PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 39 | 273--282
Tytuł artykułu

Rozwój polskich regionów w warunkach zmian w polityce regionalnej i polityce spójności Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The UE Reformed Regional and Cohesion Policies and Development of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ukazano wpływ zmian w zasadach polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej na rozwój regionów w Polsce. Przedstawiono założenia zreformowanej polityki spójności oraz nowego paradygmatu polityki regionalnej, które kładą nacisk na oddziaływanie terytorialne, wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu oraz współpracę różnorodnych podmiotów na różnych poziomach gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses changes of EU regional policy and cohesion policy and their impact on regional development in Poland. Especially important are thesis of reformed cohesion policy and new regional policy (so called place-based policy) including stress on: territorial activities, exploiting endogenous potential of region and cooperation of diverse subjects on many levels of economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
273--282
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Вarca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting EU challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, kwiecień 2009, http://www.europarl.europa.eu/meet- docs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf.
 • Brodecki Z., Regiony, Lexis Nexis, Warszawa 2005.
 • Casaca P., Polityka spójności, w: Polityka regionalna i fundusze strukturalne w UE, red. M. Kozak, Wyd. IE w Łodzi, Łódź 1998.
 • Dylewski M., Ewolucja polityki regionalnej Unii Europejskiej, w: Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, red. S. Korenik, M. Rogowska, "Biblioteka Regionalisty" 2006, nr 1.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa 2005.
 • Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, MRR, Warszawa 2009.
 • Jenik A., Nowe zasady działania funduszy strukturalnych i perspektywy rozwoju polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2006, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 [projekt dokumentu rządowego przeznaczony do konsultacji], MRR, Warszawa 201].
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, MRR, Warszawa 2010.
 • Naruszewicz S., Fundusze strukturalne w polityce regionalnej, Wyd. PB w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Nowe partnerstwo dla spójności: konwergencja - konkurencyjność- współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Streszczenie, KE - UOPWE, Luksemburg 2004.
 • Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, IBnGR, Gdańsk 2001.
 • Rozporządzenie Rady nr 1083/2006/WE z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie nr 1260/1999/WE, Dz.Urz. WE L 210/25.
 • Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski, w: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Klasik, Z. Zioło, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2002.
 • Winiarski В., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 • Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, COM 616, Bruksela 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.