PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 134--145
Tytuł artykułu

Wpływ stopy bezrobocia na dzietność w miastach 100- -tysięcznych i większych w Polsce w latach 2000-2010

Warianty tytułu
Influence of the Unemployment Rate on Fertility Rate in Cities of 100 Thousand and more Inhabitants in Poland in the Years 2000- -2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem podjętego postępowania badawczego było zweryfikowanie postawionej hipotezy o wpływie stopy bezrobocia rejestrowanego na dzietności w polskich miastach 100-tysięcznych i większych w latach 2000-2010. Zmienną zależną jest dzietność kobiet wyrażona przez współczynnik dzietności ogólnej (TFR). Zmienną niezależną jest stopa bezrobocia rejestrowanego w badanych miastach. Zakres czasowy analizowanego zagadnienia obejmuje lata 2000-2010. Zakres przestrzenny obejmuje wszystkie polskie miasta 100-tysięczne i większe, które w całym okresie badawczym cechowały się taką liczbą mieszkańców. W postępowaniu badawczym posłużono się analizą regresji i korelacji, konstruując modele dzietności liniowe i wielomianowe. Przeprowadzona analiza potwierdziła występowanie zależności między rozpatrywanymi zmiennymi głównie w postaci ujemnej funkcji liniowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes a case study which aim was to verify a hypothesis of the influence of registered unemployment rate on fertility rate in Polish cities of 100 thousand and more inhabitants in the years 2000-2010. The dependent variable is the fertility of women expressed by Total Fertility Rate (TFR). The independent variable is the registered unemployment rate in the researched cities. The time scope of the case study is in the years 2000-2010. The geographical scope includes all Polish cities of 100 thousand and more inhabitants where throughout the whole research period the number of citizens remained at the given level. The case study uses a regression and correlation analysis, by creating linear and multinomial models of the fertility rate. The conducted analysis confirmed a correlation between the variables, especially the ones of a negative linear function.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aktywność ludności Polski w latach 2003-2007, GUS, Warszawa 2009.
 • Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2004.
 • Frątczak E., Balicki J., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe: fakty - interpretacje - opinie, Wyd. Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
 • Gołata E., Studia nad terytorialnym zróżnicowaniem płodności kobiet w Polsce, SGPiS, ISiD, Warszawa 1990.
 • Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
 • Keller G., Warrack B., Bartel H., Statistics for Management and Economics. A Systematic Approach, Wadsworth Inc., Belmont (California) 1988.
 • Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 • Kotowska I., Matysiak A., Styrc M. i in., Second European Quality of Life Survey Family and Work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2010.
 • Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Roczniki Demograficzne GUS z lat 2001-2011.
 • Roczniki Statystyczne Pracy GUS z lat 2000, 2003, 2006, 2010.
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, red. J. Kurkiewicz, B. Podolec, Wyd. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2008.
 • Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wyd. AE, Wrocław 1999.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2008-2009, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2009.
 • Założenia polityki ludnościowej Polski 2012. Projekt, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.