PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 5--31
Tytuł artykułu

Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych

Warianty tytułu
Competing for EU Funds - the Opinions of Politicians and Local Government Officials
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia wyniki badania empirycznego przeprowadzonego w około 50 gminach czterech województw. Na podstawie analizy dokumentów urzędowych, wyników ankiet i wywiadów pogłębionych z politykami i urzędnikami samorządowymi przedstawia różnice i podobieństwa w postrzeganiu ubiegania się o dofinansowanie w poszczególnych programach operacyjnych. Artykuł prezentuje poszczególne etapy ubiegania się o środki od wyboru programu operacyjnego aż do wyboru projektów przeznaczonych do realizacji przez instytucje zarządzające programami. Zwraca uwagę na problemy wynikające ze stosowanych procedur, zróżnicowanej konkurencji w ubieganiu się o środki i zjawiska nieformalnego oddziaływania na wyniki selekcji projektów. Odwołując się do wyników wcześniejszych badań, analizuje też zmiany jakie zachodziły między programami realizowanymi w okresie 2004-2006 i 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the results of empirical research conducted in ca 50 municipalities located in four Polish regions. The authors conduct desk research of official documents, questionnaires and in-depth interviews with local government staff and politicians, and present differences and similarities in opinions on various Operational Programmes. The article discusses all stages of applying for EU grants: from selection of an Operational Porgramme to the final decision of the Managing Authority on the list of selected projects. It refers to issues arising from formal procedures, the passionate character of the competition for funds in individual Operating Programmes, as well as informal mechanisms of influence on the outcome of the selection processes. Unlike earlier research, the article discusses the changes in the Programmes implemented within the 2004-2006 and 2007-2013 perspectives. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bielecka D., 2006, "Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 • Börzel T., Risse T., 2003, "Conceptualizing the domestic impact of Europe", w: K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization, Oxford: Oxford University Press.
 • Bukowski A., 2008, "Zaufanie - brakująca funkcja reprodukcji systemowej. Bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna", Zarządzanie Publiczne, nr 2.
 • Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (red.), 2007, Gmina pasywna, Warszawa: Studia KPZK PAN.
 • Eisenhardt K.M., 1989, "Building theories from case studies research", Academy of Management Review, t. 14, nr 4.
 • Gendźwiłł A., 2009, Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki', praca magisterska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • John P., 2006, "Methodologies and research methods in urban political science", w: H. Baldersheim i H. Wollmann (red.) The Comparative Study of Local Government and Politics, Opladen-Farmington Hill: Barbara Budrich Publishers.
 • Lackowska-Madurowicz M., 2011, "Europeizacja - ramy koncepcyjne dla badań samorządów?", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 • Lackowska M., Swianiewicz P., 2012, "Structures, procedures and social capital: The implementation of EU cohesion policies by sub-national governments in Poland", International Journal of Urban and Regional Research, http://www.ijurr.org/details/article/1480591/Structures-Procedures-and-Social-Capital-The-Implementation-of- EU-Cohesion-Polic.html) IJURR [dostęp: 15.02.2012].
 • Leonardi R., Nanetti R., 2003, Ex-post Evaluation of the Redevelopment Programme for the Neighbourhood of Pianura, Naples, Brussels: European Commission.
 • Nanetti R., 2001, "Adding value to city planning: The European Union's urban programmes in Naples", South European Society and Politics, t. 6, nr 3.
 • Paraskevopoulos C., 2001, Interpreting Convergence in the European Union: Patterns of Collective Action, Social Learning and Europeanization, London: Palgrave.
 • Pastuszka S., 2012, "Czynniki wpływające na realizację projektów unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego", Samorząd Terytorialny nr 9.
 • Radaelli C.M., 2003, "The europeanization of public policy", w: K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization, Oxford: Oxford University Press.
 • Rees R., 1985, "The theory of principal and agent", Bulletin of Economic Research, t. 37, nr 1.
 • Stiglitz J.E., 1987, "Principal and agent", w: J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics, t. 3.
 • Swianiewicz P., 2011, "Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych - wybrane przykłady", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 • Swianiewicz P., 2012, "Środki unijne w samorządach - kto korzysta najwięcej?", Samorząd Terytorialny, nr 5, s. 9-24.
 • Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Swianiewicz P., Krukowska J., Lackowska M., 2013, Profesjonalizacja absorpcji funduszy. Beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Swianiewicz P., Krukowska J., Lackowska M., Mielczarek A., 2010, Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Śliwiński T., 2003, Czynniki różnicujące wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez samorządy na przykładzie programu SAPARD; praca magisterska, EUROREG UW.
 • Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych nowych projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dniach 20 maja-22 czerwca 2009 r., http://www.pois.gov.pl/wiadomosci/Strony/20090701_koniec_konsultacji_LPI.aspx [dostęp: czerwiec 2012].
 • Wojtowicz D., Paciorek K., 2012, "Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gminy a efektywne korzystanie z funduszy unijnych", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
 • Zerbinati S., 2012, "Multi-Level governance and EU structural funds: An entrepreneurial local government perspective", Local Government Studies, t. 38, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.