PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (73) | 189--209
Tytuł artykułu

Metoda aglomeracyjna w analizie przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agglomerative Hierarchical Clustering Procedure in Analysis of Spatial Differentiation of Unemployment in Poland in 1990-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od początku lat 90. przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy znajduje się w centrum zainteresowania wielu badaczy. Najczęściej analizowane jest ono albo od strony zatrudnienia, albo z punktu widzenia bezrobocia z wykorzystaniem różnych zmiennych je opisujących oraz technik analizy. W artykule zaproponowano wyodrębnienie jednorodnych grup województw przy zastosowaniu metody aglomeracyjnej oraz łącznie wielu zmiennych opisujących bezrobocie w latach 1990-2010. Badano, czy z czasem grupy województw podobnych ze względu na sytuację na rynkach pracy uległy zmianie, czy województwa charakteryzujące się podobną sytuacją tworzą zwarte przestrzennie obszary oraz jakie obszary Polski wyróżniają się najgorszą sytuacją na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the early 1990s the spatial diversity of the market situation has attracted attention of many scholars. Ina typical approach, employment and unemployment aspects of the phenomenon are analyzed using various variables and techniques. The author, however, uses agglomerative hierarchical clustering procedure and several variables describing unemployment in 1990-2010 to identify separate homogeneous groups of voivodships (provinces). The paper analyzes if clusters of voivodships similar in terms of labor market situation differ in time and which of them are characterized by the worst labor market situation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bezrobocie rejestrowane, GUS, Wydawnictwa z okresu 1990-2010, Warszawa.
 • Chojnicki Z. (1996), Region w ujęciu geograficzno-systemowym, w: T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-43.
 • Czyż T. (2002), Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2-3.
 • Frodyna K. (2008), Zmiany na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, GUS, Warszawa.
 • Gałecka E. (2007), Zastosowanie funkcji dopasowań do analizy efektywności rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, GUS, Warszawa.
 • Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A. (1983), Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Grzeszczyk T. (1990), Przestrzenna struktura bezrobocia w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 9, Warszawa.
 • Góra M., Lehmann H. (1995), How Divergent is Regional Labour Market Adjustment in Poland? w: The Regional Dimension of Unemployment in Transition Countries. A Challenge for Labour Market and Social Policies, OECD, Paris.
 • Kluza S., Serek R., Toński P. (1998), Wykorzystanie analizy czynnikowej do typologii lokalnych rynków pracy, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 5, SGH, Warszawa.
 • Kotowska I.E., Podogrodzka M. (1995), Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce, 1990-1994, w: Rynek pracy w Polsce 1993-1994, pod. red. U. Sztanderskiej, "Raport IPiSS", z. 9.
 • Kotowska I.E., Nowakowska B., Obraniak W., Podogrodzka M., Szumlicz T., Zarzycka Z. (1995), Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993, GUS, Warszawa.
 • Kostrzewska I., Pawełek B. (2007), Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, GUS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (1993), Determinanty wzrostu bezrobocia w Polsce w latach 1990-1992 - ujęcie globalne i regionalne, w: Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki, pod. red. E. Frątczak, Z. Strzeleckiego, J. Witkowskiego, GUS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (1999), Struktura i elastyczność zatrudnienia w Polsce w latach 90., "Ekonomista", nr 4, PTE, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Kubiak P. (1996), Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1992-1995. Analiza strumieniowa, "Rynek Pracy", nr 9, MPiPS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Gawrońska B. (1995), Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1990-1994, w: Rynek pracy w Polsce 1993-1994, pod. red. U. Sztanderskiej, "Raport IPiSS", z. 9.
 • Kwiatkowski E., Lehmann H., Schaffer M. (1992), Bezrobocie i wolne miejsca pracy a struktura zatrudnienia w Polsce. Analiza regionalna, "Ekonomista" nr 2, PTE, Warszawa.
 • Malarska A., Szymczak Z. (1995), Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia - wybrane modele panelowe, "Wiadomości Statystyczne" nr 10, GUS, Warszawa.
 • Malarska A. (1994), Zmiany regionalnej struktury bezrobocia na podstawie metody shift-shave, "Wiadomości Statystyczne" nr 5, GUS, Warszawa.
 • Malarska A. (1993), Analiza zmian w regionalnej strukturze zatrudnienia w świetle metody shift-share, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Makać W. (1998), Ranking województw pod względem sytuacji na rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr 9, GUS, Warszawa.
 • Meller J. (1992), Rynek pracy i wynagrodzenia - przekrój regionalny. Wybrane problemy, w: Rynek pracy w trakcie transformacji systemowej w Polsce, pod. red. U. Sztanderskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Mortimer-Szymczak H. (1993), Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i bezrobocia, w: Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki, pod. red. E. Frątczak, Z. Strzeleckiego, J. Witkowskiego, GUS, Warszawa.
 • Mortimer-Szymczak H. (1992), Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i bezrobocia, w: Rynek pracy w trakcie transformacji systemowej w Polsce, pod. red. U. Sztanderskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Newell A., Pastore F., Socha M. (2000), Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce, "Ekonomista", nr 6, PTE, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Nowakowska B. (1993), Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Omelczuk-Szlachta A. (1995), Regionalne zróżnicowanie bezrobocia - tendencje, "Rynek Pracy", nr 1, MPiPS, Warszawa.
 • Opałło M. (1994), Zróżnicowanie terytorialne transformacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 6, GUS, Warszawa.
 • Portal informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov. pl/analizy-i-raporty/bezrobocie-rejestrowane-w-polsce/ (05.03.2011).
 • Runge J. (1993), Regionalny rynek pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr 1, GUS, Warszawa.
 • Scarpetta S., Huber P. (1995), Regional Economic Structures and Unemployment in Central and Eastern Europe. An Attempt to Identify Common Patterns, w: The Regional Dimension of Unemployment in Transition Countries. A Challenge for Labour Market and Social Policies, OECD, Paris.
 • Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.psz.praca.gov. pl./main.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT,objectID, 867970 (10.07.2011).
 • Szumlicz T. (1995), Regionalne zróżnicowanie popytu na pracę, w: Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993, GUS, Departament Pracy i Dochodów Ludności, Warszawa.
 • Tokarski T., Kwiatkowski E. (2007), Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005, "Ekonomista", nr 4, PTE, Warszawa.
 • Tokarski T. (2005), Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr 11, GUS, Warszawa.
 • Zdrojewski E. (2005), Regiony o najwyższej stopie bezrobocia, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.