PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 43--52
Tytuł artykułu

Practical Realization of the Requirements of GMP, GHP and HACCP in the Domestic Food Production : The Analysis of the Example Selected Municipality

Autorzy
Warianty tytułu
Praktyczna realizacja wymagań GHP, GMP i HACCP w domowej produkcji żywności : analiza na przykładzie wybranej gminy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this paper, the conditions of food production from raw material obtained from the slaughter of pigs by business were presented. In assessing the situation in a specific municipality author pointed out that strongly rooted in the tradition of manufacturing has a strong foundation for both business and at any time, with little organizational adjustments may become a source of highly valued and profitable business. In addition, the test community, a significant percentage of pigs for slaughter, also for economic reasons are fed a natural feed obtained from the relevant plant breeding, which is a prerequisite, to run in a cost- organizational and financial organic production. This publication also confirms a significant share of domestic products in the total pig production. On a national scale, and the region to which the test village, over 20% of pork products is generated by economic activity. In the study community, this share amounts to 34.07%. It should be emphasized that the requirements for quality food production, sanctioned provisions in force during the implementation of certain manufacturing processes are largely met. The assessment carried out by the author indicates the high level of 58.6% met the legal requirements of safety production. Therefore, comparing this assessment with the results of some studies, which examines the extent of implementation of GHP, GMP and HACCP in the food industry, which is an organization in every way prepared to deal with food, can be seen as a strong foundation for the regulation constitutes a multigenerational experience. (original abstract)
W artykule zostały zaprezentowane warunki produkcji żywności z surowca uzyskanego z uboju trzody chlewnej metodą gospodarczą. Dokonując oceny sytuacji w wybranej gminie, autor zwrócił uwagę, że mocno ukorzeniona w tradycji wytwórczość ma jednocześnie silne podwaliny biznesowe i w każdej chwili, przy niewielkich korektach organizacyjnych może się stać źródłem wysoko cenionej i opłacalnej działalności gospodarczej. Ponadto w badanej gminie znaczny procent wieprzowego żywca rzeźnego, również z przyczyn ekonomicznych, żywiony jest paszą naturalną, uzyskaną z hodowli odpowiednich roślin, co stanowi przesłankę do uruchomienia przy niewielkich nakładach organizacyjnych i finansowych ekologicznej produkcji. Niniejsza publikacja potwierdza także znaczący udział domowych wyrobów wieprzowych w ogólnej produkcji. W skali kraju oraz województwa, do którego należy badana gmina, ponad 20% produktów wieprzowych uzyskanych jest metodą gospodarczą. W badanej gminie udział ten wynosi 34,07%. Należy podkreślić, że wymagania dotyczące jakości produkowanej żywności, sankcjonowane obowiązującymi przepisami podczas realizacji określonych procesów wytwórczych są w znacznej mierze spełniane. Ocena przeprowadzona przez autora wskazuje na wysoki, 58,6% stopień spełnienia wymagań prawnych bezpieczeństwa produkcji. Dlatego porównując tę ocenę z wynikami niektórych badań, w których analizuje się zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym, czyli w organizacjach pod każdym względem przygotowanych do postępowania z żywnością, można się przekonać, jak silne fundamenty dla regulacji prawnych stanowi wielopokoleniowe doświadczenie. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
43--52
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Codex Alimentarius. Food Hygiene Basic. FAO/WHO, 2003.
 • [2] Główny Urząd Statystyczny: Metodyka szacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej. Warszawa 2008 [in Polish].
 • [3] Kołożyn-Krajewska D. (red.) (2003) Higiena produkcji żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 2003 [in Polish].
 • [4] Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (1999) HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wyd. SITSpoż., Warszawa [in Polish].
 • [5] Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M. (2005) Zarządzanie jakością żywności. WNT, Warszawa, s. 291-346 [in Polish].
 • [6] Maleszka A., Swat U., Kowalczyk W. (2005) Specyfikacja wymagań dla podmiotów rynkowych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w świetle najnowszych wymagań UE. Cz. I. Wymagania dla producentów żywności. W: Jakość w doskonaleniu współczesnej ekonomii i techniki, Wyd. SGH, Warszawa, s. 91-100 [in Polish].
 • [7] Morkis G. (2007) Zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym w 2006 roku. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (53), s. 139-153 [in Polish].
 • [8] Kijowski J., Sikora T. (red.) (2003) Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. WNT, Warszawa [in Polish].
 • [9] Sikora T., Kołożyn-Krajewska D. (2002) Aspekty środowiskowe związane z produkcją i konsumpcją żywności. W: Adamczyk W. (red.): Ekologiczne problemy jakości wyrobów. Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków [in Polish].
 • [10] Sikora T. (2002) Zapewnienie jakości żywności na początku XXI wieku. W: Jakość żywności a rolnictwo ekologiczne. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków, s. 51-61 [in Polish].
 • [11] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225 [in Polish]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.