PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 116--128
Tytuł artykułu

Jakość żywności i kierunki jej podwyższania w opinii konsumentów na przykładzie jogurtów

Warianty tytułu
Food Quality and Direction of Its Increasing on the Example of Yoghurt from Consumers' Point of View
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość produktu wskazywana jest coraz częściej przez konsumentów jako ważny czynnik warunkujący ich decyzje nabywcze. Przez jakość konsumenci rozumieją pewien zespół atrybutów, którymi powinien charakteryzować się dany produkt. Rozpoznanie uwarunkowań decyzji nabywczych konsumentów powinno uwzględniać zidentyfikowanie tych atrybutów, by możliwe było kształtowanie cech produktu zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. W pracy podjęto próbę zbadania opinii polskich konsumentów na temat jakości żywności i sposobów jej podwyższania w odniesieniu do jogurtów. Badania terenowe z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety przeprowadzono na przełomie lat 2011 i 2012 na próbie 122 osób z Warszawy i okolic. Badania wykazały, że wśród najistotniejszych elementów składowych jakości żywności wymieniano naturalność, świeżość oraz walory zdrowotne. Natomiast wśród akceptowanych innowacji zwracano uwagę na obecność żywych kultur bakterii, podwyższanie zawartości witamin i składników mineralnych oraz obniżanie poziomu cukru i tłuszczu. Podkreślano również znaczenie walorów sensorycznych oraz zdrowotnych. Dla badanych ważne były również czytelne i zrozumiałe informacje na opakowaniu jogurtu. W celu podwyższenia jakości jogurtów wskazane jest zwiększenie ilości dodatków korzystnie wpływających na zdrowie oraz umieszczanie na produktach czytelnych i zrozumiałych informacji na temat korzystnego działania takiego produktu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują kierunek, w którym powinno zmierzać podwyższanie jakości jogurtów, aby oczekiwania konsumentów były zaspokojone. (abstrakt oryginalny)
EN
The quality of the product is indicated more and more frequently as an important factor determining consumer's purchase decisions. Consumers understand the quality as a certain set of attributes which are important for the product. The diagnosis of conditions referring to purchasing decisions should include identification of those attributes to make possibility of shaping the product characteristics in accordance with the quality expected by consumers. This paper attempts to examine the opinion of Polish consumers about the food quality and the methods of its improvement with regard to yoghurt. A field research using an author's questionnaire was conducted at the turn of 2011 and 2012 on a sample of 122 people from Warsaw and its surrounding areas. The study showed that among the most important components of the food quality were: naturalness, freshness, and health benefits. Referring to the accepted innovations, consumers paid attention to the presence of bacterial cultures, vitamins, and minerals increasing and lowering the level of sugar and fat. Consumers also stressed the importance of sensory and health attributes; the clear label information was also emphasised. In order to improve the yoghurt quality it is recommended to increase the number of components that positively affect health. Moreover, it is also recommended to label the products with legible and understandable information about the beneficial effects of such a product. Results of this study indicate the most proper direction referring to yoghurt quality improvement in order to meet consumers' expectations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
116--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie
Bibliografia
 • Abbot R. (1997), Food and nutrition information: a study of sources, uses, and understanding, "British Food Journal", No. 99.
 • Annunziata A., Vecchio R. (2011), Factors Affecting Italian Consumer Attitudes Toward Functional Foods, "AgBioForum", No. 14.
 • Baryłko-Pikielna N., Wasiak-Zys G. (2004), Jakość żywności z perspektywy współczesnego konsumenta, (w:) Brzozowska A., Gutkowska K. (red.), Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Becker T. (2000), Consumer perception of fresh meat quality: a framework for analysis, "British Food Journal", No. 102.
 • Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 • Górska-Warsewicz H. (2001), Konsumencka ocena jakości żywności, "Przemysł Spożywczy", nr 12.
 • Grunert K.G. (2002), Current issues in the understanding of consumer food choice, "Trends in Food Science & Technology", No. 13.
 • Grunert K. G., Bech-Larsen T., Bredahl L. (2000), Three issues in consumer quality perception and acceptance of dairy products, "International Dairy Journal", No. 10.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2012), Poziom akceptacji zmian na rynku żywności w opinii konsumentów, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość", nr 84.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2009), Impact of beliefs and attitudes on Young consumers' willingness to use functional food, "Polish Journal of Food and Nutritional Sciences", No. 59.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności, wybrane uwarunkowania wyboru żywności, Wydawnictwo SGGW Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz ML, Czarnacka-Szymani J. (2011), Zmiana składu produktów spożywczych z perspektywy konsumenta, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", nr 569.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M. (2012), Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Johansen S.B., Naes, Hersleth M. (2011), Motivation for choice and healthiness perception of calorie-reduced dairy products. A cross-cultural study, "Appetite", No. 56.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Oude Ophius P.A.M., van Trijp H.C.M. (1995), Perceived quality: a market driven and consumer approach, "Food Quality and Preference", No. 6.
 • Ozimek I. (2006), Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce, "Rozprawy naukowe i monografie", Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Ozimek I. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S. (2004), Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością, "Żywność Nauka Technologia Jakość", nr 4 (41).
 • Ozimek 1., Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2009), Polish consumers' perception of food related risks, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", No. 59.
 • Sajdakowska M., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I. (2011), Postrzeganie konsumenckie jakości produktów pochodzenia zwierzęcego na podstawie wyników badań jakościowych, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", nr 509.
 • Sajdakowska M, Żakowska-Biemans S. (2009), Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych, "Żywność, Nauka, Technologia Jakość", nr 64.
 • Urala N., Làhteenmâki L. (2004), Attitudes behind consumers' willingness to use functional foods, "Food Quality and Preference", No. 15.
 • Verbeke W. (2006), Functional foods: Consumer willingness to compromise on taste for health, "Food Quality and Preference", No. 17.
 • Żakowska-Biemans S. (2011a), Bezpieczeństwo żywności jako czynnik determinujący zachowania konsumentów na rynku żywności, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 92.
 • Żakowska-Biemans S. (201 lb), Polish consumer food choices and beliefs about organic food, "British Food Journal", No. 113.
 • Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2003), Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Żakowska-Biemans S., Kuc K. (2009), Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów, "Żywność, Nauka, Technologia Jakość", No. 64.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.