PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 1 | 7--52
Tytuł artykułu

Kontrowersje wokół powstania i funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych

Warianty tytułu
The Controversies round the Foundation and Operating of the European System of Central Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dniu 1 stycznia 1999 roku rozpoczął się trzeci (ostatni) etap tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) w ramach Unii Europejskiej. Jest on uwieńczeniem ponad pięćdziesięcioletnich dążeń i starań wielu polityków i ekonomistów, dążących do stworzenia federacji europejskiej, która ma stanowić przeciwwagę dla takich potęg jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. U podstaw tworzenia UGW wymienia się wiele różnorodnych czynników, które bezpośrednio i pośrednio wpływały na procesy integracyjne zachodzące w Europie. Najczęściej wyróżnia się dwie grupy motywów - ekonomiczne i polityczne. Motywy ekonomiczne są związane z powszechną globalizacją i rosnącą konkurencją w skali światowej. Procesy te wymuszają na krajach Unii Europejskiej zwiększenie efektywności działania w nowych warunkach, co umożliwi im skuteczne konkurowanie z gospodarkami USA czy z krajów azjatyckim. Integracja rynków UE przebiegała od strefy wolnego handlu, poprzez unię celną, wspólny rynek aż do unii monetarnej i gospodarczej. Umożliwiło to wzrost obrotów handlowych i zacieśnienie współpracy gospodarczej wewnątrz UE. Wprowadzenie wspólnej waluty doprowadziło do obniżenia szeroko rozumianych kosztów transakcyjnych i zwiększyło konkurencję wewnątrz Eurosystemu, co doprowadziło do wzrostu konkurencyjności całej unijnej gospodarki. (fragment tekstu)
EN
This study entitled "The Controversies round the Foundation and Operating of the European System of Central Banks" deals with a problem of the European monetary integration. The European System of Central Banks (ESCB) started to operate on 1 January 1999 and the European Central Bank (ECB) assumed the responsibility for monetary policy in the euro area. The establishment of ESCB is the first and unprecedented event in history. The Economy and Monetary Union and the implementation of the single monetary policy in the euro area constitute the last part of the long process of the European integration. The course of this process has been influenced by both political (connected with the European policy) and economic (connected with the European economic integration) factors. Although the tightening of economic co-operation in Europe has been the main engine of the European integration, the political circumstances have been much more questionable. They have been often considered a reason of some shortcomings in the creation of ESCB and the selection of its operational goals. The execution of the ESCB project has entailed the transformation of the monetary system within the European Union (EU) and also of the central banking model in its member countries. The first two years of the Eurosystem has seen a successful launch of the euro and a rather successful conduct of the common monetary policy. The most important aspects of the first years of ESCB are the introduction of the euro, the functioning of ECB and the ECB's public relation policy and transparency. The European Central Bank is a legal body and represents the European System of Central Banks outside. It has also the special place inside the European Union and keeps contacts with the international monetary institutions and organisations. However, the common monetary policy is encouraging quite a lot of criticism, ECB is taking roots and there is still too early to draw the essential conclusions. And yet the first shortcomings can be identified. Thus, some interesting proposals are arising on the basis of the comments, and suggest how to strengthen the Eurosystem and make it more efficient. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A dearth of data at the ECB, [2000], The Economist z 22 IV.
 • Baka, W., [1998], Bankowość centralna, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Baka, W., [1997], Bankowość Centralna Europejskiej Unii Walutowej (EMU), Bank i Kredyt, nr 6.
 • Bez decyzji w sprawie euro, [2000], Gazeta Wyborcza z 25 IX.
 • Bini Smaghi, L., Gros, D., [2000], Open Issues in European Central Banking, Macmillan Press Ltd in association with the Centre for European Policy Studies, London.
 • Blanden, M., [2000], Euro's roots take hold, The Banker, nr 2, internet: www.thebanker.com/.../Art1feb00.htm.
 • Boyer, R., [2000], The Unanticipated Fallout of European Monetary Union: The Political and Institutional Deficits of the Euro, w: After the euro: shaping institutions for governance in the wake of European Monetary Union, ed. C. Crouch, Oxford University Press, Oxford.
