PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 39 | 9--19
Tytuł artykułu

Program Leader jako narzędzie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich - propozycja metodyczna oceny oddziaływania

Warianty tytułu
The Leader Programme as a Tool of Rural Areas Development Stimuli - Metodical Preposition of Estimation Influence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano możliwości oceny oddziaływania celów i działań na rozwój obszarów wiejskich w skali regionalnej, wdrażanych w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR). Pozwoliły na to uzyskane odpowiedzi na następujące pytania badawcze: - jaka jest rola i znaczenie ewaluacji w procesie programowania rozwoju lokalnego? - jakie, w opinii liderów życia społeczno-gospodarczego wsi, są główne priorytety mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich w skali regionalnej?
- jakie są możliwości analityczne wykorzystania prezentowanej w pracy metody do oceny oddziaływania celów i działań, podejmowanych w ramach wdrażanych LSR, na rozwój obszarów wiejskich? Odpowiedzi na dwa pierwsze pytania badawcze dostarczyło studium literatury przedmiotu oraz opinie zebrane wśród 278 liderów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego. Udzielenie odpowiedzi na trzecie pytanie umożliwiły badania pogłębione, prowadzone z celowo wybranym sześcioosobowym zespołem ekspertów. Jednym z wniosków jest stwierdzenie, że zaproponowana metoda może stanowić przydatne narzędzie służące ewaluacji lokalnych strategii rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article was to point out the possibilities of influence estimation within local development strategies (LDS) aims and activities on rural areas development in regional scale. The realization of this aim was possible by answering following questions:
- What is the role and evaluation meaning in the process of local development programming?
- Which, in leaders' opinions, are main priorities having an impact on rural areas development in regional scale?
- Which are analytical possibilities of using presented in the work method in aims and activities estimation, undertaken within implemented LDS on rural areas development? The answer for first two questions were delivered by the literature studies and opinions collected among 278 leaders in Warmia and Mazury voivodeship. The survey conducted with rightly selected five expert team delivered answer to the third questions. One of the conclusions was the statement, that the proposed method can be useful tool in local development strategies evaluation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adamczyk R., Gąsiorek E., Pomin M., Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania lokalnej grupy działania w ramach Pilotażowego Programu LEADER+. Poradnik dla animatorów lokalnych grup działania, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2006.
 • Biderman A., Futymski A., Jarzębska A., Kazior В., Serafin R., Szmigielski P., Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny przewodnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2004.
 • Borek Т., Fałkowski I, Giejbowicz E., Janiak K., Poślednik A., Zielińska M., Inicjatywa LEADER+ - pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju, FAPA, Warszawa 2006.
 • Brodziński Z., Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin woj. warmińsko-mazurskiego, SGGW, Warszawa 2011. Ewaluacja "Narodowego planu rozwoju i programów operacyjnych w Polsce". Poradnik, MGiP, Warszawa 2005.
 • Program Leader jako narzędzie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich.
 • Ferry M. Olejniczak K., Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce, Wvd. Sprawne Państwo, Warszawa 2008.
 • Furmankiewicz M., Współpraca międzysektorowa w ramach tzw. partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, nr 2.
 • Putymski A., Kamiński R , Budowanie lokalnej strategii roz woju w ramach osi 4. Leader, MRiRW, Warszawa 2008.
 • Grzywa M., Łukasiewicz K., Регек-Białas J., Worek В., Ewaluacja w samorządzie lokalnym - perspektywy i możliwości, FRDL, MISTiA, Kraków 2008.
 • Hanke K., Perspektywa tworzenia lokalnych grup działania w programie LEADER. "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 2.
 • Kamiński R., Konieczność stosowania metody LEADER w nowym funduszu wiejskim - szansa czy zagrożenie?, w: Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, red. J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka, IRWiRPAN, Warszawa 2006.
 • Olejniczak K.. Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych IN- TERREG III, WN Scholar, Warszawa 2008.
 • Serafin R., Kazior В., Jarzębska A., Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania - praktyczny przewodnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.