PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 222 | 180
Tytuł artykułu

Zawodność rynku : powstanie i rozwój idei

Autorzy
Warianty tytułu
Market Failure : the Formation and Development of the Idea
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest rekonstrukcja rozwoju zagadnienia zawodności rynku oraz jego krytyczna analiza. Praca ma charakter teoretyczny. Zastosowano w niej podejście dominujące na gruncie historii myśli ekonomicznej. Polega ono na krytycznej analizie tekstów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów źródłowych. Na ich podstawie dokonano rekonstrukcji racjonalnych oraz rekonstrukcji historycznych. W przypadku pierwszym z nich punkt odniesienia stanowią współczesne teorię ekonomiczne. Ponadto dawne teorie przedstawione są za pomocą współczesnego aparatu pojęciowego. W historycznych kluczowy jest kontekst powstania teorii oraz czynniki zewnętrzne wpływające na ich kształt. Przyjęta metoda badawcza determinuje również język opisu swoisty dla tego podejścia badawczego. W pracy zastosowano język opisowo-literacki, który wspomagają wykresy i podstawowe formuły matematyczne. Zachowano również wiele oryginalnych przykładów, którymi autorzy ilustrowali swoje rozważania teoretyczne. (fragment tekstu)
EN
The effectiveness of the market economy considered alongside the idea of equilibrium is one of the key issues in the modern economy. Inspired by the work of Newton, the idea of equilibrium can be traced as far back as the work of A. Smith and the classical economists. In 1874, L. Walras introduced a mathematised model of general equilibrium, which in the mid-1900s, thanks to the work of K. J. Arrow and G. Debreu, became the most developed form of the model. The highly advanced quantitative analysis methods allowed for the rigorous formulation of the conditions of equilibrium that enable the maximisation of welfare conceived by V. Pareto. As the model of general equilibrium developed, questions arose: to what degree does the model correspond to reality? Does market competition allow for Pareto's conception of optimal allocation to be achieved? Seeking to answer these questions, economists undertook a wide-scale analysis of market failure. Theoretical in nature, this dissertation's primary aim is to analyse market failure. The research method it employs is also an approach that has been frequently used in the history of economic thought, based on creating rational reconstruction and historical reconstruction. (short original abstarct)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 • Adam C, Dercon S., The Political Economy of Development: An Assessment, "Oxford Review of Economic Policy" 2009, vol. 25, nr 2.
 • Akerlof G.A., The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "The Quarterly Journal of Economics" 1970, vol. ,84, nr 3.
 • Andel N., Finanzwissenschaft, Mohr Siebeck, Tübingen 1998.
 • Arnott R., Greenwald B., Stiglitz J.E., Information and Economic Efficiency, Working Paper nr 4533, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1993.
 • Arrow K.J., A Difficulty in the Concept of Social Welfare, "The Journal of Political Economy" 1950, vol. 58, nr 4.
 • Arrow K.J., Economic Welfare and the Allocation of Resources for Information, 1959, The RAND Corporation, http://www.edegan.com/pdfs/Arrow 1959 - Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention.pdf (4.09.2012).
 • Arrow K.J., Social Choice and Individual Values, Wiley & Sons, New York 1951.
 • Arrow K.J., Social Choice and Individual Values, Yale University Press, New Haven-London 1963.
 • Arrow K.J., The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-market Allocation, http://msuweb.montclair.edu/~lebelp/ PSC643IntPolEcon/ArrowNonMktActivityl969.pdf (16.09.2011).
 • Arrow K.J., Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, "The American Economic Review" 1963, vol. 53, nr 5.
 • Arrow K.J., Debreu G., Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, "Econo-metrica" 1954, vol. 22, nr 3.
 • Axelrod R., The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York 1984.
 • Ayer A.J., Filozofia w XX wieku, PWN, Warszawa 2000.
 • Baran P., The Political Economy of Growth, Monthly Review Press, New York 1957.
 • Barkai H., The Methodenstreit and the Emergence of Mathematical Economics, "Eastern Economic Journal" 1996, vol. 22, nr 1.
 • Barry N.P, The "Austrian" Perspective [w:] What Is Political Economy? Eight Perspectives, red. D.K. Whynes, Basil Blackwell, Oxford 1984.
 • Bator F.M., The Anatomy of Market Failure, "The Quarterly Journal of Economics" 1958, vol. 72, nr 3.
