PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 10 | nr 3 (38) Uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce | 8--24
Tytuł artykułu

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo

Warianty tytułu
Information Systems in Process Driven Business Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł opisuje podejście procesowe w organizacjach (Business Process Orientation - BPO) oraz systemy informatyczne wspomagające jego realizację. Na wstępie scharakteryzowano procesy biznesowe oraz koncepcję zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management - BPM). Następnie zaprezentowano systemy informatyczne wspomagające główne procesy w organizacji oraz poszczególne etapy cyklu życia zarządzania procesami biznesowymi (BPM Lifecycle). Wskazano również na istotną rolę systemów zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management Systems - systemy BPM). Badania zostały przeprowadzone na podstawie analizy literatury, doświadczeń empirycznych, a także onstruktywnego myślenia i indukcyjnych metod wnioskowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the Business Process Orientation (BPO) and information systems supporting this approach. At the beginning the Business Process (BP) concept and Business Process anagement (BPM) approach are introduced. Next, the article describes main processes in organizations and information systems, which support them. Then, the BPM lifecycle is presented and information systems maintaining their steps. The important role of Business Process Management Systems (BPMS), the system designed for managing business processes, is also indicated here. This study is based on an analysis of literature, empirical experience, as well as the critical thinking and inductive inference methods. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 Sp. z o.o.
Bibliografia
 • APQC's International Benchmarking Clearinghouse 1996. Process classification framework, Arthur Andersen & Co, http://www.numa.org.br/download/Desenv_Produto/fra- mewrk.pdf, odczyt: 12.04.2012.
 • Bitkowska, A. 2009. Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Brilman, J. 2002. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cieśliński, W.B. 2011. Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Computerwold Polska 2011a. Aplikacje biznesowe, kompendium ERP. Computerworld Polska, czerwiec, s. 28-32.
 • Computerwold Polska 2011b. Aplikacje biznesowe, kompendium analityki biznesowej. Computerworld Polska, październik, s. 16-19.
 • Davenport, T. 1993. Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology, Boston: Harvard Business School Press.
 • Davenport, T.H. i J.E. Short 1990. The New Industrial Engineering, Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, nr 4 (31), s. 11-27.
 • Debevoise, T. 2005. Business Process Management with a Business Rules Approach, Virginia: Business Knowledge Architects.
 • Dresner, H. 2003. Business Activity Monitoring: BAM Architecture, Gartner Symposium ITXpo, Cannes: Gartner Group, s. 4-7.
 • Durlik, I. 1998. Restrukturyzacja procesów gospodarczych, reengineering teoria i praktyka, Warszawa: Placet.
 • Eckerson, W. 2004. Best Practices in Business Performance Management: Business and Technical Strategies. TDWI Report Series. A 101communications Publication, marzec, http://www.olap.it/Articoli/2004_Best_Practices_Business_Report.pdf, odczyt: 12.04.2012.
 • Feng, S.C. 2000. Manufacturing Planning and Execution Software Interfaces. Journal of Manufacturing Systems, nr 19, s. 1-17.
 • Gartner Research 2005. Selection Requirements for Business Activity Monitoring Tools, Gartner Research, ID Number: G00126563.
 • Gartner Research 2010. Magic Quadrant for Business Process Management Suites, Garn- ter Research, ID Number: G00205212.
 • Gartner Research 2011. Hype Cycle for Business Process Management, Gartner Research, ID Number: G00214214.
 • Grajewski, P 2007. Organizacja procesowa, Projektowanie i konfiguracja, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hammer, M. i J. Champy 1994. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, New York: Harper Business.
 • Hammond, PH. 1986. Developments in Computer-aided Control System Design. Computer-Aided Design, nr 10 (18), s. 552-557.
 • Harrington, J. 1991. Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, New York: McGraw Hill.
 • Hernaus, T. 2008. Process-based Organization Design Model: Theoretical Review and Model Conceptualization. Working Paper Series, nr 6.
 • Hirz, M., Harrich, A. i P. Rossbacher 2011. Advanced Computer Aided Design Methods for Integrated Virtual Product Development Processes. Computer Aided Design and Applications, nr 6 (8), s. 901-913.
 • InterSystems Corporation 2004. Ensemble Whitepapers: Enabling the Real-time Enterprise Business Activity Monitoring with Ensemble, http://www.intersystems.com/ensemble/ whitepapers/pdf/RealTime_BAM_WP.pdf, odczyt: 12.04.2012.
 • Januszewski, A. 2008. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jeston, J. i J. Nelis 2008. Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementation, 2nd edition, Elsevier.
 • Johansson, H.J., McHugh, P., Pendlebury, A.J. i W.A. Wheeler 1993. Business Process Reengineering: Breakpoint Strategies for Market Dominance, Chichester: John Wiley & Sons.
 • Kania, K. (red.) 2010. Technologie informatyczne Firmy 2.0, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Kasprzak, T. (red.) 2000. Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Keen, M., Ackerman, G., Azaz, I., Haas, M., Johnson, R., Kim, J. i P. Robertson 2006. Patterns: SOA Foundation - Business Process Management Scenario, IBM Red-Books 2006.
 • Ketchen, Jr. D.J. i L.C. Giunipero 2004. The Intersection of Strategic Management and Supply Chain Management. Industrial Marketing Management, nr 33, s. 51-56, DOI: 10.1016/j.indmarman.2003.08.010.
 • Kimball, R. i M. Ross 2002. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modelling, New York: Wiley Computer Publishing.
 • Kirchmer, M. 2009. High Performance through Process Excellence: From Strategy to Operations, Springer.
