PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 22 | 35--61
Tytuł artykułu

Znaczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa w skali mikro- i makroekonomicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę wyposażenia przedsiębiorstw w odpowiednie, co do skali prowadzonej działalności, środki pieniężne, determinujące zdolność płatniczą w relacjach z otoczeniem gospodarczym. Celem tego opracowania jest prezentacja szerokiego znaczenia płynności finansowej dla procesu organizowania i realizowania działalności gospodarczej społeczeństwa w formie przedsiębiorstwa, określenie wymiarów, w jakich przejawia się jej istota i charakter. Perspektywa ujęcia tematu obejmuje zarówno znaczenie płynności finansowej jednostek gospodarujących z punktu widzenia pojedynczego podmiotu, jak również funkcjonowania całego systemu gospodarczego. (fragment tekstu)
EN
Due to monetary dimension of all economic activities, the potential to be able to make use of controlled assets properly, accordingly to the nature of operational cycle, is reliant on possession of accurate volume of money capital. The amount of money, in relation to the scale of business being conducted, characterizes the financial liquidity, which is the ability to meet all liabilities within agreed period of time. Just liquidity is the main topic of this article entitled The Importance of Company's Financial Liquidity on Micro- and Macro-Scale. As a result of monetary character of economic activity, the financial liquidity: impacts economic processes in a company, affecting its relations with business surrounding: suppliers (terms of contract settlements), buyers and plays a substantial role in equity matters, - determines the legal dimension of enterprise's functioning, due to legal architecture imposing principles, stipulating the level of financial liquidity to ensure free and independent existence of a company; legal norms referring to bankruptcy law provides for proceedings initiated by creditor, who, as a result of filing for a petition bankruptcy, may receive right to control debtor's assets, subsequently limiting its freedom of investment implementations; may bear on economic system as a whole, due to financial distress in many companies, which infects one another via business ties, and structural matters, - impacts processes in monetary sector, especially those taking place in credit institutions, which play one of the most important role in extending short- and long-term money capital to enterprises; their potential to conduct lending activity is correlated with their financial profile, mainly profitability and volume of equity, which are measured through parameters imposed by legal acts. Subsequently, credit institutions' financial standing, tarnished by high level of nonperforming loans, may lead to limited ability to finance companies being in financial distress. This will result in spreading of lack of financial liquidity, infecting even those, which are only temporaiy short of money capital, - plays a substantial role in public finances and the legal authorities' potential to conduct active economic policy, targeted at meeting social needs and dealing with economic and structural matters on macro scale; the degree to which this potential is correlated with the paying capacity of companies is contingent on the share of companies as tax-payers in central and municipal budget incomes. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Czekaj, J., Dresler, Z., [2002], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fedorowicz, Z., [1993], Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa.
 • Finanse publiczne, [1997], red. nauk. E. Denek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kamerschen, D. R., McKenzie, R. B., Nardinelli, C., [1991], Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Korenik, D., Korenik, S., [2004], Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuchlewska, M., [2003], Ubezpieczenie jako metoda inwestowania ryzyka przedsiębiorstw, Prace habilitacyjne nr 9, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz. U. nr 218, poz. 2147.
 • Szczepański, J., Szyszko, L., [2003], Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Sobiech, ]., Finanse publiczne, [1997], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stoner, J. A. F., Wankel, Ch., [1994], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, Dz.U. nr 140, poz. 939, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. nr 60, poz. 535, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807.
 • Wędzki, D., [2003], Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wojciechowska, U., [2001], Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Wypych, M., [1998], Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź.
 • Zawadzka, Z., [2000], Zarządzenie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa.
 • Zieleniewski, J., [1967], Przedsiębiorstwo w świetle prakseologii, w: Przedsiębiorstwo w polskim systemie społeczno-ekonomicznym, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.