PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 38 W kierunku zintegrowanego rozwoju | 283--297
Tytuł artykułu

Ekonomiczne znaczenie pracy w perspektywie historycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Economic Significance of Labour in Historical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wspólna praca, której bezpośrednim dążeniem jest uzyskanie przez społeczność zwielokrotnionego efektu, będącego wynikiem wspólnie podjętego działania i indywidualnej specjalizacji poszczególnych jej uczestników, stanowi niebagatelny czynnik umożliwiający zarówno przetrwanie, jak i rozwój. Wyobrażenie pracy przejawia się w wielu dziedzinach nauki i jest szeroko definiowane. Temat powziętego referatu skupia uwagę na rozumieniu pracy u zarania dziejów cywilizacji, kiedy to pomiar wartości wykonanej pracy stanowił niezbywalny element ówczesnego systemu ekonomicznego, a model rachunkowości pierwotnej sprowadzał się do zapisu wykonanej pracy poprzedzonego wcześniej dokonanym jej pomiarem, a ponadto do mierzenia kosztów wynikłych z pracy wraz z próbą szacowania wynagrodzenia według przyjętej uprzednio wartości pracy. Analiza, częściowych i niepełnych informacji o gospodarce, a także o rachunkowości, prowadzona przez archeologów i historyków na przestrzeni wielu dziesiątków lat w starożytnych miastach - państwach prowadzi do konkluzji, potwierdzającej istnienie gospodarki opartej na pracy już od początku cywilizacji, a niemal identyczne rozwiązania mają zastosowanie we współczesnych systemach płacowych. Kolejnym rozdziałem prezentowanego opracowania jest spojrzenie na pojęcie pracy w kontekście paradygmatu naukowego ze szczególnym wyartykułowaniem teorii wartości opartej na pracy twórców klasycznej ekonomii politycznej. Niebagatelną rolę w prezentowanym referacie odgrywa omówienie w ramach wprowadzenia perspektywy historycznej, która zapewnia poczucie orientacji we wcześniejszych wynikach badań i ułatwia zajęcie stanowiska wobec dawnych idei. (abstrakt oryginalny)
EN
The primary aim of joint work is to obtain by a society a multiplied effect which is the out- come of collectively undertaken activity as well as individual specialization area of its participants. Thus, joint work represents a significant factor which enables the subsistence and development. The notion of labour manifests itself in many domains and is broadly defined in numerous studies. The subject of the following thesis concentrates on the meaning of labour since the down of civilization when the measurement of the value of work performed constituted an integral component of the economic system and primary accounting model was reduced to keeping record of work completed preceded by measurement. Moreover, the model was applied to measure the costs resulting from work done together with an effort to estimate remuneration in accordance with formerly adopted value of work. The analysis of partial and incomplete information on economy as well as accountancy in ancient city-states having been performed by archeologists and historians over years leads to conclusion that confirms the existence of economy based on labour since the dawn of civilization. It is noteworthy that solutions applicable in contemporary payroll scheme and those employed at that time are very much alike. The next chapter looks at the concept of labour in relation to scientific paradigm including discussion on the theories of value built on the studies of authors of classical economics. A great emphasis is put on the crucial role of historical perspective being examined in the paper as it allows to gain understanding of prior research findings and makes it possible to take a stand on the early concepts. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bielicki M., 1996, Zapomniany świat Sumerów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chmiel N., 2008, An introduction to work and organization to work and organizational psychology a european perspective, Blackwell Publishing, London.
 • Dobb M., 1976, Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dobija M., 2003, Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Dobija M., 2003, The theory of account unit and accounting for labour [w:] General accounting theory: in statu nascendi, red. M. Dobija, Academia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2005, Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Dobija M., 2010, Rachunkowość pracy jako podstawa gospodarki towarowo-pieniężnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Dobija M., 2011, Rachunkowość kosztów pracy, http://janek.ae.krakow.pl/~zkrach/dobijam/rachunkowosc_kosztow_pracy.zip.
 • Dobija M., 2012, Alternatywny program badań kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" - Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, z. 24.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M., 2011, Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Dooley P.C., 2005, The Labour Theory of Value: Economics or Ethics, Routledge, London.
 • Elson D., 1979, The Representation of Labour in Capitalism, CSE Books, London.
 • Furnham A., 1998, The Psychology of Behaviour at Work. The Individual in the Organization, Psychology Press, London.
 • Jan Paweł II, 1981, Encyklika Laborem exercens, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
 • Kramer S.N., 1961, Historia zaczyna się w Sumerze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kuhn T., 1962, The Strukture of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago.
 • Kurek B., 2004, Culture Creating Function of Accouting [w:] General Accouting Theory. Towards Balancing the Society, red. M. Dobija, Cracov University of Ekonomics, Cracov.
 • Lakatos I., 1978, The Methodology of Scientific Research Programms. Philosophical Papers, Worrall, Cambridge University Press, Cambrige.
 • LaRouche L. jun., 1984, A więc chcecie dowiedzieć się wszystkiego o ekonomii?, New Benjamin Franklin House, Printed in Poland, New York.
 • Marks K., 1973, Das Kapital, Kritik der politischen Okonomie, Institut fur Marxismus-Leninismus bei ZK der SED, Berlin.
 • Panosa M.I., 2004, May, The beginnings of the written culture in Antiquity, Universitat oberta, Catalunya.
 • Popper K., 1991, The Poverty of Historicism, Routledge, London.
 • Ricardo D., 1957, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Russell D., 2004, Locke and Land and Labor, Kluwer Academic Publishers, London.
 • Skorko M., 1971, Fizyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Smith A., 2010, An Inquiry into the Nature and Causes on the Wealth of Nations. E. Cannan ed. 1904: Library of Economics and Liberty, London.
 • Stigler G., 1958, Ricardo and the 93% Labour Theory of value, American Economic Assocation, New York.
 • Struve V., 1969, Some New Data on the Organisotion of Labour and Social Strukture in Somer During the IIIrd Dynasty of Ur in AncientMesopotamia, Nauka, Moskwa.
 • Tokarski J., 1980, Słownik wyrazów obcych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.