 • Klonowski, Z.J. 2004. Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, modele rozwoju i własności funkcjonalne, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Lindsay, A., Downs, D. i K. Lunn 2003. Business Processes - Attempts to Find a Definition. Information and Software Technology, nr 45, s. 1015-1019, DOI: 10.1016/ S0950-5849(03)00l29-0.
 • Mantzana, V i M. Themistocleous 2006. Benefits and Barriers Related to EAI Adoption: The Case of a Healthcare Organization, European Conference on Information Systems, http://is2.lse.ac.uk/asp/aspecis/20060l74.pdf, odczyt: 12.04.2012.
 • McCormack, K.P. 1999. The Development of a Measure of Business Process Orientation, http://www.prosci.com/mccormack.htm, odczyt: 12.04.2012.
 • Melchert, F. i R. Winter 2004. The Enabling Role of Information Technology for Business Performance Management. Decision Support in an Uncertain and Complex World, The IFIP TC8/WG8.3 International Conference, http://web.iwi.unisg.ch/org/iwi/iwi_pub. nsf/0/F3D68C655A0F3l95Cl2570A3005lE3F6/$file/DSS2004.pdf, odczyt: 12.04.2012.
 • Miranda, S. 2004. Beyond BI: Benefiting from Corporate Performance Management Solutions. Financial Executive, nr 2 (20), s. 58-61.
 • Muehlen, M.Z. i M. Rosemann 2004. Multi-paradigm Process Management. Workshops - 5th Workshop on Business Process Modelling, Development and Support, s. 169-175, http://pdf.aminer.org/000/074/466/multi_paradigm_process_management.pdf, odczyt: 12.04.2012.
 • Olszak, C.M. i E. Ziemba 2007. Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, nr 2, http://www.ijikm.org/Volume2/IJIKMv2pl35-l48Olszakl84.pdf, odczyt: 12.04.2012.
 • Olszak, C.M. i E. Ziemba 2010a. Business Performance Management for Competitive Advantage in the Information Economy. Journal of Internet Banking and Commerce, nr 3 (15), s. 93-104.
 • Olszak, C.M. i E. Ziemba (red.) 2010b. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Perechuda, K. 2000. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody, Warszawa: Placet.
 • Pourshahid, A., Amyot, D., Peyton, L., Ghanavati, S., Chen, P., Weiss, M. i A.J. Forster 2009. Business Process Management with the User Requirements Notation. Electronic Commerce Research, nr 4 (9), s. 269-316, DOI: l0.l007/sl0660-009-9039-z.
 • Repa, V 2011. Business Process Modelling Notation from the Methodical Perspective, ServiceWave 2010 Workshops, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, s. 160-171, DOI: l0.l007/978-3-642-22760-8_l8.
 • Richards, K.A. i E. Jones 2008. Customer Relationship Management: Finding Value Drivers. Industrial Marketing Management, nr 2 (37), s. 120-130, DOI: 10.1016/j. indmarman.2006.08.005.
 • Rudden, J. 2007. Making the Case for BPM: A Benefits Checklist. BPTrends, http://www. bptrends.com/publicationfiles/0l-07-ART-MakingtheCaseforBPM-BenefitsChecklist- Rudden.pdf, odczyt: 12.04.2012.
 • Sattarova, F.Y. 2009. Model of Business Service Management with Security Approach. International Journal of Advanced Science and Technology, nr 9, s. 39-50, DOI: 10.1.1.178.2022.
 • Schumm, D., Leymann, F. i A. Streule 2010. Process Views to Support Compliance Management in Business Processes, E-commerce and Web Technologies: 11th International Conference, Springer, DOI: 10.1007/978-3-642-15208-5_12.
 • Silver, B. 2006. Associates: The 2006 BPMS Report: Understanding and Evaluating BPM Suite, Published in collaboration with BPMInstitute.org.
 • Smith, H. i P. Finger 2003. Business Process Management: The Third Wave, Meghan- -Kiffer Press.
 • Spangenberg, H. 1994. Understanding and Implementing Performance Management, Juta & Company.
 • Umble, E.J., Haft, R.R. i M.M. Umble 2003. Enterprise Resource Planning: Implementation Procedures and Critical Success Factors. European Journal of Operational Research, nr 2 (146), s. 241-257.
 • Ulrich, W. 2001. Enterprise Application Integration. Cutter IT Journal, nr 8, s. 2-36.
 • Van Der Aalst, W.M.P, Hofstede, A.H.M.T. i M. Weske 2003. Business Process Management: A Survey, w: BPM'03 Proceedings of the 2003 international conference on Business process management, s. 1-12. Berlin: Springer-Verlag.
 • Van der Wiele, T., Dale, B. i R. Williams 2000. Business Improvement through Quality Management Systems. Management Decision, nr 1 (38), s. 19-23.
 • Van Looy, A., De Backer, M. i G. Poels 2010. Which Maturity Is Being Measured? A Classification of Business Process Maturity Models, Eindhoven: SIKS/BENAIS Conference on Enterprice Information Systems.
 • Vonderheide-Liem, D.N. i B. Pate 2004. Applying Quality Methodologies to Improve Healthcare: Six Sigma, Lean Thinking, Balanced Scorecard, and More, HCPro Inc..
 • Weske, M. 2007. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Berlin: Springer.
 • Winn, S. i M. Thwe Oo 2011. Multi-agent Model for Automation of Business Process Management System Based on Service Oriented Architecture. Engineering and Technology, nr 74, s. 670-675.
 • Zairi, M. 1997. Business Process Management. Journal MCB University Press, nr 1, s. 64-80, DOI: 10.1108/14637159710161585.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.