PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7-8 | 154--170
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny w zaborze rosyjskim? Początki decentralizacji administracji terenowej w Królestwie Polskim i na Ziemiach Zabranych w latach 1861-1915

Warianty tytułu
Territorial Self-government in the Russian Partition? Beginnings of Decentralization of Territorial Administration in the Kingdom of Poland and the Taken Lands in 1861-1915
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawy samorządu terytorialnego, przez który należy rozumieć instytucję udziału społeczeństwa w wykonywaniu administracji publicznej, kształtowały się w okresie, gdy Polska znajdowała się pod zaborami. Przedmiotem opracowania są rozwiązania ustrojowe i organizacyjne zastosowane w dziedzinie samorządu terytorialnego w zaborze rosyjskim. Autorzy udzielają odpowiedzi na pytanie, czy ówczesną administrację lokalną i regionalną można określać mianem samorządu, a jeśli tak, to czy był to samorząd samodzielny, działający zgodnie z współcześnie interpretowaną decentralizacją administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The bases of territorial self-government, understood as the institution of public participation in exercising public administration formed at a time when Poland was partitioned. The article discusses the systemic and organizational solutions applied in the area of territorial self-government in the Russian Partition. The authors address the question of whether the local and regional administration of the time can be described as self-*r this was an independent self-government acting in accordance with the decentralization of public administration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
154--170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Z. Niewiadomski, Geneza europejskiego samorządu terytorialnego, w: Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny: ustrój i gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa 2001, s. 13-18.
 • Z. Niewiadomski, Geneza samorządu terytorialnego, w: M. Chmaj (red.), Słownik samorządu terytorialnego, Lublin 1997, s. 45-48.
 • B. Leśnodorski, Polska w dobie zaborów, w: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2003, s. 341, 360, 377.
 • W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 86-87, 125, 128, 235.
 • A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1975, s. 9-13.
 • A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskiem, Warszawa 1880, s. 427.
 • T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 80.
 • M. Kotulski, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000/1-2, s. 83 i n.
 • J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2005, s. 190.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, zasady, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009, s. 347.
 • J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934, s. 130.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2002, s. 5; B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2006, s. 17.
 • B. Kołaczkowski, Decentralizacja i jej przeciwieństwo, w: B. Hołyst, E. Smoktunowicz (red.), Wielka encyklopedia prawa, Warszawa 2005.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002, s. 312.
 • J.P. Tarno, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, w: J.P. Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004, s. 22.
 • W. Korotyński, Dawne Rady Miejskie i Powiatowe, Warszawa 1906, s. 10-11.
 • S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa. Historia i współczesność, Lublin 1999, s. 78.
 • W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 115.
 • A. Pragier, Zarys skarbowości komunalnej, cz. I, Warszawa 1924, reprint Przemiany, Warszawa 1990, s. 76-77.
 • A. Kroński, Ustrój komunalny miast, Warszawa 1917, s. 53.
 • S. Kutrzeba, Historya ustroju Polski w zarysie, t. 3: Po rozbiorach, Lwów 1920, s. 67.
 • W. Korotyński, Dawne rady miejskie i powiatowe, Warszawa 1906, s. 34-35.
 • M. Kallas, Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975, s. 133-134, 137.
 • W. Brzeziński, Terytorialna organizacja gminy wiejskiej w Polsce. Wnioski do reformy, Warszawa 1932, s. 3.
 • M. Kallas, M. Krzymkowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918. Wybór źródeł, Warszawa 2006.
 • A. Bereza, G. Smyk, W.P. Tekely, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006, s. 183-187.
 • B. Wasiutyński, Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych, Poznań 1937, s. 85.
 • K.W. Kumaniecki, Ustrój władz samorządowych na ziemiach Polski w zarysie, Kraków 1921, s. 27.
 • K. Grzybowski, Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, t. 4: Historii państwa i prawa Polski, Warszawa 1982, s. 62 i n..
 • A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1975, s. 12-13). R. Bender, Powstanie czy samorząd, Lublin 1998.
 • M. Klimek, Samorząd miast II Rzeczypospolitej. Publiczna debata i rozwiązania ustrojowe, Warszawa 2006.
 • H. Konic, Samorząd gminny w Królestwie Polskiem w porównaniu z innemi krajami europejskiemi, Warszawa 1886, s. 12.
 • B. Markowski, Finanse związków komunalnych w b. Królestwie Kongresowym, w: B. Markowski, J. Horszowski, B. Konopiński, M. Latoszyński, J. Strzeszewski, O skarbowości związków komunalnych, Warszawa 1923, reprint Przemiany, Warszawa 1990, s. 13-15.
 • B. Markowski, Finanse samorządu terytorjalnego, w: S.L. Zaleski (red.), W. Schramm, E. Taylor, Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski odrodzonej, t. 2, Poznań 1929, s. 301.
 • A. Pragier, Zarys skarbowości związków komunalnych, cz. II, Warszawa 1926, reprint Przemiany, Warszawa 1990, s. 71-72.
 • E. Taylor, Polityka skarbowa i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1929, s. 3-4.
 • H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004, s. 52.
 • M. Sidor, Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2010, s. 24.
 • A. Chwalba, Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Kraków 2006, s. 140.
 • S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa - historia i współczesność, Lublin 1999, s. 93.
 • A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego 1772-1918, Kraków 1998, s. 137-140.
 • J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, s. 386.
 • M. Zimmermann, Terenowe przepisy prawne na ziemiach Polski, Poznań 1963, s. 67.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.