PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 172 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego | 55--68
Tytuł artykułu

Przemiany na europejskim rynku pracy i rynku kapitałowym - najważniejsze tendencje w dobie pokryzysowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes on the European Labour Market and Capital Market. The Most Important Tendencies in After-Crisis Time
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce realnej ważną rolę wskaźnika zmian koniunktury pełni rynek kapitałowy, będący jedną z najważniejszych części gospodarki. To dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą pozyskać kapitał na swój dalszy rozwój. Również dzięki rynkowi wolne, niezagospodarowane środki w gospodarce przeznaczane są do wykorzystania w najbardziej perspektywicznych branżach. Wreszcie dzięki rynkowi kapitałowemu setki przedsiębiorstw każdego dnia poddawanych jest surowej ocenie i krytyce inwestorów, dzięki czemu ich wycena może być uznawana za rzetelną. Rozwój globalnych rynków kapitałowych byłby niemożliwy bez otwarcia narodowych rynków finansowych. Ich liberalizacja i szeroko pojęta deregulacja w krajach rozwiniętych rozpoczęły się już w latach 70. XX w. W następnych dziesięcioleciach procesy te zaczęły obejmować również pozostałe kraje, w tym kraje Europy Środkowowschodniej. Obecnie praktycznie cały świat podlega jednakowym tendencjom globalizacji finansowej, mimo że lokalne i narodowe tego przejawy mogą być bardzo różne. Proces ten dokonuje się w głównej mierze poprzez internacjonalizację działalności przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych tendencji zachodzących na rynku pracy i kapitałowym w dobie kryzysu w wybranych państwach UE. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this study is to present the main tendencies taking place on the labour and capital markets in the period of crisis, in selected EU states. The first part presents tendencies observed on the labour market in the recent years in individual EU states. However, the comparative analysis mostly focuses on the level of unemployment. After that follows a synthetic presentation of the strategy "Europe 2020" in the context of joint activities undertaken by the Member States, aimed at combating the crisis and implementation of reforms to enable recovery of the EU economy. The second part demonstrates characteristics of tendencies on the capital market in the recent years. Then the authors analyse major EU stock exchange indexes. The discussion ends with a synthetic summary of the conducted analysis. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Barwińska-Małajowicz A., Puchalska K., Przemiany na polskim i niemieckim rynku kapitałowym i rynku pracy - najważniejsze tendencje w dobie pokryzysowej. Referat na V Międzynarodową Konferencję Naukową "Przyszłość integracji europejskiej", organizowaną przez Politechnikę Radomską, 25-26 czerwca 2012.
 • Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Materiały i studia, Zeszyt nr 258, Warszawa 2011.
 • Chrabonszczewska E., Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2010.
 • Dębski W., Rynek finansowy, organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Duraj A.N., Przejawy kryzysu gospodarczego na francuskim rynku kapitałowym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 247, 2011.
 • EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat KE, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.
 • EUROPA 2020, Krajowy Program Reform, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf EuroStat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • Global Financial Stability Report.IMF April 2010 s. 19, IMF April 2005.
 • Kachniewski M., Majewski B., Wasilewski P., Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, Fundacja Edukacji i Rynku Kapitałowego, Warszawa 2008.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1993.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.
 • Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 • Współczesna gospodarka światowa. Wybrane zagadnienia z międzynarodowych stosunków ekonomicznych, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.