PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 32 | 483--500
Tytuł artykułu

Wpływ polityki rachunkowości w zakresie obrotu materiałowego na sytuację majątkowo-finansową przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Accounting Politics in the Materials Rotation Area on the Property-Financial Situation of the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zastosowań polityki rachunkowości w obszarze obrotu materiałowego. Poruszone w nim zagadnienia dotyczą wariantów wyceny bilansowej zapasów materiałowych, rozliczania kosztów zakupu, ujmowania odchyleń od ewidencyjnych cen materiałów. Wykazano wpływ przyjętych rozwiązań na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Rozważania teoretyczne zobrazowane zostały opracowanymi we własnym zakresie przykładami liczbowymi.(fragment tekstu)
EN
The article is devoted to the analysis of the influence of accounting politics in the materials rotation area on the property-financial situation of the enterprise. The are shown the financial (among others taxable) results of employed policy of accountancy in ranges of: 1) accounting of the costs of supply and the deviations from information prices, 2) methods of pricing of outgoings of materials, 3) simplifi ed variants of records of book materials. The theory is illustrated by some numerical examples. The main conclusion is that the accountancy policy (in to range of materials) can be used as an important instrument of creation of the financial standing of the enterprise.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Gackowska W., Kiedy można prowadzić uproszczoną ewidencje zapasów, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 8(8).
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Vademecum rachunkowości: Rachunkowość fi nansowa, Difin, Warszawa 2004.
 • Jurczyga M., Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasów i jej skutki podatkowe, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2005, nr 9, strona http:// jurczyga.com, 09.01.2010.
 • Kalota H., Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu, "Monitor Rachunkowości i Finansów. Miesięcznik dla Kadry Zarządzającej", C.H. Beck, Warszawa 2006, nr 3.
 • Koczar J., Zapasy jako składnik rzeczowych aktywów obrotowych i ich wycena, w: Identyfi kacja i wycena wybranych aktywów i pasywów oraz elementów rachunku zysków i strat, red. D. Misińska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Kuzior A., Ewidencyjne ujęcie zakupu i zużycia materiałów, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, PWN, Warszawa 2007.
 • Micherda B., Rachunek kosztów i wyników, SKwP, Warszawa 2007.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 obejmujące wydane przez IASB dokumenty uzupełniające MSSF i MSR: Przykłady ilustrujące, Wytyczne stosowania, Uzasadnienia wniosków - według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., t. 2, IASCF, Londyn 2007.
 • Rachunkowość 2008. Mini-meritum, red. B. Wawrzyńczak-Jędryka, Ofi cyna a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach infl acji, TNOiK, Toruń 1999.
 • Świderska G.K., Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość fi nansowa w praktyce, red. G.K. Świderska, W. Więcław, wyd. 3, Difi n, Warszawa 2006.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 • Walińska E. i inni, Wycena pozycji bilansowych - aktywów, w: Rachunkowość 2008. Minimeritum, Wawrzyńczak-Jędryka [red. B. ], Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Walińska E., Michalak M. , Podstawowe kategorie pomiaru i nadrzędne zasady a polityka rachunkowości, w: Rachunkowość 2008. Mini-meritum, red. B. Wawrzyńczak- Jędryka, Ofi cyna a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.