PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 74 | nr 130 | 25--43
Tytuł artykułu

Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Audit and Control in Small and Medium-sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa działają we wciąż zmieniającym się środowisku organizacyjnym, prawnym, gospodarczym. Istotne znaczenie dla ich działalności ma zatem przyjęty system zarządzania organizacją określany również systemem kontroli wewnętrznej. W efektywnym i skutecznym funkcjonowaniu tego systemu pomocą może służyć jedno z narzędzi jego oceny, jakim jest audyt bądź kontrola w postaci wewnętrznej komórki organizacyjnej. Świadczą one usługi zarówno oceny, jak i doradztwa, dlatego powinny stać się elementarnym procesem kierowania przedsiębiorstwem. O ile funkcjonowanie kontroli w strukturach przedsiębiorstw jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym, o tyle w odniesieniu do audytu nie wszystkie przedsiębiorstwa decydują się na korzystanie z tego rodzaju narzędzia wsparcia. Ma na to wpływ nie tylko brak regulacji w zakresie funkcjonowania audytu w sektorze przedsiębiorstw, ale również takie czynniki, jak wielkość organizacji, rodzaj i skala prowadzonej działalności, wielkość przychodów czy uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i psychospołeczne. Celem opracowania jest przedstawienie istoty i znaczenia kontroli oraz audytu, a także wskazanie determinant korzystania z tego rodzaju narzędzi oraz usług przez organizacje należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Metodologia wykorzystana w opracowaniu opiera się na analizie opisowej i porównawczej związanej z przedstawieniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw należących do tego sektora oraz prezentacji wyników badania ankietowego ukierunkowanego na postrzeganie oraz kształtowanie się zjawiska korzystania z usług audytu w tych organizacjach na przykładzie województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises operate in an ever-changing environment: organizational, legal and economic. Hence the importance for their business activity of the adopted system of organizational management, also referred to as the internal control system. The effective functioning of this system can be supported by an assesment tool - audit or control in the form of internal organizational units. Such units provide both assessment and counseling, so they should become part of the elementary process of corporate manage-ment. While the presence of the control function in corporate structures is a widespread practice, not many companies decide on introducing the audit function. This is due not only to the łack of regulation in the field of internal audit in the business sector, but also to such factors as the size of the organization, the nature and scalę of the business, the amount of revenue, and social, economic and psychosocial determinants. The aim of this paper is to present the nature and significance of control and audit, as well as to identify the determinants of the use of this type of tools and services by organizations in the sector of small and medium-sized enterprises. The methodology used in the study is based on descriptive and comparative analysis related to the presentation of specific needs of companies operating in this sector and results of a survey focused on the perception and use of audit services in these organizations on the example of a group of companies from the Lodz region.(original abstract)
Rocznik
Tom
74
Numer
Strony
25--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, studentka
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bąk M., Grabowski M., Kulawczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E. (2001), Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, PARP, Warszawa.
 • Czerwiński K. (2004), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
 • Hamel G., Valikangas L. (2003), W poszukiwaniu zdolności strategicznej regeneracji, "Harvard Business Review Polska", nr XI.
 • Kałużny S. (2008), Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Lachowski W.K. (2010), Kontrola wewnętrzna (część 2 - dokończenie), "Rachunkowość", nr 6.
 • Lisiński M. (2011), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE, Warszawa, s. 82-83.
 • Luck W. (2000), Die Zukunft der Interne Revision, Entwicklungstendenzen der untemehmensinternen Überwachung. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 • Mikołajczyk B.. Krawczyk M. (2007), Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.
 • Opolski K., Waśniewski K., Wereda M. (2010). Audyt strategiczny. Szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, wydanie II, CeDeWu, Warszawa.
 • Skoczylas-Tworek A. (2012), System kontroli i audytu w polskiej administracji publicznej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 67 (123). SKwP, Warszawa.
 • Winiarska K. (2008). Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - regulacje krajowe, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, póz. 939. ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, póz. 1807, ze zm.
 • Bieganowska M. (2011). "Nowa" rola wewnętrznego audytora, styczeń, http://www.ergohestia.pl/_items/publikacje/riscfocus/rf_8/nowa_rola_wewnetrznego_audytora.pdf (dostęp 27.10.2012).
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2007), Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., http://www.corpgov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf (dostęp 15.03.2013).
 • Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (2000). Komisja Europejska, czerwiec, http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/05C68594A28A8711C1 256F4F00503A28/$file/charter_pl.pdf (dostęp 27.08.2013).
 • Kalota H. (2006). Kontrola wewnętrzna w firmie. "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 8, http://www.mrf.pl/index.php?cid=87&id=17&mod=m_artykuly (dostęp 27.08.2013).
 • Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors. Research Foundation (HARF). http://www.iia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=930&Itemid=249 (dostęp 27.08.2013).
 • Tarnawa A. (2011). Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski. PARP, Warszawa www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12560.pdf (dostęp 27.08.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.