PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 83 | 201--212
Tytuł artykułu

Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest objaśnienie istoty, znaczenia i sposobu tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także próba analizy zasadności ich tworzenia w jednostkach gospodarczych. Rozważania oparto na polskim prawie bilansowym, prawie pracy oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykłądem praktycznym, ukazującym sposób obliczania rezerw na nagrody jubileuszowe z uwzglednieniem róznego poziomu prawdopodobieństwa zamiany rezerw na wymagalne zobowiązania. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
201--212
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arczewski Rezerwy na świadczenia pracownicze, Rachunkowość 2002, nr 11.
 • Duraj A.N., Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Jakubczyk-Cały E" Rezerwy na świadczenia pracownicze - tworzyć czy nie7. (1), Przegląd Podatkowy 2003, nr 7.
 • Jakubczyk-Cały E., Szymańska M., Jackowska M., Kotar G., Podatek dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości, Difin, Warszawa 2002.
 • Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
 • Gmytrasiewicz M., Rezerwy w księgach rachunkowych, Difin, Warszawa 2002.
 • Kabalski P., Rezerwy - istota, rodzaje i wycena, Przegląd Podatkowy 2005, nr 6.
 • Klucz D., Nagroda jubileuszowa nie dla wszystkich, Gazeta Prawna 2005, nr 205 (1570) z dnia 20.10.2005 r.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004,1.1 i II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i International Accounting Standards Board, Warszawa 2004.
 • Rachunkowość finansowa, cz. II - Zaawansowana, red. W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości 2003, nr 22 (118).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz.U. 1998 r., nr 161, poz. 1106, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2001 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania, Dz.U. 2001 r., nr 101, poz. 1094.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim, Dz.U. 2002 r., nr 121, poz. 1036.
 • Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.