PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 31 | 372--382
Tytuł artykułu

Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pro-Social Stimulation of Organizational Engagement as an Aspect of Economic Actions during Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się na społecznym wymiarze kryzysu w gospodarce. Wykazano, że sprawny system społeczny i prospołecznie wzbudzone zaangażowanie pracowników są warunkiem skutecznego realizowania reform ekonomicznych. Zaprezentowano komponenty i właściwe im typy zaangażowania pracowników zgodnie z modelem Meyera i Allen oraz wybrane mechanizmy prospołecznego stymulowania tegoż zaangażowania. Objęto ich zakresem: 1. udział pracowników w podejmowaniu decyzji i zarządzanie przez "chodzenie", 2. stosowanie przejrzystej polityki informacyjnej i zarządzanie "przy otwartych księgach", 3. rozwój poczucia przynależności do społeczności organizacyjnej (wspólnotowość). Prospołeczne mechanizmy oddziaływania na zaangażowanie pracowników prowadzą do wzrostu efektywności ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the social dimension of the economic crisis. It was shown that an efficient social system and socially triggered engagement of workers constitute a condition of effective realization of economic reforms. There is a presentation of components and related types of workers' involvement according to the model of Meyer and Allen, as well as chosen mechanisms of pro-community stimulation of this involvement. They were embraced by the following scope: 1. Workers' engagement in decision making, and managing through "walking around", 2. Using clear information policy, and "open books" managing, 3. Development of the sense of belonging to an organizational community (commonness). The pro-social mechanisms of influencing the engagement of workers lead to the growth of economic effectiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
372--382
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aggarwal R., Simkins B., 2001, Open-book management - Optimizing human capital, "Business Horizons" No. 44(5).
 • Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Cohen A., 2007, Commitment Before And After: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment, "Human Resource Management Review", No. 17/3.
 • Cook S., 2008, The Essential Guide to Employee Engagement, Kogan Page, London- Philadelphia.
 • Coopey J., Hartley J., 1991, Reconsidering the case for organizational commitment, "Human Resource Management Journal", No. 3.
 • Guest D.E., 1991, Personnel Management: the end of orthodoxy, "British Journal of Industrial Relations", No. 29/2.
 • Hendry C.H., 1995, Human Resource Management. A Strategic Approach to Employment, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Hochschild A.R., 2003, The Managed Heart: Commercialization of human feeling, University of California Press, Berkeley.
 • Ignaczewska H., Kozińska A., 2002, Program zwiększania zaangażowania pracowników. Podejście Gallupa [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, IPiSS, Warszawa.
 • Juchnowicz M., 2012, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
 • Kanter R.M., 2012, Myślenie, które wyróżnia dobre firmy, "Harvard Business Review Polska", No. 112.
 • Meyer J.P., Allen N.J., 1991, A Three-Component Conceptualization On Organizational Commitment, "Human Resource Management Review", No. 1/1.
 • Peters T.J., Waterman R.H., 2011, W poszukiwaniu doskonałości w biznesie. Doświadczenia najlepiej zarządzanych firm Ameryki, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Pocztowski A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Porter L.W., Steers R., Mowday R., Boulian P., 1974, Organizational commitment, job satisfaction and turnover amongst psychiatric technicians, "Journal of Applied Psychology", No. 59.
 • R1201E: Naukowa teoria uśmiechu, 2012, wywiad z D. Gilbertem, przepr.: G. Morse, "Harvard Business Review Polska", No. 112.
 • Salancik G.R., 1977, Commitment and the control of organizational behavior and belief, [w:] New Directions in Organizational Behavior, red. B.M. Staw, G.R. Salancik, St Clair Press, Chicago.
 • Spreitzer G., Porath Ch., 2012, Jak zadbać o trwałą efektywność personelu, "Harvard Business Review Polska", No. 112.
 • Spik A., Klincewicz K., 2008, Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne [w:] Współczesne koncepcje zarządzania, red. M. Kostera, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php (2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.