PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 172 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego | 177--191
Tytuł artykułu

Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej po wybuchu globalnego kryzysu gospodarczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Common International Trade Policy of the European Union after the Outbreak of Global Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalny kryzys gospodarczy zakłócił pogłębianie się współpracy gospodarczej pomiędzy krajami, w tym również szczególnie dotknął wymianę handlową Unii Europejskiej. Celem artykułu jest próba przedstawienia zmian, jakie globalny kryzys gospodarczy wywołał w zagranicznej polityce handlowej Unii Europejskiej, szczególnie wobec wybranych krajów będących strategicznymi partnerami ugrupowania. Zostanie w nim zaprezentowana istota wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w okresie globalnego kryzysu gospodarczego oraz przeprowadzona analiza wpływu globalnej recesji na uwarunkowania zagranicznej polityki handlowej Unii Europejskiej w stosunku do jej strategicznych partnerów. Ostatnia część stanowi próbę analizy i oceny skutków globalnej recesji gospodarczej dla wybranych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The effects of the global financial crisis are visible in the all sectors of the European Union economy, also in conditions of international trade policy. The aim of the paper is to present the changes caused of the global economic crisis on international trade policy in the face of European Union strategic partners. The essence of European Union external trade policy during the global economic crisis and the conditions of the concluding agreements, were presented in this paper. The last part of the article contains the analysis of the global economic recession effects on the selected aspects of common international trade policy. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.
 • Borkowski P.J., Zadęcki ., Relacje Unia Europejska-Chińska Republika Ludowa. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe, UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 • Concluding trade deals could BOOT EU's GDP by 2 per cent, MEMO European Commission, Brussels, 20 July 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tra-doc_149828.pdf
 • Ćwiek-Karpowicz J., Formuszewicz R., "Partnerstwo dla modernizacji" - nowa inicjatywa UE wobec Rosji, Biuletyn PISM, 18.03.2010, nr 44 (652), http://www.pism.pl/ index/?id=0966289037ad9846c5e994be2a91bafa
 • EU-BRAZIL Summit (Brussels, 3/4 October 2011), EU Strategic Partnership with Brazil, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124831. pdf
 • Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 03.03.2010.
 • European Union, European External Action Service, http://eeas.europa.eu/us/index_ en.htm
 • European Commission Regulation No.1039/2008, z 22.10.2008, Official Journal of European Union, L280, Oct. 23., 2008.
 • Evenett S.J., Trade Tension Mouth: The 10th GTA Report, Global Trade Alert, CEPR, London, Nov. 2011.
 • Handel, wzrost i polityka światowa. Polityka handlowa jako kluczowy element Strategii Europa 2020, Komisja Europejska, COM(2010)612, z 9 listopada 2010 r., www. ec.europa.eu/trade
 • Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 • Interim Report on Anti-dumping, Antisubsidy, Safeguard - Statistics covering the full year, European Commission za lata 2007-2011, http://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2012/june/tradoc_149546.pdf
 • International trade after the economic crisis: challenges and new opportunities, UNCTAD/ DITC/TAB/2010/2, United Nations, Geneva 2010.
 • Jeliński B., Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, UG, Gdańsk 2003.
 • Komisja Europejska. Handel, http://trade.ec.europa.eu
 • Miklaszewski S., Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, MWSE, Tarnów 2005.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii "Europa 2020", Parlament Europejski, P7_TA (2011)0412, http://www.europarl.europa.eu
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13.12.2012 r., zawierająca zalecenia dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji nowej umowy między Unią Europejską a Rosją, 2011/2050(INI), http://www.europarl.europa.eu
 • Trade as a Driver of Prosperity, Commission staff working document accompanying the Commission's Communication on "Trade, Growth and World Affairs", European Commission, Brussels 2010, SEC(2010) 1269.
 • Umowa o wolnym handlu zawarta pomiędzy Unią Europejską a Koreą Południową, Official Journal of European Union, 2011, L 127.
 • Whyte Ph., Polityka handlowa a Strategia Europa 2020, w: Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, red. M. Koczor, P. Tokarski, PISM, Warszawa 2011.
 • World Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/ weodata
 • World Investment Report 2012. Towards a new generation of investment policy, UNCTAD 2012, http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Full-en.pdf
 • World Tariff Profiles, 2009, WTO, ITC, UNCTAD, http://www.wto.org
 • World Tariff Profiles 2010, WTO, ITC, UNCTAD, http://www.wto.org
 • World Tariff Profiles 2012, WTO, ITC, UNCTAD, http://www.wto.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.