PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 | nr 1 | 55--70
Tytuł artykułu

Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Model of Business Relationships in the Virtual Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji modelu relacji przedsiębiorstwa z podmiotami jego otoczenia od etapu relacji prostych, bilateralnych, po propozycję modelowego ujęcia sieci relacji kształtowanych w środowisku wirtualnym ze szczególnym uwzględnieniem społeczności internetowych. Celem dodatkowym jest wskazanie kluczowych czynników determinujących wzajemne stosunki w tej sieci.

Metodologia: Artykuł ma charakter teoretyczny. Podstawę prowadzonych rozważań stanowią studia literaturowe z zakresu ekonomii i zarządzania.

Wnioski: Prowadzone rozważania wskazują na sposób, w jaki nowe technologie informacyjne i komunikacyjne zmieniają kształt i charakter powiązań między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Formułowany jest wniosek dotyczący możliwości rozwoju wzajemnych relacji w dwóch przeciwstawnych kierunkach, tj. współpracy i destrukcji.

Oryginalność: Autorka przedstawia graficzny model relacji biznesowych w środowisku wirtualnym. Wskazuje także na kluczowe czynniki wpływające na kształt wzajemnych stosunków w środowisku wirtualnym, o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The aim of the paper is to present a model of the network of relationships of an enterprise with entities around it in the virtual environment, with particular consideration of internet communities against the background of its earlier forms, along with a presentation of the crucial factors, which have influenced its shape. An additional aim is to identify the key factors that determine the relationships of the network.

Approach: The article is theoretical. The basis for discussion are literature studies in economics and management.

Findings: The results of the discussion indicate the manner in which new information communication technologies change the form and nature of relationships between companies and their external environment. The author puts forward a proposal concerning the development possibilities of these mutual relationships in two opposing directions, i.e. cooperation and destruction.

Originality: A model of business relationships in the virtual environment is presented. The author also suggests the key internal and external factors determining the form of the mutual relationships in the virtual environment. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
55--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Afuah, A. i Tucci, Ch.L. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Amit, R., Zott, Ch. (2001). Value Creation in e-Business. Strategic Management Journal, 22, 493-520, DOI: 10.1002/smj.187.
 • Bandyopadhyay, S. (2001). Competitive Strategies for Internet Marketers in Emerging Markets. Competitiveness Review, 11(2), 16-24, DOI: 10.1108/eb.046424.
 • Borowiecki, R., Romanowska, M. (2001). System informacji strategicznej. Warszawa: Difin.
 • Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Castells, M. (red.). (2004). The Network Society. A Cross-Cultural Perspective. Chetenham UK, Northampton MA USA: Edward Elgar.
 • Czakon, W. (2007). Wykorzystanie więzi międzyorganizacyjnych w tworzeniu wartości dla klienta na rynku B2B. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • De Wit, B. i Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: PWE.
 • Frąckiewicz, E. (2010). Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gensollen, M. (2004). Economie Non Rivale et Communautes d'Information. Reseaux, 22(124), 144-145, DOI: 10.3917/res.124.0141.
 • Huizingh, E.K.R.E. (2002). Towards Successful e-Business Strategies: A Hierarchy of Tree Management Models. Journal of Marketing Management, 18, 721-747.
 • Individuals' level of Internet Skills, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (27.11.2012)
 • Internet activities - enterprises, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (27.11.2012)
 • ICT competence in enterprises and demand for ICT skills, Http://epp.eurostat.ec.europa.eu (27.11.2012).
 • Jagoda, H., Lichtarski, J. (2002). Kilka uwag o stanie i tendencjach w zakresie współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. Wrocław: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Kaczmarek, B. (2000). Współpraca przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kalaignanam, K., Shankar, V., Varadarajan, R. (2007). Asymetric New Product Development Alliances: Win-Win Or Win-Lose Partnership. Managing Science, 53(3), 357-374, DOI:10.1287/mnsc.1060.0642.
 • Katedra Technologii Informacyjnych (2002). Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Pozyskano z: http://www.kti.ae.poznan.pl (29.12.2006).
 • Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola. Warszawa: Gebethner i Ska.
 • Koźmiński, A.K. (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: WN PWN.
 • Krupa, M. (1999). W poszukiwaniu doskonałości organizacyjnej. Kraków: Antykwa.
 • Małachowski, A. (red.). (2004). Marketing w Internecie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Mazurek, G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu. Warszawa: Poltext.
 • Naisbitt, J. (1997). Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Perechuda, K. (2007). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Pogorzelska, B. (red.). (2000). Elementy etyki gospodarki rynkowej. Warszawa: PWE.
 • Porter, M.E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79(3), 62-78, DOI: 10.3917/ri.144.0065.
 • Prahalad, C.K., Ramaswamy V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Romanowska, M, Trocki M. (red.). (2002). Przedsiębiorstwo partnerskie. Warszawa: Difin.
 • Światowiec, J. (2006) Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Urbaniak, M. (2000) Współpraca przedsiębiorstwa z dostawcami w ramach marketingu partnerskiego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5.
 • Venkatesh, V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D. (2003). User Acceptance Of Information Technology: Toward A Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
 • Wrzosek, W. (1997). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.
 • Yaghoubi, N.M, Khani, R.Y., Esmaeali, M.J. (2011). Trust Model in e-Business; Analytical-Compere Approach. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2(9), 398-417.
 • Yi, M.Y., Fiedler, K.D., Park, J.S. (2006). Understanding the Role of Individual Innovativeness in the Acceptance of ITBased Innovations: Cooperative Analyses of Models and Measures. Decision Sciences, 37(3), 393-426.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.