PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (14) | 178--192
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem kredytowym migracji i niewykonania zobowiązań w portfelu handlowym banku w świetle nowych wymogów kapitałowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of Migration Credit Risk and Defaults in the Trading Book of a Bank in the Light of New Capital Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzone w wyniku kryzysu finansowego nowe wymogi kapitałowe nałożyły na niektóre instytucje bankowe obowiązek posiadania modelu wewnętrznego, uwzględniającego ryzyko niewykonania zobowiązań i migracji w portfelu handlowym, w uzupełnieniu do ryzyka objętego modelem wartości zagrożonej. W odróżnieniu od wymagań dla modeli wewnętrznych ryzyka kredytowego portfela bankowego, wprowadzonych przez Nową Umowę Kapitałową, nadzorcy nie narzucili bankom w tym przypadku żadnego konkretnego modelu, pozostawiając im swobodę wyboru preferowanego podejścia. W artykule przedstawiono, w świetle nowych regulacji nadzorczych, różnice w modelowaniu ryzyka kredytowego w portfelu handlowym w porównaniu z portfelem bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. horyzontu płynności. Opierając się na modelu wieloczynnikowym, przeanalizowano, jaki wpływ na wymogi kapitałowe ma wybór różnych horyzontów płynności, w zależności od wiarygodności kredytowej emitenta, z uwzględnieniem efektu wielokrotnych niewypłacalności w danym horyzoncie kapitałowym, będących następstwem nadzorczych założeń odnośnie do rebilansowania pozycji.(abstrakt oryginalny)
EN
New capital requirements, introduced as a result of the financial crisis, imposed on some banking institutions an obligation to put in place an internal model covering the default and migration risks in the trading book, in addition to the risks covered already by VaR internal models. In contrast to the requirements for internal models of credit risk in the banking book introduced by the New Capital Accord, banks' regulators did not impose in this case any particular model, leaving banks with freedom to choose the preferred approach. This paper presents, in the light of new supervisory regulations, differences in modeling of the credit risk in the trading book as compared to banking book requirements, focusing in particular on the so-called liquidity horizons. Based on the multifactor model, the impact on capital requirements of a choice of different liquidity horizons for the various creditworthiness levels of the issuers has been analysed, with particular focus on multiple defaults in a given capital horizon, resulting from the regulatory assumption of the constant level of risk.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
178--192
Opis fizyczny
Twórcy
 • UniCredit Group
Bibliografia
 • Alexander C., Market Risk Analysis, vol. IV, "Value at Risk Models", John Wiley & Sons West Sussex, England 2009.
 • Basel Committee on Banking Supervision, "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", Basel, July 2005.
 • Basel Committee on Banking Supervision, "Amendment to the capital accord to incorporate market risks", Basel, January 1996.
 • Basel Committee on Banking Supervision, "Analysis of the trading book quantitative impact study", Basel, October 2009.
 • Basel Committee on Banking Supervision, "Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications", Basel, 1999.
 • Basel Committee on Banking Supervision, "Guidelines for Computing Capital for Incremental Default Risk in the Trading Book - consultative document", October 2007.
 • Basel Committee on Banking Supervision, "Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book", Basel, July 2009.
 • Basel Committee on Banking Supervision, "Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version", Basel, June 2006.
 • Basel Committee on Banking Supervision, "Revisions to the Basel II market risk framework - Analysis of the trading book quantitative impact study", October 2009.
 • Basel Committee on Banking Supervision, "Strengthening the resilience of the banking sector", April 2010.
 • Cepedes J., Credit Risk Modelling and Basel II, " Algo Research Quarterly", vol. 5, no. 1, Spring 2002.
 • CreditMetricsTM - Technical Document, J.P. Morgan, New York 1997.
 • Crouhy M., Galai D., Mark R., Comparative analysis of current credit risk models, "Journal of Banking & Finance" 2000, no. 24.
 • Danielsson J., Embrechts P. i in., An Academic response to Basel II, London School of Economics, Financial Markets Group Special Research Paper no. 130, May 2001.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń.
 • European Banking Authority, "Guidelines on the Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC)", London 2012.
 • Finger C., Benchmarking the incremental risk charge, "The Journal of Credit Risk" 2011, vol. 7, no. 2.
 • Fitch Ratings, "Basel II Correlation Values: an Empirical analysis of EL, UL, and the IRB Model", May 2008.
 • Gordy M., A Comparative Anatomy of Credit Risk Models, Board of Governors of the Federal Reserve System, December 8, 1998.
 • Jajuga K., Value at Risk, "Rynek Terminowy" 2000, nr. 9.
 • Jarrow R., Lando D., Turnbull S., A Markov model for the term structure of credit risk spreads, "Review of Financial Studies 1997, no 10(2).
 • Jorion P., Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill Professional, New York 2006.
 • Kreinin A., Sidelnikova M., Regularization Algorithms for Transition Matrices, "Algo Research Quarterly", March/June 2001, vol. 4.
 • Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M., Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2012.
 • Kuryłek W., Modelowanie ryzyka portfela kredytowego, "Bank i Kredyt", maj 2003.
 • Lazaregue-Bazard C., Exceptions to the Rule, "Risk Magazine", January 2010.
 • Lusztyn M., Zarządzanie ryzykiem modeli wyceny instrumentów finansowych w banku w świetle regulacji nadzorczych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej" 2012, nr 122.
 • Martin M., Lutz H., Wehn C., A practical anatomy of incremental risk charge modeling, "The Journal of Risk Model Validation" (45-60), vol. 5, no. 2, Summer 2011.
 • Nowakowski J., Zarządzanie portfelem kredytowym, [w:] Bankowość, red. M. Zaleska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Skoglund J., Chen W., On the choice of liquidity horizon for incremental risk charges: are the incentives of banks and regulators aligned?, "The Journal of Risk Model Validation" (37-57) vol. 5, no. 3, Fall 2011.
 • Tsaig Y., Levy A., Wang Y., Analyzing the Impact of Credit Migration in a Portfolio Setting, Moody's Analytics, September 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.