PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 95--106
Tytuł artykułu

Trwała destabilizacja finansów publicznych a stopa bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Permanent Destabilisation of Public Finance and the Unemployment Rate in Selected Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była identyfikacja związków między długotrwałą błędną polityką fiskalną a poziomem bezrobocia. Weryfikacji poddano hipotezę: jednym z negatywnych skutków wieloletniego i zbyt dużego deficytu oraz nadmiernego zadłużenia państwa jest wysoki poziom bezrobocia. Badania prowadzono w latach 2000-2011. Zastosowano metodę analizy porównawczej. Do grupy państw o względnie ustabilizowanych finansach publicznych zaliczono: Holandię, Danię, Finlandię oraz Szwecję, natomiast kraje o zdestabilizowanych finansach to: Grecja, Portugalia, Włochy oraz Belgia. Wyboru dokonano spośród 15 krajów z tzw. starej Unii Europejskiej. W badaniach pozytywnie zweryfikowano hipotezę. Państwa, które charakteryzują się wieloletnim i znacznym przekraczaniem przyjętych norm deficytu finansów i długu publicznego, nie mają niższego poziomu bezrobocia od krajów, które w tym okresie prowadziły stabilną i zrównoważoną politykę fiskalną. Trwała ekspansja fiskalna, która w istocie prowadzi do destabilizacji finansów publicznych, nie chroniła ich przed wysokim bezrobociem. Równocześnie w momencie pojawienia się nieoczekiwanych szoków zewnętrznych (kryzysu) kraje te nie były odpowiednio przygotowane na zniwelowanie ich negatywnych skutków.(fragment tekstu)
EN
The aim of this study was to identify the relationship between a wrong long-term fiscal policy and the levels of unemployment. The following hypothesis was subject to verification: a high level of unemployment is one of the negative effects of long-term excessive deficit and public debt. The study concerned the years 2000-2011 and used the method of comparative analysis. The group of countries with relatively stable public finance includes: the Netherlands, Denmark, Finland, and Sweden, while countries with unstable public finance are Greece, Portugal, Italy, and Belgium. The countries selected for the analysis were all among the 15 countries of the so-called "old" Member States. The study hypothesis was verified positive. Countries that had a long-term excessive debt and excessive deficit (exceeding the accepted standards) did not have a lower unemployment rate than the countries which at that time had a stable and sustainable fiscal policy. The continuous fiscal expansion, which in fact leads to a destabilisation of public finance, did not protect these countries against high unemployment. At the same time, faced with unexpected external shocks (the crisis), these countries were not adequately prepared to absorb the negative effects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--106
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • J. Heller, K. Kotliński, Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro, "Ekonomista" nr 2/2012, s. 227-241.
  • http://www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do [dostęp 4.06. 2012].
  • E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002, s. 240, 247.
  • A. Wojtyna, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Warszawa 2000, s. 214.
  • G. Tchorek, Teoretyczne podstawy integracji walutowej w: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, Warszawa 2011, s. 50-52.
  • Przegląd makroekonomiczny 2010 (Macro Economic Outlok 2010), Niederlandzkie Biuro Analiz Makroekonomicznych (CPB), http://www.haga.polemb.net/files/we/Przeglad makroekonomiczny CPB 2010.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.