 • Buiter, W.H., [1999], Price of Independence, Financial Times z 17 VI, Frankfurt/London.
 • Dokumenty Europejskie w opracowaniu A. Przyborowskiej-Klimczak i E. Skrzydło-Tefalskiej, [1999], Wydawnictwo "Marpol", Lublin, tom III.
 • Dornbush, R., [2000], Niedopasowanie euro, Project Syndicate, Rzeczpospolita z 14 IX.
 • Drop, J., Wojtyna, A., [2001], Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów, Materiały i studia, zeszyt nr 118, NBP, Warszawa.
 • Duisenberg, W., [1999], Per Jacobssen Lecture at the IMF and World Bank annual meetings, w: The Banker, nr 11.
 • Duisenberg, W., [1999], The Role of the Central Bank in the United Europe, Speech at the National Bank of Poland, Warsaw, V 1999, w: Deutsche Bundesbank Auszuge aus Presseartikeln Nr 70, Frankfurt am Main, 6 V.
 • Duisenberg, W., [2000], The Role of the ECB at the International Level, Speech at the Annual Meeting of the Institute of International Finance (HF), Prague, 23 IX 2000, internet: www.ecb.int/.../Sp000923.htm.
 • EBC nie jest rywalem polityków - wywiad z Christianem Noyer, [2000], Le Nouvel Economiste z 30 VI, za: Przegląd Ekonomiczny, ECOINFORM, nr 259-260 (5-20 VIII).
 • EBC walczy z inflacją, [2000], Rzeczypospolita z 6 XI.
 • European Central Bank, [2000], Annual Report 1999, Frankfurt am Main.
 • European Central Bank, [2001], Monthly Bulletin, IV, Frankfurt am Main, internet: http://www.ecb.int.
 • European Central Bank, [2000], Monthly Bulletin, IX, Frankfurt am Main.
 • European Central Bank, [2000], Monthly Bulletin, X, Frankfurt am Main
 • European Central Bank, [2000], Monthly Bulletin, XI, Euro Area Statistics, Frankfurt am Main.
 • Feldstein, M., [2000], The European Central Bank and the euro: the first year, Working Paper/National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Godeau, R., [2000], La balsse de l'euro nr tient pas qu' a bonne sante de dollar, Capital z VI, za: Przegląd Ekonomiczny, ECOINFORM, nr 257-258 (5-20 VII).
 • Greek success in Euro 2000, [2000], w: Europe notes, Central Banking Quarterly Journal, Volume XI, Nr 1, VIII, Central Banking Publications LTD, London.
 • Hiault, R., [2000], Changes: l'euro a perdu une bonne partie des ses gains recents, Les Echos z 26 VI, za: Przegląd Ekonomiczny, ECOINFORM, nr 257-258 (5-20 VII).
 • Huterski, R., [2000], Wpływ wspólnej waluty na relacje między polityką pieniężną i fiskalną w Unii Europejskiej, w: Finanse, Banki i Ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, tom II Bankowość, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Indicative Calendar for the Eurosystem's Main and Longer- Term Refinancing Operations in Year 2001, [2001], internet: www.ebc.int/.../Pr000831.
 • Issing, O., [1999], The ECB and its watchers, Speech at the ECB Watchers Conference, Frankfurt, VI 1999, w: Deutsche Bundesbank Auszuge aus Pressartikeln nr 41, Frankfurt am Main, 17 VI.
 • Kalecki, A., [2000], Rapid growth is the key for recovery of the euro, The Times z 9 V, za: Przegląd Ekonomiczny, ECOINFORM, nr 255 (5 VI).
 • Kołodziej, W., [1999], Europejski System Banków Centralnych. Relacje organizacyjno-prawne w odniesieniu do podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych, Polsko-Holenderskie Podyplomowe Studia Europejskie, Warszawa.
 • Kowalski, T., [2000], Wykłady autorskie, Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej.
