PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4(8) | 5--11
Tytuł artykułu

Rola systemów jakości żywności na przykładzie systemu jakości wołowiny Quality Meat Program - System QMP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of Food Quality Systems on the Example of the Beef Quality System Quality Meat Program - QMP System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poddano analizom europejskie systemy jakości żywności i uznane systemy krajowe z wybranych krajów UE. Dokonano zestawienia korzyści z wdrożenia systemów osiąganych przez producentów, przetwórców i dystrybutorów oraz konsumentów - uczestników systemu łańcucha produkcji i dostaw żywności. Przedstawiono również zasady opracowanego i wprowadzonego Systemu QMP do produkcji wołowiny o wysokiej, gwarantowanej jakości w Polsce przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przy wsparciu naukowców z SGGW i UWM. Wśród wartości dodanej z wdrożenia Systemu QMP są m.in.: poprawa jakości mięsa wołowego, usystematyzowanie działań związanych z produkcją wysokiej jakości wołowiny, spełniającej w wysokim stopniu wymagania konsumentów, zapewnienie identyfikowalności mięsa na każdym etapie produkcji, poprawa komunikacji wewnętrznej w łańcuchu dostaw tj. pomiędzy rolnikami, ubojniami, handlowcami i konsumentami, stworzenie nowych możliwości rynkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper was analyzed EU food quality systems and some chosen from EU countries. Under consideration was taken beef producers, manufactures and consumers benefits from implemented food quality systems. It is al-so presented processed and initiated beef quality System QMP in to production of high guaranteed quality meat in Poland by Polish Beef Association within support by scientists from SGGW and UWM. Additional value of implemented QMP System is e.g. higher assurance of quality, systematization of activity connected with high quality beef production to fulfill consumer requirements, to ensure traceability on each stage of production and distribution, internal communication improvement in production chain and distribution e.g. between farmers, slaughter houses, trade and consumers as well as create a new market possibility. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
5--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Bibliografia
 • AMA-Gütesiegel Richtlinie. 2007 Frischfleisch (Rind, Kalb, Schwein, Lamm). Schlacht und Zerlegebetriebe, Lebensmittelhande, Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH, Wien
 • Gutkowska K. 2012. Możliwości rozwoju rynku wołowiny w Polsce w kontekście zachowań konsumentów wobec mięsa - odniesienia. Wyd. SGGW. ISBN 9788375834277
 • Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kosicka-Gębska M., Wierzbicki J. 2013. Polish beef consumers: emerging or declining market? eds. Klopčič M., Kuipers A., Hocquette J-F., Consumer attitudes to food quality products EAPP 133, 275-285. ISBN 978-90-8686-762-2
 • Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M., Kosicka-Gębska M., Wierzbicki J. 2011. Perception of beef attributes by Polish consumers as a factor determining demand for this food category. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 10(4), 33-41.
 • http://www.arslege.pl/wspolny-znak-towarowy-gwarancyjny/k274/a24445/ Ustawa z 30 czerwca 2000 roku. Prawo własności przemysłowej Dz.U. 2003.119.1117 (dostępna dnia 02.01.2014) http://www.qmscotland.co.uk/ - dostępne dnia 02.01.2014)
 • http://www.qmscotland.co.uk/(Reports) (dostępne dnia 02.01.2014).
 • Michna W. 2011. Aktualizacja prognoz w zakresie struktury i liczby gospodarstw rolnych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce w perspektywie 2020r. w świetle wstępnych wyników spisu rolnego 2010r. ekspertyza wykonana na zlecenie MRiRW w związku z opracowywaniem strategii Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Polskie Centrum Akredytacji. 2012. Program akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie systemu QMP DAC-19. Wyd. 1, Warszawa, PCA.
 • Quality Meat Scotland. 2012. About Us.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001. Dz. U. L 358, z 16.12.2006.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-ROW). Dz. U. L 368, z 23.12.2006.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. L 173 z 3.07.2008.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. L 343/1 z 14.12.2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dz. U. L 339/1 z 21.12.2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Dz. U. L 347/487 z 20.12.2013
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1312/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dz. U L 339 z 21.12.2011.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. L 198 z 22.7.1991.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych. Dz. U. L 208, z 24.07.1992 r., z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 208 z 24.07.1992 r., z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dz. U. L 277, z 21.10.2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. Dz. U. L 93 z 31.03.2006.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. L 93 z 31.03.2006.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Dz. U. L 189/1 z 20.07.2007.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 Prawo własności przemysłowej Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zmianami.
 • Wierzbicka A. 2006a. "...NO GAPs". European Community Project Ref. PHARE /2005/107-508, Implemented by BCCI. Sofia, Bulgaria.
 • Wierzbicka A. 2006b. Zasady certyfikacji produktów żywnościowych, KIG FE/Z/62/10/2006. Warszawa, 1-43.
 • Wierzbicka A. 2006c. Założenia funkcjonowania Instytutu Jakości Żywności oraz certyfikacji jakości żywności, KIG FE/Z/38/10/2006, Warszawa, 1-28.
 • Wierzbicka A. 2007. Nowoczesne metody kontroli, jakości wytwarzania surowców rolno-spożywczych w wybranych krajach UE i w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 9, 269-278.
 • Wierzbicki J., Paździor A., Wierzbicka A., Gill S. 2008. System QMP. PZPBM, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.