PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 281 Gospodarka w okresie globalnego kryzysu | 239--255
Tytuł artykułu

Wpływ kapitału ludzkiego na wzrost w gospodarce polskiej - oszacowania wieloczynnikowej funkcji produkcji

Warianty tytułu
Human Capital and Economic Growth in Poland - A Multivariate Production Function Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sylwia Roszkowska w artykule pt. "Wpływ kapitału ludzkiego na wzrost w gospodarce polskiej - oszacowania wieloczynnikowej funkcji produkcji" podjęła próbę oszacowania wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w Polsce, wykorzystując wieloczynnikową funkcję produkcji typu Cobba-Douglasa. Jako zmienne cząstkowe dla oceny kapitału ludzkiego przyjęto strukturę zatrudnienia wg wykształcenia i wg sektorów ekonomicznych, a także miary przedsiębiorczości i rozwoju badań naukowych. (fragment tekstu)
EN
The main goal of the paper is the estimation of multivariate production function parameters. Moreover, in presented paper macroeconomic indicators concerning the level of human capital are analyzed. Because of the fact that human capital is rather composed concept the author chose some variables reflecting the level of this capital. The economic growth is measured by growth rate of value added per worker. Main components of the human capital analyzed in the paper are: educational structure of labour force, number of employed in R&D sector, number of enterprises, sectoral structure of employment. The impact of human capital on economic growth has been estimated on the basis of multivariate neoclassical production function (Cobb-Douglas type). Used statistic and econometric methods allowed determine the strength and character of dependency between human capital measures and economic growth in Polish voivodeships. Moreover, each analyzed component of human capital different impacts on growth. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • S. Roszkowska, Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce [w:] Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, red. W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • R. Nelson, E.S. Phelps, Investment in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth, "American Economic Review" 1966, vol. 56, nr 1/2
 • P.M. Romer, Human Capital and Growth: Theory and Evidence, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy" 1990, vol. 32(1), s. 251-286
 • P. Aghion, P. Howitt, A Model of Growth Through Creative Destruction, "Econometrica" 1992, vol. 60, nr 2
 • P.M. Romer, Endogenous Technological Change, "The Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, nr 5
 • G. M. Grossman, E. Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge 1991
 • R. E. Lucas, On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1998, vol. 22, nr 1
 • B. Liberda, Oszczędności w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, PTE i Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000
 • T. Tokarski, Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001
 • R. E. Lucas, Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? "The American Economic Review" May 1990
 • N. G. Mankiw, D. Romer, N. Weil, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics" May 1992
 • W. Nonneman, P. Vanhoudt, A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for OECD Countries, "The Quarterly Journal of Economics" 1996, vol. 111, s. 943-953
 • R. J. Barro, Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, MIT Press, 1997
 • W. Florczak, W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna,. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
 • G. S. Becker, Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd Edition), The University of Chicago Press, Chicago and London 1993
 • A. B. Czyżewski, M. Kolasa, "Knowledge Economy" - jak daleko Polsce do Unii Europejskiej?, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003
 • R. S. Domański, Kapitał Ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993
 • H. Franzis, Human capital, signaling, and the pattern of returns to education, "Oxford Economic Papers" 2002, nr 54
 • L. Zienkowski, Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość? [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa 2003
 • Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, M. Herbst (red.), Scholar, Warszawa 2007
 • A. Gabryjelska, P. Gadomski, Kapitał ludzki w krajach OECD - konwergencja czy dywergencja? [w:] S. Krajewski i L. Kucharski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wyd. uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004
 • W. Florczak, Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [w:] Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy,. PWE, Warszawa 2007
 • T. Tokarski, Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005
 • V. K. Mathur, Human Capital - Based Strategy for Regional Economic Development,. "Economic Development Quarterly", No. 3, August 1999
 • B. Piazza-Georgi, The role of human and social capital in growth: extending our understanding, "Cambridge Journal of Economics" 2002, No. 26
 • R. J. Barro, Economic growth in a cross section of countries, "Quarterly Journal of Economics" 1991, vol. 106, nr 2
 • R. J. Barro, X. Sala-I-Martin, Economic Growth, McGraw-Hill Inc., New York 1995
 • Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, E. Jaźwińska, M. Okólski (Red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszwa 2001
 • E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski, Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce, konferencja: Restrukturyzacja, wzrost gospodarczy i rynek pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki, czerwiec 2004
 • A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski, "Prace Migracyjne" 2003, nr 49
 • P. Kaczorowski, A. Rogut, T. Tokarski, Czy sektorowe zmiany strukturalne w Polsce mają charakter pozytywnego szoku podażowego?, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, S. Krajewski, T. Tokarski (red.), Katedra Ekonomii uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
 • B. H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England 2005
 • S. Roszkowska, Kapitał ludzki a efektywność gospodarowania w Polsce w ujęciu regionalnym, [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, E. Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 • T. Tokarski, Oszacowanie regionalnych funkcji produkcji, "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 10, s. 38-53
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.