PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 39 | 25--51
Tytuł artykułu

Konkurencyjność województw polski wschodniej w warunkach funkcjonowania w strukturach zintegrowanej Europy

Autorzy
Warianty tytułu
Competitiveness of Eastern Poland Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest po pierwsze, ocena poziomu rozwoju pięciu województw Polski Wschodniej, ich pozycji na tle pozostałych polskich województw, dynamiki zmian podstawowych wskaźników formułowanych w oparciu o PKB w okresie ostatnich lat, zdolności tych województw do rozwoju, pomimo słabszej obecnie pozycji, po drugie, ukazanie możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), po trzecie, ocena roli ośrodków wzrostu, czyli miast pełniących funkcje metropolitalne na rzecz sąsiadujących obszarów2, po czwarte, sformułowanie wniosków, dotyczących efektywności instrumentów polityki spójności w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Eastern Poland Operation Programme is one of instuments of regional policy in Poland in period 2007-2013. It's the first programme in this kind intended for five voivodships characterizing the lowest level of Gross Domestic Product per capita: warmińsko- mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie and świętokrzyskie. The article presents problems of region competitiveness and formulates basic features of their economies. The dynamics of changes in GDP per capita, which is recognised as a meter of wealth, has been an object of the analysis. Conclusions become a voice in discussion about legitimacy of the programme and their ability for European Union funds absorption. The task of the paper was to show the growth rate of GDP which is the key to solve the problem: Are fhis five voivodships able to take adventage the money? The article also presents chosen problems and processes forming modern regions - metropolitan function of cities, which is the cause of their development.. This considerations induce to deep research which coud be the valuable attachment of the article. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
 • Dranikowski Ł., Pomoc dla Ściany Wschodniej, "Fundusze Europejskie", Nr 5-6, Poznań 2007.
 • Dziemianowicz W., Szlachta J., Zaleski J., Założenia prac nad Strategią Społeczno- Gospodarczą Polski Wschodniej do roku 2020, materiały udostępnione na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • Dziemianowicz W., Warmia i Mazury - dlaczego tak trudno być konkurencyjnymi, http://www.zporr.24.olsztyn.pl.
 • Gorzelak G., Weryfikacja struktury celów, priorytetów oraz kierunków działań Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (15), www.mrr.gov.pl.
 • Kudłacz A., Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami, www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • Mały Rocznik Statystyczny 2005.
 • Markowski T., Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw wschodnich, www.mrr.gov.pl.
 • Miasta w liczbach 2003-2004, GUS, Warszawa 2006.
 • Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską. Raport 2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Rada Ministrów przyjęła PO Rozwój Polski Wschodniej, www.funduszestrukturalne. gov.pl.
 • Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2005 roku, PAN, Warszawa 2006, www.igipz.pan.pl.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2006.
 • Słodowa-Hełpa M., Lokalny wymiar konkurencyjności, w: Koncepcja i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Olszewski, M. Słodowa- Hełpa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko- niemieckiej, www.igipz.pan.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.