 • Bator F.M., The Simple Analytics of Welfare Maximization, "The American Economic Review" 1957, vol. 47, nr 1.
 • Becker G.S., The Economic Approach to Human Behavior, Chicago University Press, Chicago 1976.
 • Beinhocker E.D., The Origin of Wealth. The Radical Remaking of Economics and What It Means for Business and Society, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2006.
 • Bentham J., An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, Clarendon Press, Oxford 1789 (polskie tłum.: Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, PWN, Warszawa 1958).
 • Bergson A., A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics, "The Quarterly Journal of Economics" 1938, vol. 52, nr 2.
 • Berthonnet I., Unfit for Purpose: Is Pareto's Criterion Really Efficient? The Limits of the Neoclassical Project of Developing Technical and Scientific, http://15thsummer-schoolhpe.univ-lillel.fr/_phdwork2/Berthonnet.pdf (8.09.2012).
 • Besley T, The New Political Economy, "The Economic Journal" 2007, vol. 117, nr 524.
 • Bird R.M., The -Displacement Effect": A Critical Note, "FinanzArchiv" 1972, vol. 30, nr 3.
 • Black D., On the Rationale of Group Decision-making, "Journal of Political Economy" 1948, vol. 56, nr 1.
 • Blaug M., Konkurencja jako stan końcowy i jako proces, Rector's Lectures, nr 40, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 • Blaug M., The Formalist Revolution of the 1950s, "Journal of the History of Economic Thought" 2003, vol. 25, nr 2.
 • Blaug M., Ugly Currents in Modern Economics, "Policy Options" 1997, September.
 • Bludnik 1., Keynes i postkeynesizm [w:] Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Boadway R.W., Bruce N., Welfare Economics, Basil Blackwell, Oxford 1984.
 • Bochenek M., Dach Z., Uwagi o nazwie nauki "ekonomia", Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 515, Kraków 1998.
 • Böhm P., Second Best [w:] The New Palgrave. A Dictionary of Economics, red. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, Macmillan, London 1987.
 • Böhm-Bawerk E. von, Capital and Interest Once More: I Capital vs. Capital Goods, "The Quarterly Journal of Economics" 1906, vol. 21, nr 1.
 • Böhm-Bawerk E. von, Capital and Interest Once More: IIA Relapse to the Productivity Theory, "The Quarterly Journal of Economics" 1907, vol. 21, nr 2.
 • Böhm-Bawerk E. von, Kapital und Kapitalzins. Geschichte und Kritik der Kapitalzins - Theorien, Wagner, Innsbruck 1884.
 • Böhm-Bawerk E. von, Kapital und Kapitalzins. Positive Theorie des Kapitales, Wagner, Innsbruck 1889.
 • Böhm-Bawerk E. von, Kapitał i zysk z kapitału. Historia i krytyka teorii zysku z kapitału, t. 1 i 2, Gebethner i Wolff, Warszawa 1924 i 1925.
 • Böhm-Bawerk E. von, The Nature of Capital: A Rejoinder, "The Quarterly Journal of Economics" 1907, vol. 22, nr 1.
 • Böhm-Bawerk E. von, The Origin of Interest, "The Quarterly Journal of Economics" 1895, vol. 9, nr 4.
 • Böhm-Bawerk E. von, The Positive Theory of Capital, Macmillan, London 1891.
 • Böhm-Bawerk E. von, The Positive Theory of Capital and Its Critics, "The Quarterly Journal of Economics" 1896, vol. 10, nr 2.
 • Borda J.Ch. de, Memoire sur les elections au scrutin, Histoire de l'Academie Royale des Sciences 1781.
 • Bowen H.R., The Interpretation of Vötting in the Allocation of Economic Resources, "The Quarterly Journal of Economics" 1943, vol. 58, nr 1.
 • Brennan G., Buchanan J.M., The Power to Tax. Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Liberty Fund, Indianapolis 2000.
 • Brennan G., Buchanan J.M., Towards a Tax Constitution for Leviathan, "Journal of Public Economics" 1977, vol. 8, nr 3.
 • Buchanan J.M., An Economic Theory of Clubs, "Economica. New Series" 1965, vol. 32, nr 125.
 • Buchanan J.M., The Return to Increasing Returns: An Introductory Summary [w:] The Return to Increasing Returns, red. J.M. Buchanan, Y.J. Yoon, University of Michigan, Michigan 1994.
