PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 171--180
Tytuł artykułu

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe warunkiem stabilności funkcjonowania zakładów ubezpieczeń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Technical and Insurance Reserves as a Condition Guaranteeing Stability of Insurance Companies Functioning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. W rachunkowości i w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń bardzo ważną rolę odgrywają rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Są tworzone obligatoryjnie i przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych, których wysokość i dokładny czas występowania nie jest znany. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są wyrazem samoubezpieczenia się ubezpieczyciela przed ujemnymi skutkami wysokiego ryzyka gospodarczego, a w szczególności poniesienia nieprzewidywalnych strat w przyszłości. W artykule przedstawiono rodzaje i metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ich miejsce i strukturę w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeniowych. Metody i zasady naliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ze względu na ich znaczenie i tworzenie istotnej pozycji pasywów w bilansach zakładów ubezpieczeń, powinny być w sposób dokładny, staranny i jednoznaczny zdefiniowane w zakładowych planach kont ubezpieczycieli. (abstrakt oryginalny)
EN
Running an insurance business activity is connected with a high risk level. Therefore, while managing both an insurance company itself and its accounts, technical and insurance reserves play a crucial part. Such reserves are obligatory. They are created to cover for the current and future liabilities, resulting from insurance contracts, whose height and exact time is unknown. The technical and insurance reserves are a form of insurer's self-insurance against negative effects of high economic risk; in particular those effects connected with incurring unpredictable losses in the future. The technical and insurance reserves, depending on their importance and the creation of significant liabilities in the insurance companies' balance sheets, should be calculated according to diligently, meticulously and unambiguously defined methods and rules comprised in the insurers' corporate chart of accounts. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
  • http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18843&Itemid=316
  • Lament M., Piątek J. (2008), Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., część A, (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, DzU nr 226, poz. 1825, z późn. zm.
  • Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń (2011), w: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po dwóch kwartałach 2011 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2010, nr 11, poz. 66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.