PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1-2(153-154) | 54--81
Tytuł artykułu

Zaawansowanie przejścia demograficznego w grupach narodowościowych i wyznaniowych w Polsce okresu międzywojennego

Autorzy
Warianty tytułu
Advancement of the demographic transition amongst various ethnic and religious groups in the interwar Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ustalenie, w jakiej fazie przejścia demograficznego - zgodnie z klasyczną wersją tej teorii, znajdowała się Polska w 1931 r. Analiza uwzględnia zróżnicowanie w zależności od przynależności do grupy wyznaniowej i językowej (lub grupy narodowościowej) oraz próbę wyjaśnienia zaobserwowanych różnic w rozpatrywanych populacjach. Rozważania rozpoczyna prezentacja procesów składających się na przejście demograficzne w wyróżnionych grupach wyznaniowych. Następnie rozpatrywano, czy wyznanie determinowało kształtowanie się tych procesów oraz czy miejsce zamieszkania różnicowało zachowania demograficzne. Przedstawiono również relację czynników pozademograficznych, takich jak: poziom analfabetyzmu, status społeczno-zawodowy oraz przejście epidemiologiczne z zaawansowaniem przejścia demograficznego w Polsce w rozważanym okresie. (fragment tekstu)
EN
The ethnic and religious composition of the interwar population of Poland was largely heterogeneous. The purpose of the article is to study how advanced was the demographic transition process in Poland in 1931, and whether the level of advancement differed among various ethnic and religious groups. The ethnic diversity of the Poland's population was depicted at a level of voivodships, grouped accordingly to their population composition by ethnicity. The main demographic indicators: births, deaths, natural increase, and the rate of demographic dynamics were analysed by voivodships for the main religious denominations (Roman Catholic, Greek Catholic, Orthodox, Protestant and Jewish). The differences were found to be also related to other factors (illiteracy level, sources of income) as well as to the stage of the epidemiological transition, which influenced advances in the demographic transition. The primary statistical database came from a detailed investigation by the Central Statistical Office, published in statistical journals entitled "Marriages, Births, and Deaths", and also contained data of the 1931 population census. (original abstract)
Rocznik
Strony
54--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bornstein B., 1920, Analiza krytyczna danych statystycznych dotyczących ruchu naturalnego ludności b. Królestwa Polskiego, Miesięcznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, tom 1, Warszawa.
 • Bronsztejn Sz., 1963, Ludność' żydowska w Polsce w okresie międzywojennym, Studium Statystyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 • Chesnais J.C., 1986, La transition demographiąue. Etapes, formes, implications economiques. Etude de sćries temporelles (1720-1984) relatives a 67 pays, PUF, Paris.
 • Coale A.J., Watkins S.C. (red.), 1986, The Decline of Fertility in Europę, Princeton University Press, Princeton N.J.
 • Fogelson S., 1936, Ruch naturalny ludności na Polesiu. Referat zgłoszony na l-szy Zjazd Sprawozdawczo--Naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim, Instytut Badań Spraw Narodowościowych, Warszawa.
 • Fogelson S., 1937, Przyrost naturalny ludności żydowskiej w Polsce, Instytut Badań Spraw Narodowościowych, Warszawa.
 • GUS, 1934, Małżeństwa, urodzenia, zgony 1927, 1928, Statystyka Polski, seria A, zeszyt 27, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS, 1936-1938, Drugi Powszechny Spis Ludności z dnia 9 grudnia 1931 roku, Statystyka Polski, Seria C, zeszyt 36, 48, 49, 54, 57, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87, 88, 94a, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS, 1937, Małżeństwa, urodzenia, zgony 1929, 1930, Statystyka Polski, seria C, zeszyt 45, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS, 1938, Maty Rocznik Statystyczny 1938, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS, 1939a, Maty Rocznik Statystyczny 1939, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS, 1939b, Małżeństwa, urodzenia, zgony 1931, 1932, Statystyka Polski, seria C, zeszyt 102, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Hajnal J., 1965, European Marriage Pattems in Perspective, [w:] D.V. Glass, D.E.C. Eversley (red.), Population in History: Essays in Historical Demography, London: 101-143.
 • Holzer J.Z., 1999, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Iglicka K., 1994, Terytorialne przemiany płodności w Polsce w latach 1931-1988, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kacprzak M., 1931, Powszechne Spisy Ludności, "Zdrowie" rocznik XLVI, nr 22, Warszawa.
 • Kędelski M., Paradysz J., 2006, Demografia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Livi L., 1928, Sulle false dichiarazioni delia data di nascita per i nati alla fine delTanno, e rettifica delia distribuzione mensile delie nascite nel trennio 1923-1925, Annali di Statistica, Serie VI, Vol. VIII, Roma.
 • Maksimowicz A., 1990, Wzorzec umieralności w kolejnych fazach przejścia, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Maksimowicz A., Pułaska-Turyna B., 1990, Typy przejścia demograficznego, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Nadobnik M., 1929, Obszar i ludność Polski, Warszawa.
 • Notestein F., 1943, Some Implications of Population Change for Post-War Europę, "Proceedings of the American Philosophical Society", Vol. 87, No. 2: 165-174.
 • Okólski M., 1990, Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Okólski M., 2004, Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Pułaska-Turyna B., 1990, Wzorzec rozrodczości w kolejnych fazach przejścia, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • PWN, 2002, Złota Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szulc S., 1923, Statystyka urodzeń ludności żydowskiej w miastach, Miesięcznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, tom VI, zeszyt 1, Warszawa
 • Szulc S., 1930, Ludność Polski według wieku w latach 1927, 1928 i 1929, Warszawa.
 • Szulc S., 1931, Fałszywe zgłaszanie dat urodzeń tv Polsce, Kwartalnik Statystyczny, tom VIII, zeszyt 1, Warszawa.
 • Szulc S., 1932, O przyroście naturalnym ludności w Polsce w okresie od r. 1921 do 1931, Kwartalnik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, tom IX, zeszyt 1, Warszawa.
 • Szulc S., 1933, Badania nad rozrodczością w Polsce, Polski Instytut Badania Zagadnień Ludnościowych, Warszawa.
 • Szulc S., 1936a, Rozmieszczenie terytorialne współczynników urodzeń i zgonów w latach 1896/97 (1900/01) i 1931/3, Zagadnienia demograficzne Polski, Statystyka Polski, seria C, zeszyt 41, Warszawa.
 • Szulc S., 1936b, Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1895-1935, Zagadnienia demograficzne Polski, Statystyka Polski, seria C, zeszyt 41, Warszawa.
 • Zamorski K, 1991, Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej polowie XIX i na początku XX wieku, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy habilitacyjne nr 228, Kraków.
 • Zaremba Z., 1936, Fałszywe zgłaszanie dat urodzeń w Polsce, Zagadnienia demograficzne Polski, Statystyka Polski, seria C, zeszyt 41, Warszawa.
 • Zdrojewski E.Z., 2004, Demografia dla ekonomistów, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.