 • Buchanan J.M., Stubblebine W.C., Externality, "Economica. New Series" 1962, vol. 29, nr 116.
 • Buchanan J.M., Tullock G., The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1962.
 • Cannan E., A History of the Theories of Production and Distribution in English Political Economy from 1776-1848, P.S. King & Son, Orchard House, Westminster, London 1903 (reprint: Elibron Classics).
 • Cassel G., The Theory of Social Economy, Harcourt, Brace and Co., New York 1932.
 • Cassidy J., The Decline of Economics, "The New Yorker" 1996, December 2nd.
 • Chamberlin E.H., Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge 1933.
 • Chodorowski J., Adam Smith (1723-1790). Życie i dzieło autora Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Clapham J.H., Of Empty Economic Boxes, "The Economic Journal" 1922, vol. 32, nr 127.
 • Clapham J.H., The Economic Boxes, "The Economic Journal" 1922, vol. 32, nr 128.
 • Clark J.B., The Distribution of Wealth a Theory of Wages, Interest and Profits, Macmillan, New York 1908 (reprint: Elibron Classics).
 • Clark J.B., The Origin of Interest, "The Quarterly Journal of Economics" 1895, vol. 9, nr 3.
 • Coase R.H., The Federal Communications Commission, "Journal of Law and Economics" 1959, vol. 2.
 • Coase R.H., The Nature of the Firm, "Economica. New Series" 1937, vol. 4, nr 16.
 • Coase R.H., The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics" 1960, vol. 3.
 • Coats A.W., Sociological Aspects of British Economic Thought {Ca. 1880-1930), "Journal of Political Economy" 1967, vol. 75, nr 5.
 • Coats A.W., The Origins and Early Development of The Royal Economic Society, "The Economic Journal" 1968, vol. 78, nr 310.
 • Coats A.W., Coats S.E., The Social Composition of The Royal Economic Society and the Beginnings of the British Economics "Profession" 1890-1915, "The British Journal of Sociology" 1970, vol. 21, nr 1.
 • Cohen A. J., Harcourt G.C., Retrospectives. Whatever Happened to the Cambridge Capital Theory Controversies?, "Journal of Economic Perspectives" 2003, vol. 17, nr 1.
 • Colander D.C., The Death of Neoclassical Economics, "Journal of the History of Economic Thought" 2000, vol. 22, nr 2.
 • Coles J.L., Hammond P.J., Walrasian Equilibrium without Survival: Existence, Efficiency and Remedial Policy [w:] Choice, Welfare, Development: A Festschrift in Honour of Amartya K. Sen, red. K. Basu, P. Pattanaik, K. Suzumura, Oxford University Press, Oxford-New York 2001.
 • Condorcet J.A.N, de, Essai sur I 'application de 1 'analyse ä la probability des decisions rendues a la pluralite des voix, Imprimerie Royale, Paris 1785.
 • Cournot A.A., Recherches sur les principes mathematiques de la theorie des richesses, Hachette, Paris 1838.
 • Cowen T, Crampton E., Wstęp [w:] Market Failure or Success. The New Debate, red. T. Cowen, E. Crampton, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2002.
 • Debreu G., Theory of Value. An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, Yale University Press, New Haven 1959.
 • Demsetz H., Information and Efficiency: Another Viewpoint, "Journal of Law and Economics" 1969, vol. 12, nr 1.
 • Dluhosch B., Zimmermann K.W., Adolph Wagner und sein "Gesetz" einige späte Anmerkungen, Helmut Schmidt Universität Hamburg/Fächergruppe Volkswirtschaftslehre, 2008, Diskussionspapier nr 85.
 • Doel H. van, Veithoven B. van, Democracy and Welfare Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 • Dorfman R.P., Samuelson P.A., Solow R.M., Linear Programming and the Economic Analysis, McGraw-Hill, New York 1958.
 • Dzionek-Kozłowska J., System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, PWN, Warszawa 2007.
 • Economics and Sociology: Redefining Their Boundaries: Conversations with Economists and Sociologists, red. R. Swedberg, Princeton University Press, Princeton 1990.
 • Edgeworth F.Y, Mathematical Psychics. An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences, C. Kegan Paul, 1 Paternoster Square, London 1881.
 • Eggers A.C, Political Economy in Political Science: A Discussion Paper, http://www. people.fas.harvard.edu/~aeggers/whatispoliecdiscussionpaper.pdf (12.03.2012).
