PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13(XIII) | nr 1 | 36--48
Tytuł artykułu

Zmiany struktury eksportu produktów rolnych w wybranych krajach UE w okresie 1980 - 2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes of Structure of Export of Agricultural Products in Chosen Countries During 1980 - 2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono analizę zmian struktury wartości eksportu produktów rolnych w Polsce w latach 1980 - 2010 w porównaniu z innymi krajami UE. Do analizy porównawczej wybraliśmy następujące kraje UE: Niemcy, Francję, Wielka Brytanię, Holandię, Hiszpanię oraz Włochy. Do badania zmian struktury eksportu w okresie 31 lat wykorzystaliśmy uogólniony wskaźnik Giniego oraz jedno z narzędzi gradacyjnej analizy odpowiedniości i skupień (GCCA - Grade Correspondence Cluster Analysis). Analiza wykazała różny poziom zróżnicowania struktur eksportu produktów rolnych w badanych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
In this work we analyzed the changes of the structure of value of agriculture products' exports in Poland during 1980 - 210 in comparison to other EU countries. In this comparative analysis we chose those EU countries whose largest fraction of exports is constituted by agriculture products: Germany, France, Great Britain, Netherlands, Spain and Italy. To study the changes of the structure of export of agriculture products during those 31 years we used multidimensional analysis methods: Gini index and GCCA - Grade Correspondence Cluster Analysis. To visualize the differentiation of structures of export of agriculture products we used overrepresentation maps (prepared in GradeStat). Analysis was based on 9 groups of agriculture products in million USD: live animals (S2-00), meat and preparations (S2-01), dairy products and birds' eggs (S2-02), Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof (S2-03), cereals and cereal preparations (S2-04), vegetables and fruit (S2-05), suger, suger preparations and honey (S2-06), coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof (S2-07), feeding stuff for animals (not including unmilled cereals (S2-08), miscellaneous edible products and preparations (S2-09). The completed studies have shown a large differentiation of the structure of export of agriculture products in all researched countries. However, the largest differentiation was present in Poland. A significantly high dynamic of growth was observed within three groups of products: dairy products and birds' eggs (S2-02), Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof (S2-03), vegetables and fruit (S2-05). The participation of those groups in the country's export has been steadily growing. On the other hand, the participation of until now standard groups of agriculture products (unprocessed: live animals (S2-00) and meat and preparations (S2-01)) has been decreasing. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • The City College of New York, USA
Bibliografia
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010 a) Radar measures of structures' conformability, Quantitative methods in economy XI, 1-14, in print.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010 b) Analiza zmian struktury spożycia w Polsce w porównaniu z krajami unii europejskiej. Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE, , RNR PAN, Seria G, Ekonomika Rolnictwa , T. 97, z. 2, s. 77-90.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2008): O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, 39-48, wyd. SGGW.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2009) Tendencies in changes of regional differentiation of farms structure and area, Quantitative methods in regional and sectored analysis/sc., U.S., Szczecin: - s. 33-50.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010) The tendencies in regional differentiation changes of agricultural production structure in Poland, Quantitative methods in regional and sectored analysis, U.S., Szczecin, s. 67-103.
 • Binderman Z., Szczesny W., (2009), Arrange methods of tradesmen of software with a help of graphic representations Computer algebra systems in teaching and research, Siedlce Wyd. WSFiZ, 117-131.
 • Borkowski B., Szczesny W. (2002): Metody taksonomiczne w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa. RNR, Seria G, T 89, z. 2. s. 42. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa,
 • Ciok A., Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Szczesny W. [1995]: Algorithms of grade correspondence-cluster analysis. The Collected Papers on Theoretical and Applied Computer Science, 7, 5-22,
 • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978) Taksonomia struktur, Przegląd Statystyczny, nr 2, s. 14-21,
 • Ciok A. (2004) Metody gradacyjne analizy danych w identyfikacji struktur wydatków gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne Nr 4, s. 12 - 2,
 • Ciok A., Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Szczesny W. (1995) Algorithms of grade correspondence-cluster analysis. The Coll. Papers on Theoretical and Applied Computer Science, 7, 5-22,
 • Gatnar E., Walesiak M. (2009): Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa,
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4
 • Jackson D. M. (1970) The stability of classifications of binary attribute data, Technical Report 70-65, Cornell University 1-13
 • Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna Monografie nr 89, AE w Krakowie, Kraków,
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa,
 • Kukuła K. (red.) (2010): Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa,
 • Malina A. (2004) Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarski Polski według województw. AE, S. M. nr 162, Kraków,
 • Młodak A., (2006) Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, DIFIN, Warszawa,
 • Szczesny W. (2002) Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data, Intelligent Data Analysis, vol. 6 , 17-51,
 • Strahl D. (1985) Podobieństwo struktur ekonomicznych, PN AE, nr 281, Wrocław,
 • Strahl D. (1996) Równowaga strukturalna obiektu gospodarczego [w:] Przestrzennoczasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, AE w Krakowie, Kraków
 • Strahl D. (red.) (1998) Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Walesiak M. (1983) Propozycja rodziny miar odległości struktur udziałowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 • Walesiak M. (1984) Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 285, Wrocław
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.