PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 98 | z. 4 | 85--96
Tytuł artykułu

Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Food Aid for the Poorest Population in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono problem ubóstwa, skalę i zakres pomocy żywnościowej przekazywanej Polsce i innym krajom członkowskim w ramach mechanizmu wspólnej polityki rolnej Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej, którym w Polsce administruje Agencja Rynku Rolnego. Omówiono zasady programu pomocy żywnościowej, warunki uczestnictwa w tym programie, pomoc finansową przyznaną na rzecz państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej oraz poziom i strukturę absorpcji pomocy żywnościowej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The study describes the issue of poverty, the range and the scope of food aid transferred to Poland and other Member States within the scheme of the Common Agriculture Policy "Food distribution to the most deprived persons in the European Union". In Poland, this scheme is administered by the Agricultural Market Agency. In the study, the rules of the food aid program, the requirements for participating in it, the level and the structure of food aid absorption after Poland's accession to the European Union and the financial support allocated to Member States were discussed. (original abstract)
Rocznik
Tom
98
Numer
Strony
85--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bryk J. 2008: Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (2004-2008), "Biuletyn Informacyjny ARII", nr 4, s. 24, 25.
 • Cubala M., Pazura M. 2009: Pomoc żywnościowa w ramach programu PEAD, "Biuletyn Informacyjny ARR", nr 3, s. 24.
 • Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/903/WE przyjmującą plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2004, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikacja C(2004) 2326).
 • Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca plan podziału pomiędzy Państwa członkowskie zasobów przypisanych do roku 2005, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikacja C(2004) 4356).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej, KOM(2010) 758, wersja ostateczna, s. 2.
 • Kondraciuk P. 2004: Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższym, "Biuletyn Informacyjny ARR", nr 7, s. 48, 50.
 • Nadwyżki żywności dla najuboższej ludności UE, "Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi" Nr 11-12/2008 s. 20.
 • Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu organizacji charytatywnych uprawnionych do uczestniczenia w programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, (Dz. U. Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 1/2004.
 • Pawłowska M. 2009: Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, VII Forum Polska Spółdzielczość Mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, Augustów, 24-26 września 2009 r., s. 7.
 • Rozporządzenia Komisji: nr 1819/2005, 1539/2006, 937/2007, 1146/2007, 182/2008, 983/2008, 1111/2009, 945/2010, 499/2011 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie.
 • Rozporządzenie Komisji 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii, Dz. Urz. UE L 242/9.
 • Sochaczewski W. 2005: Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny ARR", nr 2, s. 10.
 • Sochaczewski W. 2006: Nadwyżki żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny ARR", nr 2, s. 27.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2004 roku, s. 67.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2005 roku, s. 70.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2006 roku, s. 68.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2007 roku, s. 88.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2008 roku, s. 86.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2009 roku, s. 103.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2010 roku, s. 106.
 • Stańko A., Stańko S. 2005: Pomoc żywnościowa dla najuboższych, "Roczniki Naukowe SERiA", t. VII, z. 3, s. 152-153.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Krajowy Program Reform, Ministerstwo Gospodarki, s. 4.
 • Ubóstwo w Polsce 2010 na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, s. 2 Warszawa 2011.
 • Ubóstwo w Polsce na tle krajów Europejskich w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia - EU-SILC 2008, GUS Warszawa 2010.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz. U. 2007.231.1702 z zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009.175.1362 z zm.).
 • www.arr.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.