 • Ekelund R.B. Jr., The Economist Dupuit on Theory, Institutions, and Policy: First of the Modems?, "History of Political Economy" 2000, vol. 32, nr 1.
 • Ekelund R.B. Jr., Hebert R.F., A History of Economic Theory and Method, Waveland Press, Long Grove, Illinois 2004.
 • Ekelund R.B. Jr., Hebert R.F., French Engineers, Welfare Economics, and Public Finance in the Nineteenth Century, "History of Political Economy" 1978, vol. 10, nr 4.
 • Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Poznań 2001.
 • Fine B., Economics Imperialism and Intellectual Progress: The Present as History of Economic Thought, "History of Economics Review - Electronic Archive", vol. 32, Summer 2000, http://www.hetsa.org.au/pdf/32-A-2.pdf (14.04.2010).
 • Fine B., Milonakis D., From Economics Imperialism to Freakonomics. The Shifting Boundaries between Economics and Other Social Sciences, Routledge, London-New York 2009.
 • Fisher I., The Rate of Interest. Its Nature, Determination and Relation to Economic Phenomena, Macmillan, New York 1907.
 • Flux A.W., Review of Philip H. Wicksteed's Essay on the Co-Ordination of the Laws of Distribution, "The Economic Journal" 1894, vol. 4, nr 14.
 • Forbes K.F., Zampelli E.M., Is Leviathan a Mythical Beast?, "The American Economic Review" 1989, vol. 79, nr 3.
 • Frey B.S., Modern Political Economy, Martin Robertson, Oxford 1978.
 • Friedman M., Choice, Chance, and the Personal Distribution of Income, "The Journal of Political Economy" 1953, vol. 61, nr 4.
 • Frieske K.W., Dwie tradycje Soziale Frage i Public Policy [w:] Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Materiały z konferencji w Warszawie 27-29 XI 1997 r., red. J. Auleytner, J. Danecki, Komitet Nauk o Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1999.
 • Garbicz M., Staniek Z., Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Giddings F.H., The Cost of Production of Capital, "The Quarterly Journal of Economics" 1889, vol. 3,nr 4.
 • Giza W., Polityka ładu gospodarczego a kwestia społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej [w:] Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2010.
 • Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, SGH, Warszawa 2004.
 • Godłów-Legiędź J., Główne nurty współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu (aneks) [w:] H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 • Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi!, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2010.
 • Górski J., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa 1977.
 • Grampp W.D., What Did Smith Mean by the Invisible Hand, "Journal of Political Economy" 2000, vol. 108, nr 3.
 • Green D.I., The Cause of Interest, "The Quarterly Journal of Economics" 1891, vol. 5, nr 3.
 • Greenwald B.C., Adverse Selection in the Labor Market, "Review of Economic Studies" 1986, vol. 53, nr 3.
 • Greenwald B.C., Stiglitz J.E., Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets, "The Quarterly Journal of Economics" 1986, vol. 101, nr 2.
 • Hardin G., The Tragedy of the Commons, "Science" 1968, vol. 162, nr 3859.
 • Hardin R, Economic Theory of the State [w:] Perspectives on Public Choice, red. D.C. Mueller, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Hardt Ł., Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Harrison R., Two Early Articles by Alfred Marshall, "The Economic Journal" 1963, vol. 73, nr 291.
 • Harsanyi J.C., Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility, "The Journal of Political Economy" 1955, vol. 63, nr 4.
 • Hayek RA. von, Konstytucja wolności, PWN, Warszawa 2007.
 • Head J.G., Lindahl's Theory of the Budget, "FinanzArchiv" 1964, vol. 23, nr 3.
 • Head J.G., On Merit Goods, "FinanzArchiv" 1966, vol. 25, nr 1.
 • Hicks J.R., A Suggestion for Simplifying the Theory of Money, "Economica. New Series", 1935, vol. 2, nr 5.
 • Hicks J.R., Mr. Keynes and "Classics": A Suggested Interpretation, "Econometrica" 1937, vol. 5, nr 2.
 • Hicks J.R., Wartość i kapitał. Studia nad kilkoma podstawowymi zagadnieniami w teorii ekonomii, PWN, Warszawa 1975.
 • Hicks J.R., Allen R.G.D., A Reconsideration of the Theory of Value. Part I, "Economica. New Series" 1934, vol. 1, nr 1.
