PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 289 Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy | 51--69
Tytuł artykułu

Spójność strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego z dokumentami zewnętrznymi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Coherence of the Świętokrzyskie Province Development Strategy with External Documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowanym przez samorząd województwa. Ujmuje ona główne cele rozwoju w horyzoncie 10-15 lat, przy zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Podstawą przygotowywania strategii rozwoju województwa jest założenie maksymalnego wykorzystania dokładnie rozeznanych wewnętrznych zasobów, potencjału miejscowych podmiotów wraz z korzyściami usytuowania geograficznego. Strategie rozwoju województw pełnią rolę pomostową pomiędzy polityką regionalną państwa a społeczno-gospodarczą regionów. W Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku, jak już wspomniano, został sformułowany jeden cel generalny, do którego opracowano 6 celów warunkujących. Każdy z celów warunkujących posiada priorytety. (fragment tekstu)
EN
Development strategies drawn up by local governments of provinces constitute elements of a wider planning scheme for the country's development. At the regional level, those strategies define goals of regions' development. The system operates in such a way that documents prepared at two different level need to be coherent, which is achieved by establishing the hierarchy of those documents. The latter is shown, among others, by legal requirements that provisions of the Province Development Strategy must be congruent with development goals specified at the national level. The paper provides an analysis and assessment of the coherence between principles of the regional policy of the Świętokrzyskie Province with external documents, i.e. the National Development Strategy 2020 and the National Strategy of Regional Development 2010-2020 (vertical approach). (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Województw z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych. Przewodnik, KSRR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2011.
 • Bukowski M., 2010, Perspektywy rozwoju Pomorza w świetle długo- i krótkookresowych dokumentów strategicznych, Instytut Badan Strukturalnych, Warszawa, s. 13.
 • Churski P., 2009, Polityka regionalna a kształtowanie się spójności i konkurencyjności Wielkopolski, [w:] Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy regionalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa. Wersja CD, red. P. Churski, Poznań, s.197.
 • Churski P., 2011, Wyzwania polityki spójności a Strategia Europa 2020, [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii, red. K. Marciniak, K. Sikora., D. Sokołowski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 493-512.
 • Gorzelak G., 2009, Fakty i mity rozwoju regionalnego, [w:] "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2(36), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniwersytet Warszawski, Wyd. Scholar, Warszawa, s. 14.
 • Klasik A. 2003, Strategie konkurencyjne polskich regionów, [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, red. R. Domański, "Biuletyn KPZK PAN", z. 204, Warszawa, s. 63-79.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010 r.
 • Markowski T., 2001, Konkurencyjność regionów, [w:] Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 88-110.
 • Ocena spójności Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku z dokumentami zewnętrznymi, 2008, Urząd Miasta Płocka.
 • Reshaping Economic Geography, 2008, Word Development Report, Word Bank, Washington.
 • Słownik Języka Polskiego, 1981, t. III, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 301. Strategia
 • Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (S S R K), Warszawa, 25 września 2012 r.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa, 25 września 2012 r.
 • Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 2006, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
 • Szlachta J., 1996, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Wyd. Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.
 • Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej - różnorodność terytorialna siłą Europy, 2008, Bruksela COM 616. Green Paper on Tentorial Cohesion, Turning territorial diversity into strength, 2008, Brussels COM 616.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.