PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 9 | 5--9
Tytuł artykułu

Koszty i korzyści zatrudnienia na czas określony

Autorzy
Warianty tytułu
Labour Contracts of Limited Duration : Costs and Benefits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono koszty i korzyści o pracę na czas określony z punktu widzenia pracodawców, pracowników i rządu. Zarysowane problemy sprowadzają się do poszukiwania odpowiedzi w kwestii optymalnego poziomu regulacji państwa na rynku pracy, a zatem również regulacji w odniesieniu do zatrudnienia na czas określony.
EN
The arti­cle dis­cussed the costs and ben­e­fits of employ­ment for a spec­i­fied period from the per­spec­tive of employ­ers, employ­ees and gov­ern­ment. In con­clu­sion, ques­tions are raised about the opti­mal level of gov­ern­ment reg­u­la­tion of the labour mar­ket, par­tic­u­larly in rela­tion to employ­ment for a spec­i­fied period. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B., Bednarski M., Golinowska S., Socha M.W., Sztanderska U., red. (2009), Więzi społeczne i przemiany ekonomiczne. Polska i inne kraje europejskie, Warszawa: Wydziat Nauk Ekonomicznych UW, IPiSS.
 • Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Bednarski M., Frieske K.W., red. (2012), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Bednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M., red. (2008), Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Warszawa: MPiPS.
 • Borkowska S. (2003), Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza, w: K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Warszawa: IPiSS.
 • Czarzasty J. (2010), Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Dzierzgowski J., Kiersztyn A. (2012), Portret zatrudnionego na czas określony: wyniki analiz ilościowych, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Frieske K.W. (2012), Zamienił stryjek... "społeczne" na "rynkowe", w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Gardawski J., red. (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Kiersztyn A. (2012), Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony dla jednostek i gospodarstw domowych, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Kryńska E. (1996), Segmentacja rynku pracy, łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Warszawa: MPiPS.
 • Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Oczki J. (2012), System emerytalny w Polsce a zatrudnienie w nietypowych formach, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Olson M. (1971), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge: Harvard University Press.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.
 • Potawski P. (2012), Prekariat: Stabilizacja w gorszym segmencie rynku pracy, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Rutkowski W. (2009), Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja kryzys, spory, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Spytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M. (2009), Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia, Warszawa: DW Elipsa.
 • Teisseyre P. (2012), Wpływ zatrudnienia na czas określony a szanse partycypacji na rynku nieruchomości, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Tkaczyk T. (2009), Przemiany w teoriach przedsiębiorstwa, w: I. Lichniak (red.), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wilkin J. (2005), Pogoń za rentą przy pomocy mechanizmów politycznych, w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Wilkin J., red. (2008), Badania dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce, Warszawa: Ecorys.
 • Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń: Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Wratny J. (2003), Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, w: K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Warszawa: IPiSS.
 • Zawadzki K. (2005), Przejściowe rynki pracy. Koncepcja - implementacje - perspektywy, Toruń: UMK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.