 • Hicks J.R., Allen R.G.D., A Reconsideration of the Theory of Value. Part II. A Mathematical Theory of Individual Demand Functions, "Economica. New Series" 1934, vol. 1, nr 2.
 • Holmes J., The Teachings of Political Economy, "Bee-Hive" 1874, 25 April.
 • Hsiung B., Sailing Towards the Brave New World of Zero Transaction Costs, "European Journal of Law and Economics" 1999, vol. 8, nr 2.
 • Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.
 • Johansen L., Some Notes on the Lindahl Theory of Determination of Public Expenditures, "International Economic Review" 1963, vol. 4, nr 3.
 • Johnson M., Wicksel's Social Philosophy and His Unanimity Rule, "Review of Social Economy" 2005, vol. 68, nr 2.
 • Johnson W.E., The Pure Theory of Utility Curves, "The Economic Journal" 1913, vol. 23, nr 92.
 • Kalecki M., Próba teorii koniunktury, Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa 1933.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
 • Keynes J.M., The End of Laissez-faire, L&V Woolf, London 1926.
 • Keynes J.N., The Scope and Method of Political Economy, Macmillan, London 1891.
 • Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Reprint of Economic Classics, New York 1964.
 • Köllmann C, General Equilibrium Theory and the Rationality of Economics, "Analyse & Kritik" 2008, vol. 30, nr 2.
 • Koopmans T.C., Three Essays on the State of Economic Science, McGraw-Hill, New York 1957.
 • Ksenofont, Ekonomik [w:] tegoż, Wybór pism. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966.
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1978.
 • Lange O., On the Economic Theory of Socialism: Part One, "Review of Economic Studies" 1936, vol. 4, nr 1 (wersja polsko języczna pt. O ekonomicznej teorii socjalizmu [w:] tegoż, Dzieła, t. 2, Socjalizm, PWE, PWN, Warszawa 1973).
 • Lange O., On the Economic Theory of Socialism: Part Two, "Review of Economic Studies" 1937, vol. 4, nr 2 (wersja polskojęzyczna pt. O ekonomicznej teorii socjalizmu [w:] tegoż, Dzieła, t. 2, Socjalizm, PWE, PWN, Warszawa 1973).
 • Lave L.B., An Empirical Approach to the Prisoners Dilemma Game, "The Quarterly Journal of Economics" 1962, vol. 76, nr 3.
 • Lazear E.P., Economic Imperialism, "Quarterly Journal of Economics" 2000, vol. 115, nr 1.
 • Lindahl E.R., Die Gerechtigkeit der Besteuerung, eine Analyse der Steuerprincippen auf Grundlage der Grenznutzentheorie, Gleerupska Universitetsbokhandeln, Lund 1919.
 • Lindahl E.R., Just Taxation - A Positive Solution [w:] R.A. Musgrave, AT. Peacock, Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan, London-New York 1962.
 • Lipsey R.G., Reflections on the General Theory of Second Best at Its Golden Jubilee, "International Tax and Public Finance" 2007, vol. 14, nr 4.
 • Lipsey R.G., Lancaster K., The General Theory of Second Best, "The Review of Economic Studies" 1956-1957, vol. 24, nr 1.
 • Luna F., From the History of Astronomy to the Wealth of Nations: Wonderful Wheels and Invisible Hands in Adam Smith 's Major Works [w:] Inflation, Institutions and Information: Essays in Honour of Axel Leijonhufvud, red. D. Vaz, K. Velupillai, Macmillan Press, London 1996, http://www.econ.ucla.edu/workingpapers/wp691.pdf (15.10.2010).
 • Macfie A., The Invisible Hand of Jupiter, "Journal of the History of Ideas" 1971, vol. 32, nr 4.
 • Macleod H.D., Economics for Beginners, Longman, London 1878.
 • Macleod H.D., The Elements of Economics, t. 1 i 2, Longman, London 1881-1886.
 • Macleod H.D., The Elements of Political Economy, Longman, London 1858.
 • Marks K, Kapital. Krytyka ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
 • Marshall A., The Laws of Political Economy. What They Can Teach, and What They Cannot Teach, "Bee-Hive" 1874.
 • Marshall A., Zasady ekonomiki, t. 1, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925.
 • Mayer T, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996.
 • McNulty P., Economic Theory and the Meaning of Competition, "The Quarterly Journal of Economics" 1968, vol. 82, nr 4.
