PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym. | 179--213
Tytuł artykułu

Ocena gospodarowania zasobami przestrzennymi miast

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praktyczne wykorzystanie idei świata ponowoczesnego powinno uwzględniać ich lokalną użyteczność w procesie gospodarowania przestrzennymi zasobami miast. Jej ustalenie wymaga zastosowania właściwych metod, które umożliwiają dokonywanie analiz i ocen skutków podejmowania konkretnych przedsięwzięć oraz prognozowanie ich oddziaływań na realizację różnych funkcji miejskich. Niezbędne wydaje się również opracowanie zbioru mierników w miarę precyzyjnie wyznaczających stopień akceptacji idei w warunkach działania zurbanizowanych jednostek terytorialnych, w tym postulatów ponowoczesności, współcześnie docierających do polskich powiatów. Prezentowana poniżej lista metod zawiera trzynaście propozycji dokonywania analizy zmian zachodzących w przestrzeni miasta pod kątem ich oceny ex ante i ex post. Wykorzystują zarówno dane jakościowe, jak i ilościowe, w większości ściśle związane z lokalizacją badanych obiektów lub struktury przestrzennej miasta. Ich dobór zakłada teoretyczny wkład w refleksję nad gospodarowaniem zasobami miejskimi co najmniej pięciu następujących obszarów badań naukowych: - analizy ekonomiczno-przestrzenne, wykorzystujące głównie dorobek matematyki wyższej, kartografii i informatyki - metody koncentracji, metoda oparta na prawdopodobieństwie zmian, analiza wymiaru fraktalnego, metody geostatystyczne, metody regresji wielorakiej i logistycznej, - zarządzanie projektami lokalnymi - analiza kosztów i korzyści, portfele projektów oraz metoda wyboru multikryterialnego, - badania rynku i zachowań konsumentów - analiza opinii społecznych, techniki projekcyjne, - metody badania jakości przestrzeni - metoda oceny piękna scenerii, mapa wartości emocjonalnej, - metody waloryzacji środowiska - metoda wyceny dóbr nierynkowych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Drobniak A.: Ocena projektów publicznych. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 • Drobniak A.: Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.
 • Ashworth G.J., Voogd H.: Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planing. Belhaven Press, London 1990.
 • Frenkiel W., Drobniak A.: Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju lokalnego. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 • Wróbel B.: Zarządzanie portfelem projektów jako sposób zarządzania w organizacji zorientowanej projektowo. Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2008.
 • Martinsuo M., Lehtonen P. : Role of Single-project Management in Achieving Portfolio Management Efficiency, "International Journal of Project management", 2007, No. 25, s. 56, www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/527-534_NE_wrobel.pdf
 • Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej. W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Red. S. Mynarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Analiza rynku. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2003.
 • Santos S., Belton V., Howick S.: Adding Value to Performance Management by Using System Dynamics and Multicriteria Analysis. Strathelyde Business School, Management Science - Theory, Method & Practice No. 19, Glasgow 2001.
 • Biggiero L., Laise P.: Organisational behaviour and multicriteria decisionaid. The European Academy of Management. Annual conference on: Innovation Research Management, Stockholm 2002.
 • Hejmanowska B., Hnat E.: Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie. W: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2009, Vol. 20.
 • Hejmanowska B.: Ryzyko procesów decyzyjnych w aspekcie dokładności baz danych GIS. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 2004.
 • Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach. Red. M. Podgórska. SGH, Warszawa 2002.
 • Gibas P.: Przegląd narzędzi analizy i oceny struktury społecznej, gospodarczej i środowiskowej regionu. W: Przedsiębiorstwa jutra - prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze. Red. K. Malik. Pro Media Sp. z o.o., Opole 2009.
 • Bajerowski T., Wielgosz A. : Zastosowanie geometrii fraktalnej w analizie przestrzennej. W : Postawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią. Red. T.Bajerowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 • Krige G.: A statistical approach to some basic mine valuation problems on the Witwatersrand. "Journal of Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa", December 1951.
 • Krige G.: A statistical analysis of some of the borehole values in the Orange Free State goldfield. "Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa", Septemeber 1952.
 • Matheron G.: Le krigeage universel. W: Fontainebleau: Cahiers du Centre de Morphologie Mathématique. Vol. 1. École des Mines de Paris 1969.
 • Matheron G.: Traité de géostatistique appliquée. W: Mémoires du Bureau de Recherches Géologiques et Minières. Vol. 14. Editions Technip, Paris 1962.
 • Applied GIS and Spatial Analysis. Red. J. Stillwell, G. Clarke. School of Geography, University of Leeds, Leeds 2004.
 • Schabenberg O., Gotway C.A.: Statistical Methods for Spatial Data Analysis. A CRC Press Company, Boca Raton, London, New York, Washington 2005.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A.I.: The Spatial Economy Cities, Regions, and International Trade. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, London, England 1999.
 • LeSage J.P., Pace R.K.: Spatial and Spatiotemporal Econometrics (Advances in Econometrics). JAI Press 2004.
 • Kopczewska K: Ekonometria i statystyka przestrzenna. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Zawadzki J.: Wykorzystanie metod geostatystycznych w badaniach środowiska przyrodniczego. Prace Naukowe, Inżynieria Środowiska, z. 49, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 • Suchacki B.: Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Bonenberg W.: Mapy emocjonalne jako metody diagnozy przestrzeni publicznych - na przykładzie Poznania. "Czasopismo Techniczne-Architektura" 2010, z. 5.
 • Daniel T.C., Boster R.S.: Measuring landscape aesthetics: the scenic beauty estimation method. USDA Forest Service Research Paper, Fort Collins 1976.
 • Rylke J., Gąsowska M.: Wartość krajobrazu wiejskiego i przemysłowego dla rozwoju rekreacji na przykładzie wsi warmińskich i Kanału Elbląskiego. "Nauka, Przyroda, Technologie" 2009, t. 3, z. 1.
 • A Primer on Nonmarket Valuation. Red. Champ K. Boyle, T.C. Brown. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003.
 • Freeman A.M. III: The Measurement of Environmental and Resources Values. Theory and methods, Resources for the Future. Washington D.C. 2003.
 • Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia. Red. P. Jeżowski. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Wilkinson Ph.: 50 teorii architektury. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Parissien S.: Historia wnętrz. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2010.
 • Tomczyk E., Widłak M.: Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. "Bank i Kredyt" 2010, nr 41.
 • Orzyńska A., Twaróg S.: Badanie autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce. W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne. Red. J. Suchecka. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2011, nr 253.
 • Makowski T.: Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.
 • Kościelny H., Rosenbaum S. : Tarnowskie Góry. Przyroda. Urząd Miasta Tarnowskie Góry. Tarnowskie Góry 2007.
 • www.tarnowskiegory.pl
 • http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,35271,8095289,Tego_rynku_Klobuck_nie_musi_sie_wstydzic.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.