.), (2004), Statystyka społeczna: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • [11] Panek T., (2009), Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Ubostwo_i_nierownosci-dylematy_pomiaru.pdf [dostęp: 08.03.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.