 • Meade J.E, External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation, "The Economic Journal" 1952, vol. 62, nr 245.
 • Meadows D.H. i in., The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, Universe Books, New York 1972 (wyd. polskie: Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973).
 • Medema S.G., The Hesitant Hand: Mill, Sidgwick and the Evolution of the Theory of Market Failure, "History of Political Economy" 2007, vol. 39, nr 3.
 • Medema S.G., Zerbe R.O. Jr., The Coase Theorem [w:] Encyclopedia of Law and Economics, vol. 1, The History and Methodology of Law and Economics, red. B. Bouck- aert, G. De Geest, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 • MengerC, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Wilhelm Braumüller, Wien 1871.
 • Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1965 i 1966.
 • Milonakis D., Fine B., From Political Economy to Economics, Method, the Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory, Routledge, London-New York 2009.
 • Mises L. von, Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens, Editions Union Genf, München 1940.
 • Montchrétien A. de, Traicte de l'oeconomiepolitique: dedie en 1615 au roy et ä la reyne mere du roy Antoyne de Montchretien; avec introduction et notes par Th. Funck-Bren- tano, E. Plon, Nourrit et cie, Paris 1889, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6kl06383n. image.O (10.03.2012).
 • Moscati I., W.E. Johnston's 1913 Paper and the Question of His Knowledge of Par eto, "Journal of the History of Economic Thought" 2005, vol. 27, nr 3.
 • Mueller D.C., Public Choice 111, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Musgrave R.A., Public Finance and Finanzwissenschaft Traditions Compared, "Finanz-Archiv" 1996/1997, vol. 53, nr 2.
 • Musgrave R.A., The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy, McGraw-Hill Book, New York-Toronto-London 1959.
 • Musgrave R.A., The Voluntary Exchange Theory of Public Economy, "The Quarterly Journal of Economics" 1939, vol. 53, nr 2.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book, New York 1984.
 • Musgrave R.A., Peacock AT., Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan, London-New York 1962.
 • Nash J.F., Non-Cooperative Games, "The Annals of Mathematics" 1951, vol. 54, nr 2 (rozprawa doktorska z 1950 r. dostępna na stronie: http://www.princeton.edu/mudd/ news/faq/topics/Non-Cooperative_Games_Nash.pdf (12.10.2010)).
 • Nash J.F., The Bargaining Problem, "Econometrica" 1950, vol. 18, nr 2.
 • Neumann J. von, Morgenstern O., The Theory oj Game and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton 1944.
 • Niehans J., A History of Economic Theory. Classic Contributions 1720-1980, The John Hopkins University Press, Baltimore-London 1990.
 • Niehans J., Money and Barter in General Equilibrium with Transactions Costs, "The American Economic Review" 1971, vol. 61, nr 5.
 • Niehans J., Money in a Static Theory of Optimal Payment Arrangements, "Journal of Money, Credit and Banking" 1969, vol. 1, nr 4.
 • Niskanen W., Bureaucracy and the Representative Government, Aldine, Chicago 1971.
 • Oates W.E., Searching for Leviathan: An Empirical Study, "The American Economic Review" 1985, vol. 75, nr 4.
 • Ostrom E., Collective Action and the Evolution of Social Norms, "The Journal of Economic Perspectives" 2000, vol. 14, nr 3.
 • Ostrom E., Gardner R., Coping with Asymmetries in the Commons: Self Governing Irrigation Systems Can Work, "The Journal of Economic Perspectives" 1993, vol. 7, nr 4.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
 • Ozga S.A., An Essay in the Theory of Tariffs, "Journal of Political Economy" 1955, vol. 63, nr 6.
 • Pareto V., IL massimo di utilitä dato dalia libera concorrenza, "Giornale degli Econo-misti" 1894, nr 4.
 • Pareto V., Manuale di economia politico con una introduzione alia scienza sociale, Soci- eta Editrice Libraria, Milano 1919.
 • Pasinetti L.L., Keynes and the Cambridge Keynesians. A "Revolution in Economics" to be Accomplished, Cambridge University Press, New York 2007.
 • Patinkin D., Money, Interest and Prices: An Interpretation of Money and Value Theory, Harper & Row, New York 1989.
 • Pauly M.V., The Economics of Moral Hazard: Comment, "The American Economic Review" 1968, vol. 58, nr 3.
 • Peacock AT., Wiseman J., The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, Princeton 1961.