 • Mackiewicz, A., [2000], Na ratunek euro, Gazeta Wyborcza z 4-5 XI.
 • Mackiewicz, A., [2001], Plus dla euro, Gazeta Wyborcza z 5 I.
 • Mackiewicz, A., [2000], Zapomnijcie o koronie, Gazeta Wyborcza z 28 IX.
 • Mackiewicz, A., [2000], Zbliżanie stóp, Gazeta Wyborcza z 6 X.
 • Mackiewicz, A., Węglewski, M., [2001], Inwestorzy jak pień, Gazeta Wyborcza z 6-7 I.
 • Marshall, M., [1999], The bank: the birth of Europe's power, Random House Business Books, London.
 • Molle, W., [1995], Ekonomika integracji europejskiej: teoria, praktyka, polityka, Fundacja gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Moussis, N., [1997], Handbook of European Union, X, European Study Service, Rixensart.
 • Mundell, R., [2000], Mundell: Euro je dobrym projektem, MF DNES z 23 IX, za: Przegląd Ekonomiczny, ECOINFORM, nr 265 (5 XI).
 • Nielsen, H.J., [2000], Strach polityczny, Gazeta Wyborcza z 30 IX - 1 X.
 • Noyer, Ch., [1999], Politics and Central Banks, Speech at the Estonian Central Bank in Tallinn, V 1999, w: Deutsche Bundesbank Auszuge aus Pressartikeln Nr 30, Frankfurt am Main, 6 V.
 • Oczekiwanie, [2000], Gazeta Wyborcza z 9-10 IX.
 • Od słów do czynów, [2000], Gazeta Wyborcza z 11 IX.
 • Opinion of the European Central Bank of 5 December 2000 at the request of the Presidency of the Council of the European Union on a proposal to amend Article 10.2 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (CON/00/30), [2000], internet: www.ecb.int/.../Op0030en.htm.
 • Oręziak, L., [1999], Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oręziak, L., [1998], Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania ustanowienia i funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, Bank i Kredyt, nr 12.
 • Organizational Structure of European Central Bank, [1999], internet: www.ecb.int/.../orgen.pdf.
 • Pawlicki, J., [2000], Duński eurokac, Gazeta Wyborcza z 30 IX - 1 X.
 • Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2000-2002 dostosowujący Narodowy Bank Polski do wymogów stawianych bankom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej, [2000], Załącznik do Uchwały Zarządu NBP nr 2/5/GP/2000 z dnia 21 I 2000, Warszawa.
 • Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w: W. Baka, [1999], Bankowość Centralna, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Pszczółkowska, D., [2000], Tak albo nie, Gazeta Wyborcza z 28 IX.
 • Ratunek z trzech stron, [2000], Gazeta Wyborcza z 13 IX.
 • Shirreff, D., [2000], Still off-centre, Euromoney z IV.
 • Sielski, D., [2000], Grecka droga do euro, Wspólnoty Europejskie, nr 5 (105).
 • Solarz, J.K., [2001], Pożyczkodawca ostatniej instancji w ESBC. Wnioski dla Polski, Departament Analiz i Badań NBP, Warszawa.
 • Svensson, L., [2000], The First Year of the Eurosystem: Inflation Targeting or Not?, Working Paper/National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Szczepańska, O., [2000], Dostosowanie instrumentarium polityki pieniężnej NBP jako warunek uczestnictwa w ESBC, Bank i Kredyt, nr 7-8.
 • Śliwińska, M., [1999], Dynamika i problemy strukturalne procesów integracyjnych w Europie, w: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXI, zeszyt nr 3-4, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • The European Central Bank, [2000], European Central Bank, IV, Frankfurt am Main.
 • Węglewski, M., [2001], Euforia zgasła, Gazeta Wyborcza z 5 I.
 • Worried faces outside the euro club, [1998], The Economist z 5 IX.
 • Zabielski, K., [1999], Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zilioli, Ch., Selmayr, M., [2000], The European Central Bank: an Independent, Specialized Organization of Community Law, Common Market Law Review Nr 37, Kluwer Law International, Netherlands.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.