PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 70 | nr 126 | 157--174
Tytuł artykułu

Zasady inwentaryzowania i bilansowania w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce - zarys problemu

Warianty tytułu
The Balance Sheet Theory and Regulations in Poland in the Interwar Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lata trzydzieste ubiegłego stulecia były niezwykle ważnym okresem w historii polskiej rachunkowości. Sformułowane w okresie międzywojennym pojęcia, zasady i metody rachunkowości, zwłaszcza dotyczące składników majątkowych, są nadal aktualne, przy czym zarówno stosowane wtedy regulacje prawne, jak i powstały dorobek naukowy polskich teoretyków rachunkowości nie są w pełni poznane ani właściwie ocenione. Celem artykułu jest prezentacja dorobku polskich teoretyków rachunkowości okresu międzywojennego w zakresie bilansoznawstwa. W pierwszej jego części został zarysowany stan rachunkowości w latach 1918-1939 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju bilansoznawstwa w tamtym okresie oraz opracowanych przez naukowców definicji księgowości kupieckiej i rachunkowości. W następnej części opracowania przedstawiono założenia teoretyczne dotyczące budowy bilansu oraz praktyczne reguły tworzenia inwentarza. Najwięcej uwagi poświęcono Kodeksowi handlowemu z 1934 r., który regulował sprawozdawczość finansową od strony prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The 1930s represent a very important period in the history of Polish accounting. The concepts, principles and methods of accounting formulated during the interwar period, especially those relating to the balance sheet, are still relevant and are used in present-day accounting practice. The achievements of Polish accounting theorists of that period as well as legal regulation of accounting used at that time have not, as yet, been fully appreciated and properly evaluated. The purpose of this article is to highlight the achievements of Polish accounting theorists of the interwar period in the field of construction of the balance sheet. The first part outlines the state of accounting in Poland in 1918-1939, with a particular focus on the development of the balance sheet theory and elaboration of definitions of commercial bookkeeping and accounting. The next section presents the theoretical foundations for construction of the balance sheet and practical rules of inventorying. Most attention has been devoted to the Commercial Code of 1934, which regulated financial reporting from the legal perspective. (original abstract)
Rocznik
Tom
70
Numer
Strony
157--174
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Aseńko J. (1934), Analiza bilansów, Krajowe Towarzystwo Powiernicze S.A, Warszawa.
 • Biadacz R. (2012), Plany kont w Polsce - zarys historyczny, [w:] S. Sojak (red.), Rachunkowość - wybrane problemy badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Byszewski W. (1912), Krótki rys rachunkowości (buchalterji), Gebethner i Wolff, Warszawa.
 • Byszewski W. (1927), Wykład teoretyczny rachunkowości (buchalterji), Dom Książki Polskiej, Warszawa.
 • Frendzel M., Jaruga A., Szychta A. (2004), Zasady wyceny bilansowej w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkolą rachunkowości, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Grzegorek A. (2004), Witold Byszewski - buchalter, naukowiec i dydaktyk, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkolą rachunkowości, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Hońko S. (2003), Znaczenie dorobku wybranych polskich teoretyków bilansowych okresu międzywojennego, "Zeszyty Naukowe Rachunkowości", t. 13 (69), SKwP, Warszawa.
 • Kardasz A. (2002), Twórcy rachunkowości w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 11 (67), SKwP, Warszawa.
 • Kawa M. (2002), Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 11 (67), SKwP, Warszawa.
 • Lulek T. (1920), Teoretyczne podstawy księgowości kupieckiej, nakładem księgarni J. Czerneckiego, Warszawa, Kraków.
 • Lulek T. (1932), Normalizacja bilansów, "Czasopismo Księgowych w Polsce", nr 78.
 • Lulek T. (1947), Zasady rachunkowości kupieckiej, część pierwsza, wiadomości podstawowe, wydanie piąte, Wydawnictwo Nauka, Kraków.
 • Morozewicz A. (1932), Wykłady o bilansach.
 • Peche T. (1988), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2003), Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (1900-1939), [w:] S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2009), Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 51 (107), SKwP, Warszawa.
 • Scheffs M. (1936), Bilans kupiecki i podatkowy, Związek Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Scheffs M. (1939), Bilans i rewizja, zarys przepisów prawnych i zarządzeń, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań.
 • Skalski W. (1939), Zasady inwentaryzowania i bilansowania w przedsiębiorstwach handlowych i przemysłowych, wydanie piąte, Składnica Księgarska, Poznań.
 • Sojak S. (2007), Rachunkowość polska - próba bilansu na 100-lecie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 • Skrzywan S. (1971), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Szymański K.G. (1984), Historyczny rozwój myśli w zakresie teorii księgowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. VIII, SKwP, Warszawa.
 • Walińska E. (2004), Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego - zarys problemu, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkolą rachunkowości, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy, Dz. U. 1934, nr 57, póz. 502.
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych, Dz. U. 1933, nr 84, póz. 623.
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z 20 kwietnia 1934 r. w sprawie wykonania wcześniejszego rozporządzenia Prezydenta RP, Dz. U. 1934, nr 37, póz. 337.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.