 • Perelman M., Review of What Is Political Economy? Eight Perspectives, "Journal of Economic Literature" 1985, vol. 23, nr 4.
 • Pigou A.C., Empty Economic Boxes: A Reply, "The Economic Journal" 1922, vol. 32, nr 128.
 • Pigou A.C., The Economics of Welfare, t. 1, Cosimo Classics, New York 2005.
 • Pigou A.C., Robertson D.H., Those Empty Boxes, "The Economic Journal" 1924, vol. 34, nr 133.
 • Platon, Państwo, PWN, Warszawa 2010.
 • Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1993.
 • Prendergast R., Marshallian External Economies, "The Economic Journal" 1993, vol. 103, nr 417.
 • Przeworski A., States and Markets. A Primer in Political Economy, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Public Choice Theory, vol. 1: Homo Economicus in the Political Market Place, red. C.K. Rowley, Edward Elgar Publishing, Brookfield 1993.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2008.
 • Rawls J., A Theory of Justice, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1971 (polskie tłum.: Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 2009).
 • Reid M., Economics of Household Production, John Wiley & Sons, New York 1934.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 • Robbins L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London 1932.
 • Robinson J.V., The Economics of Imperfect Competition, Macmillan, London 1933.
 • Roscher W., Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, Literarische Anstalt (J. Rütten), Frankfurt am Main 1848.
 • Rothschild E., Adam Smith and the Invisible Hand, "The American Economic Review" 1994, vol. 84, nr 2.
 • Rothschild K., Political Economy or Economics? Some Terminological and Normative Considerations, "European Journal of Political Economy" 1989, nr 5.
 • Salanie B., Microeconomics of Market Failures, MIT Press, Cambridge-London 2000.
 • Samuelson P.A., A Modern Treatment of the Ricardian Economy: I. The Pricing of Goods and of Labor and Land Services, "The Quarterly Journal of Economics" 1959, vol. 73, nr 1.
 • Samuelson P.A., A Modern Treatment of the Ricardian Economy: II. Capital and Interest Aspects of the Pricing Process, "The Quarterly Journal of Economics" 1959, vol. 73, nr 2.
 • Samuelson P.A., Complementarity: An Essay on The 40th Anniversary of the Hicks-Allen Revolution in Demand Theory, "Journal of Economic Literature" 1974, vol. 12, nr 4.
 • Samuelson P.A., Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, "The Review of Economic and Statistics" 1955, vol. 37, nr 4.
 • Samuelson P.A., Economics. An Introductory Analysis, McGraw-Hill, New York 1948.
 • Samuelson P.A., Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press, Cambridge 1947.
 • Samuelson P.A., Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press, Cambridge-London 1983.
 • Samuelson P.A., The Canonical Classical Model of Political Economy, "Journal of Economic Literature" 1978, vol. 16, nr 4.
 • Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, "The Review of Economic and Statistics" 1954, vol. 36, nr 4.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1999-2000.
 • Schlager E., Ostrom E., Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis, "Land Economics" 1992, vol. 68, nr 3.
 • Schmoller G. von, Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, Verlag von Duncker & Humblot, Leipzig 1923.
 • Schultz T.W., Investment in Human Capital, "The American Economic Review" 1961, vol. 51, nr 1.
 • Schultz T.W., Investment in Man: An Economist's View, "The Social Service Review" 1959, vol. 33, nr 2.
 • Schultz T.W., The Economic Value of Education, Columbia University Press, New York 1963.
 • Schumpeter J.A., History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York 1954.
 • Scitovsky T., A Study of Interest and Capital, "Economica. New Series" 1940, vol. 7, nr 27.
 • Scitovsky T., Two Concepts of External Economies, "The Journal of Political Economy" 1954, vol. 62, nr 2.
 • Screpanti E., Zamagni S., An Outline of History of Economic Thought, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Sen A.K., Collective Choice and Social Welfare, Holden Day, San Francisco 1970.
 • Shavell S., On Moral Hazard and Insurance, "The Quarterly Journal of Economics" 1979, vol. 94, nr 4.
 • Shaw J.B., The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism, Brentano's Publishers, New York 1928, http://books.google.co.uk/books?id=ysl3gZliXFAC&pg=PR-3&dq=The+Intelligent+Woman's+Guide+to+Socialism+and+Capitalism&hl=pl&sou rce=gbs_selected_pages&cad=3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.